MARYJA!

Majowe funjobsy

Majowe funjobsy

blue line

6, 13, 20 i 27 maj - MI fanjobsy w usłudze MS Teams.

Podczas majowych fanjobsów w usłudze Microsoft Teams rycerze Niepokalanej rozważali poszczególne fragmenty Aktu oddania się Maryi ułożonego przez św. Maksymiliana. Spotkania prowadził o. Piotr Maria Lenart - wiceprezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI) oraz Teresa Michałek - prezes Fundacji Niepokalanej.

W czwartkowy wieczór, 6 maja, przybliżona została także prawda o Wszechpośrednictwie Maryi. Te prawdę prowadzący spotkanie omówili na podstawie VIII rozdziału soborowego dokumentu Lumen gentium, Tradycji Kościoła oraz w nawiązaniu do Pism św. Maksymiliana (zob. 1141 [https://pisma.niepokalanow.pl/1141-de-immaculata-b-m-v-conceptione-relate-ad-omnium-gratiarum-mediationem]; 1108 [https://pisma.niepokalanow.pl/1108-po-co-mi-po-co-rycerz-po-co-niepokalanow]) i objawień Matki Bożej w Lourdes i Paryżu. O. Piotr wyjaśnił istotę pośrednictwa Maryjnego, które czerpie swoją skuteczność z jedynego Pośrednictwa Chrystusa, jak również ukazał, w jaki sposób członkowie MI współpracują w Maryjnym szafarstwie łask.

Na kolejnym spotkaniu, 13 maja, zostało przypomniane orędzie, które Matka Boża skierowała do ludzi w Fatimie oraz jakie znaczenie ma to orędzie dziś. O. Piotr ukazał też związek objawień fatimskich z ideą Rycerstwa Niepokalanej. Istotą orędzia fatimskiego jest wezwanie do pokuty, modlitwy i ustanowienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, które w sposób szczególny zwiane jest z modlitwą różańcową. Te elementy orędzia fatimskiego możemy odnaleźć w programie Rycerstwa Niepokalanej, założonego w październiku 1917 r. w Rzymie przez św. Maksymiliana, którego zasadniczym celem jest właśnie nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich przez pośrednictwo Niepokalanej. W dalszej części wykładu o. Piotr przybliżył czym są pierwsze soboty miesiąca. Natomiast prezes Fundacji Niepokalanej zwróciła uwagę na związki św. Maksymiliana z Fatimą. Wbrew wielu opiniom, Święty z Niepokalanowa wiedział o objawieniach w Fatimie, choć sam w swoich pismach o nich nie mówił. Fatima i św. Maksymilian to nie tylko zbieżność dat, ale przede wszystkim zbieżność idei: nawrócenia i czci Niepokalanej dla zbawienia całego świata.

Przedostatnie majowe wirtualne spotkane MI było poświęcone omówieniu kolejnego fragmentu Aktu oddania się Niepokalanej. Podczas wykładu o. Piotr, porównując akt ułożony przez św. Maksymiliana z innym tego typu aktami, zwrócił uwagę na "całkowitość" oddania. Omówił przy tym 5 wyróżniających go cech, którymi są: bezgraniczność, bezwarunkowość, rzecz, narzędzie i własność.

Majowe formacyjne wirtualne funjobsy zostały zakończone spotkaniem poświęconym tajemnicy kapłaństwa Chrystusowego. Wiceprezes narodowy MI podzielił się m.in. osobistym doświadczeniem kapłaństwa. Natomiast Prezes Fundacji Niepokalanej zaprezentowała fragmenty pism św. Maksymiliana, w których wspomina on o swoich święceniach kapłańskich i Mszy świętej prymicyjnej.

Podczas każdego spotkania nie zabrakło osobistych spostrzeżeń, zapytań czy też świadectw uczestników, które w niesamowity sposób budowały tę niezwykłą wirtualną wspólnotę rycerzy, chcących tą drogą pogłębiać swoją rycerską formację.

FunJob maj 2021

Czwartkowe funjobsy będą kontynuowane po przerwie wakacyjnej od września 2021 r.

FN / red.


Jeśli należysz do MI, to możesz dołączyć do Zespołu "Rycerstwo Niepokalanej" za pomocą poniższego linku:

Więcej o Microsoft Teams na usługach MI:


FunJob - skrót od "prace (j.ang. job) Fundacji", określa wszelkie przedsięwzięcia, spotkania, zadania, warsztaty, akcje i inne działania podejmowane przez Fundację Niepokalanej lub w imieniu Fundacji Niepokalanej.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ