MARYJA!

Szkoła formacyjna MI we Włoszech

Szkoła formacyjna MI we Włoszech

blue line
17-19 czerwca przedstawiciele MI z Włoch zebrali się w Seraphicum w Rzymie, aby wziąć udział w szkole formacyjnej.

Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy odmówili Różaniec i Kompletę, powierzając się Maryi Niepokalanej i prosząc za Jej wstawiennictwem o szczególne łaski zarówno w sprawach osobistych, jak i wspólnotowych, a przede wszystkim w sprawach światowych.

Drugiego dnia konferencję Nawiązanie relacji z Ewangelią i jej przekazywanie wygłosił ks. Luigi Maria Epicoco. Rozpoczął od wyjaśnienia, kim są święci i jaki jest maryjny sposób stawania się nimi. Święci są świętymi, ponieważ przeżywali swój czas w pełni i są bodźcem dla każdego z nas. Chrześcijaństwo, które prowadzi przez Maryję, jest chrześcijaństwem ludzkim i humanistycznym. Matka ofiarowuje dziecku prawdziwe rzeczy i uczłowiecza je. To właśnie miłość macierzyńska umożliwia zażycie nawet gorzkiego lekarstwa. Ewangelia, jeśli nie jest przekazywana w sposób humanistyczny, staje się nie do zniesienia. Człowiek może również przestraszyć się radykalizmu Ewangelii. Bóg ukazał humanistyczny sposób przekazywania Ewangelii, a jest nim droga maryjna. Boży sposób głoszenia humanizującej Ewangelii odbywa się przez Kościół, ale Kościół funkcjonuje wtedy, gdy upodabnia się do Maryi. Kościół musi pamiętać o upodabnianiu się do Niej, aby przekazywać Ewangelię światu, który bez tej ludzkiej i uczłowieczającej miłości mógłby być nie do zniesienia. Każdy z nas przemienia się Ewangelią w Maryję. Pierwszym sposobem na zreformowanie Kościoła jest nasze osobiste nawrócenie, przemiana nas samych.

Prelegent skupił się też na przekazywaniu Ewangelii. Jeśli głoszenie Ewangelii jest niesieniem dobrej nowiny o byciu kochanym, musimy zadać sobie pytanie, czy ją poznaliśmy i doświadczyliśmy, gdyż w przeciwnym razie głosimy rzeczy, których nie znamy ani nie kochamy. Przekazywanie nie jest wymianą informacji, ale wymianą relacyjną, sposobem zachęcania ludzi do nawiązania relacji, a relacja ta wymaga konkretyzacji.

Drugą konferencję MI w sieci: wyzwania i możliwości wygłosiła Lucia Catalano z Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego. Obecnie formacja uległa zmianie: wszyscy są wezwani do samodzielnej formacji, ponieważ główne treści są już dostępne w sieci. Czasami jednak nie wiadomo, gdzie i jak ich szukać. I nie jest to takie proste. Nie jest proste dostrzec w każdym wydarzeniu i każdym spotkaniu, nawet wirtualnym, przesłanie dla nas, historię, którą można opowiedzieć. Nawet w sieci możemy nawiązywać relacje, choć różnią się one od relacji nawiązywanych osobiście, ale zawsze są to relacje. Bóg jest obecny także w tej wirtualnej przestrzeni. O ileż więcej środków jest dziś niż było ich 16 października 1917 r., kiedy św. Maksymilian zakładał MI? Są środki, błędem byłoby niewłaściwe przekazywanie dobra. Jest to wyzwanie i ważne jest, aby nie bać się wyzwań. Nie jest to już czas na zastanawianie się, czy korzystać z sieci. Musimy nauczyć się używać tych nowych środków, aby mieć je do dyspozycji w skuteczniejszym ewangelizowaniu.

W ostatnim dniu spotkania, po przemówieniu wstępnym o. Raffaele Di Muro - dziekana Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury i byłego prezesa międzynarodowego MI, referat Odpowiedzialność zarządu w MI wygłosiła Margherita Perchinelli - prezes narodowa MI. Podjęła ona treści wyrażone przez papieża Franciszka 16 września 2021 podczas spotkania z przedstawicielami ruchów kościelnych. Sprawowanie funkcji zarządzania jest wezwaniem do służby, ale trzeba tu pokonać pewne przeszkody: władza i pragnienie władzy, nielojalność i brak przejrzystości.

Następnie głos zabrał o. Salvatore M. Pulizzotto - niedawno wybrany asystent narodowy MI we Włoszech, pozostawiając bardzo aktualne motto dla wszystkich: "obserwować, doświadczać i uczyć się".

Na koniec przemówił o. Gilson Miguel Nunes - delegat asystenta międzynarodowego MI, który postawił kilka pytań w wymiarze osobistym i wspólnotowym, dotyczących tożsamości, komunii, komunikacji i pracy misyjnej.

Szkoła formacyjna zakończyła się Mszą św. w uroczystość Bożego Ciała. Wszyscy uczestnicy wrócili do swoich miejsc zamieszkania, wzbogaceni o treści oraz prawdziwe i głębokie relacje.

Anna Gaweł / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Cierpienie znoszę, czy cierpienie noszę? Rycerski ekwipunek. Czwartek, 29 lutego - FunJob 29LUT2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9 marca (15:00 - 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ