MARYJA!

MI popiera

MI popiera

blue line
Poparcie dla Metropolity Krakowskiego... wobec nasilających się ataków i medialnej nagonki "nieprzyjaciół Kościoła".

STOWARZYSZENIE "RYCERSTWO NIEPOKALANEJ" W POLSCE

Niepokalanów Lasek, 22 sierpnia 2019, NMP Królowej

Maryja!

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

W tym roku mija 102 lata od założenia Rycerstwa Niepokalanej, którego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Z jednej strony - dogasająca I wojna światowa oraz rozpalające się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilenie przez masonerię działań antykościelnych w Rzymie i na świecie; z drugiej - objawienia Matki Bożej w Fatimie i jej tajemnice. W takich okolicznościach, w Rzymie dnia 16 października 1917 roku, św. Maksymilian wraz z sześcioma innymi franciszkanami, zapoczątkował ruch maryjny pod nazwą łacińską: Militia Immaculatae (MI) - Milicja Niepokalanej - Rycerstwo Niepokalanej, którego celem m.in. jest przeciwstawianie się urąganiu i ośmieszaniu Kościoła przez jego wrogów, szczególnie przez masonerię, czyli obrona Chrystusowego Kościoła. Mógł się zniechęcić opinią, która o nim krążyła, nawet wśród współbraci "porywa się z motyką na słońce". A jednak nie!

Św. Maksymilian był bacznym obserwatorem wydarzeń. Widział, że zło jak zaraza atakuje zdrową tkankę ludzkiej duszy, że się rozszerza... Potrzebne było zatem antidotum, taka "święta Penicylina", by chorobę powstrzymać, a duszę wyleczyć! Stąd MI ma walczyć z masońskimi ideami, organizacją, ze złem, natomiast poszczególne dusze mają być przedmiotem jego troski. Należy odróżniać "błąd od błądzącego", który zawsze, pomimo nawet największych grzechów, zachowuje godność osoby i jest przedmiotem miłości Boga. Zadaniem MI jest troska o ich zbawienie, o zbawienie wszystkich... Walka Rycerstwa polega na "wydzieraniu" dusz szatanowi i na uświęcaniu ich przez Niepokalaną.

Wsłuchując się w nauczanie pasterskie JE Ks. Arcybiskupa, Rycerstwo Niepokalanej widzi wierną kontynuację Idei św. Maksymiliana, Założyciela MI w "wydzieraniu" dusz szatanowi i na uświęcaniu ich przez Niepokalaną. Stąd Rycerstwo Niepokalanej solidaryzuje się z Księdzem Arcybiskupem i zapewnia o modlitwie oraz wyraża poparcie dla Księdza Arcybiskupa wobec nasilających się ataków i medialnej nagonki "nieprzyjaciół Kościoła". Dziękujemy za odwagę Ekscelencji i "maksymilianowską" postawę wobec wartości katolickich, wyrażoną szczególnie 1 i 14 sierpnia br. Historia zatoczyła koło...

Polecamy Księdza Arcybiskupa i Jego posługę pasterską Niepokalanej Wszechpośredniczce Łask i św. Maksymilianowi, w codziennej modlitwie Rycerstwa, którą jest akt strzelisty: "O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkim, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie".

Z Rycerskim przesłaniem: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną",

w imieniu Stowarzyszenia " Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

Dorota Koszałka, Sekretarz Narodowy MI
O. Stanisław M. Piętka OFMConv, Prezes Narodowy MI


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Przeczytaj także

12.03.2018

Nie narzekał na Żydów
Porcje chleba a nawet zupy były wydzielane, aby dla każdego starczyło... Mimo to wydzielało się…

09.08.2019

Popieramy Prawdziwego Pasterza
List otwarty do Metropolity Krakowskiego w związku z medialna nagonką na Księdza Arcybiskupa.

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ