MARYJA!

Jesienny Zjazd Liderów MI

Jesienny Zjazd Liderów MI

blue line

Maryja zwycięska - wdzięczność i pamięć. Jesienny zjazd liderów MI i Konferencja "Kolbianum".

Jesienny Zjazd Prezesów i Animatorów, odbywający się 8-11 października w Niepokalanowie pod hasłem: "Maryja zwycięska - wdzięczność i pamięć", rozpaczął się od Mszy św. celebrowanej w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana. Wiceprezes narodowy MI o. Piotr Maria Lenart w homilii przypomniał temat zjazdu i pokazał, jak słowo liturgii z dnia wyznacza liderom MI kierunek pracy i refleksji nad posługą w Rycerstwie Niepokalanej. Podkreślił prymat wiary nad ludzkimi kalkulacjami, uczenie się dziękczynienia od Maryjnego Magnificat oraz cierpliwości i wytrwałości w modlitwie, gdyż Pan Bóg, jak dobry ojciec i wychowawca, nie tyle spełnia nasze prośby, co udziela swoim dzieciom Ducha Świętego, aby były zdolne zrealizować w swoim życiu i powołaniu to, o co Go proszą.

Piątkowy dzień Zjazdu połączony został z międzynarodową konferencją mariologiczną, zorganizowaną przez Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" pod hasłem: Cud nad Wisłą (1920) - zwycięstwo, które przyszło przez Maryję.

Sobotni dzień Zjazdu wypadł w 38. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana. Do tego wydarzenia nawiązał nowy asystent narodowy MI i gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik podczas homilii wygłoszonej na porannej Mszy św. w sanktuarium św. Maksymiliana. Przypomniał też, że Niepokalanów został założony w tym celu, aby wszystko tu wychwalało Niepokalaną, a z Nią i przez Nią, by przybliżać dusze do Najsłodszego Serca Jezusowego. Asystent MI zatrzymał się nad znaczeniem słowa: "błogosławieni". Zauważył, że człowiek błogosławiony, to "człowiek szczęśliwy, który wie po co żyje, który ma jasno określony cel życia, który z radością przyjmuje zarówno radości, jaki i cierpienia, gdyż wie, że pochodzą one od Boga. Bóg pragnie, by człowiek był szczęśliwy, by przyjął Jego dary. Bóg pragnie naszego szczęścia". W dalszej części homilii o. Mariusz zwrócił uwagę na to, że najbardziej szczęśliwą z ludzi, błogosławioną była Najświętsza Maryja Panna. "Maryja nosiła Jezusa w swoim łonie, była błogosławioną, ale była też błogosławioną dlatego, że najbardziej ze wszystkich ludzi słuchała Słowa Bożego, była na to Słowo otwarta i Je wypełniała - zauważył kaznodzieja. - Ona Słowo Boże przyjęła i Ono stało się w Niej Ciałem". Asystent MI przypomniał rycerzom jedną z konferencji św. Maksymiliana, w której ukazuje on naszą drogę do Boga jako drabinę. Drabina ta ma dwa końce, z jednej strony Jezus przyszedł po niej do nas na ziemię, a z drugiej to my, ludzie wspinamy się po niej do nieba. Kaznodzieja zauważył, że w tym obrazie widoczne jest "podwójne pośrednictwo Matki Bożej". Na koniec kaznodzieja zachęcił rycerzy Niepokalanej nie tylko do codziennego słuchania Słowa Bożego, ale do otwartości na to Słowo i odczytywania w jego świetle znaków czasu. Przypomniał też, że "cały Kościół jest na tej drabinie, na drodze do zbawienia. Na tej drodze towarzyszy nam Matka, Maryja - zauważył o. Mariusz - i to Ona uczy nas otwartości na Ducha Świętego, na ciągłe podążanie do przodu".

Konferencję Maryja Zwycięska, wdzięczność i pamięć wygłosił o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI. "Maryja - zawsze zwycięska. Prymas Polski August kard. Hlond mówił: Nie traćcie nadziei. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Ta prawda znajduje swoje uzasadnienie w historii Polski" - mówił o. Stanisław. W dalszej części wykładu Prezes Narodowy zwrócił uwagę na fakt, że za w odpowiedzi na Cud nad Wisłą ówcześni Polacy starali się odwdzięczyć Bogu. Jedną z inicjatyw była prośba i modlitwa o ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu NMP. Było to dziękczynienie za to, że "bolszewicy jednoznacznie zaznaczali, ze od Warszawy odpędzili ich nie Polacy, ale Matier Bożja". Prezes MI zapytał czy i dziś naszą formą podziękowania i pamięci powinno być staranie o ogłoszenie kolejnego dogmatu maryjnego? "Odpowiedzi nie są jednoznaczne" - mówił prelegent. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie ważna jest nasza modlitwa, używanie rycerskich środków, takich jak Cudowny Medalik, post. Prezes MI zaznaczył potrzebę wzrastania w wierze oraz miłość do każdego człowieka i oddzielanie jasno miłości do grzesznika od grzechu, czego nauczał św. Maksymilian. Na koniec o. Stanisław zachęcił do zaufania Niepokalanej i do bycia "wdzięcznymi naszej Matuchnie, jak nazywał Ją o. Kolbe, za wszelkie dobra, którymi obdarowała naszą Ojczyznę i każdego z nas z osobna".

Do pracy w grupach wprowadził zebranych o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI. Zachęcił on do lektury homilii kanonizacyjnej o. Maksymiliana i do refleksji nad treściami, jakie zostawił Rycerstwu Jan Paweł II. Wiceprezes MI zadał zebranym rycerzom dwa pytania do przemyślenia podczas pracy w grupach: aby przypomnieli sobie cudowne interwencje Maryi w dziejach Narodu, miasta, wspólnoty MI, rodziny i w osobistym życiu, a następnie, by zastanowili się, do jakiej walki i jakimi metodami dzisiaj Maryja Niepokalana ich wzywa.

W tym dniu medal "Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej" został przyznany o. Ryszardowi M. Żuberowi - franciszkaninowi, który pełnił funkcję prezesa narodowego MI, a obecnie jest wicepostulatorem procesu informacyjnego br. Innocentego M. Wójcika - niepokalanowianina i rycerza Niepokalanej zmarłegow opinii świętości.

Po południu uczestnicy Zjazdu podzielili się swoimi owocami pracy w grupach. Rycerze dali świadectwo niezwykłych internwencji Matki Bożej w ich życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym. Podzielili się również wieloma inicjatywami, które podejmują w swoich środowiskach. Na uwagę zasługuje nowa inicjatywa polegająca na duchowej adopcji wroga Kościoła. W okresie pandemii rycerze Niepokalanej podejmują również próby większej obecności w mediach społecznościowych.

Program Zjazdu pozwalał też na chwile osobistej refleksji i modlitwy, jak też codziennie odmawianego wspólnie Różańca, któremu towarzyszyły rozważania zaczerpnięte z pisma św. Maksymiliana. Nawiedzono również grób br. Innocentego M. Wójcika, gdzie pomodlono się za zmarłych rycerzy Niepokalanej w ostatnim czasie.

Zjazd zakończyła Msza św., której przewodniczył Prezes Narodowy MI. W homilii o. Stanisław zwrócił uwagę na to, że do "MI każdy został zaproszony, i mimo że ma ono już 103 lata, to nie jest reliktem z przeszłości, ale drogowskazem przyszłości". Kaznodzieja zauważył, że Rycerstwo jest własnością Niepokalanej i daje nadzieję na lepszy świat poprzez podejmowanie codziennej walki z samych sobą, grzechem i słabościami ,a następnie stawania w obronie Kościoła i o zbawienie wszystkich ludzi bez wyjątku. Prezes Narodowy zadał zgromadzonym pytanie o obecność MI w dzisiejszym świecie. Ten specyficzny rachunek sumienia był okazją do zgłębienia idei rycerskich oraz do podjęcia planów na przyszłość. "Rycerstwo Niepokalanej nie jest do opowiadania - mówił o. Stanisław - ale do życia. Musimy zastanowić się do czego zaprosiła nas Matka Boża Niepokalana i jak się chce nami posłużyć" - zakończył kaznodzieja.

Tegoroczny Zjazd, mimo pandemii, zgromadził prawie 50 przedstawicieli kół i stowarzyszeń MI z terenu całej Polski.

Zjazd transmitowany był poprzez kanał YouTube NIEPOKALANÓW.TV

TM/PML


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Cierpienie znoszę, czy cierpienie noszę? Rycerski ekwipunek. Czwartek, 29 lutego - FunJob 29LUT2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9 marca (15:00 - 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ