MARYJA!

Rycerze Niepokalanej w służbie Kościoła

Rycerze Niepokalanej w służbie Kościoła

blue line
W dniach 20-22 października 2023 r. odbyło się w Niepokalanowie spotkanie asystentów, prezesów, animatorów MI pod hasłem "Rycerze Niepokalanej w służbie Kościoła Chrystusowego".

Konferencja: Maryja, Matka jedności

Pierwszy dzień, piątek, był bardzo bogaty w teologiczne treści, a to za sprawą ogólnopolskiej konferencji, zorganizowanej przez instytut maryjno-kolbiański "Kolbianum" nt. Maryja - matka jedności Kościoła i narodu. W tę tematykę wprowadził o. Ireneusz Klimczyk - dyrektor "Kolbianum". Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. Janusz Kręcidło, który ukazał Maryję jako Matkę jedności w świetle Ewangelii według św. Jana. Przesłaniem wykładu były słowa: "Jezus zaprasza, aby przyjąć do siebie Maryję, Matkę jedności".

Kolejną prelekcję poprowadził ks. prof. Bogdan Czyżewski. Prelegent, skupiając swą uwagę na słowach św. Augustyna, który określał Maryje jako mater unitatis, doszedł do wniosku, że dla tego Doktora Kościoła Maryja równa się Kościół.

Trzecią prelekcję poprowadził. W konferencji Specyfika maryjno-mariologiczna encykliki "Redemptoris Mater" papieża Jana Pawła II o. Ireneusz Klimczyk podkreślił, że nabożeństwo do Maryi jest chrystocentryczne. "Maryja jest w Kościele, a nie ponad nim. Współdziała z Kościołem. Odmawiając, np. Różaniec, kontemplujemy Jezusa Jej oczami".

Popołudniową sesję wykładów otworzyła prezentacja referatu o. prof. Andrzeja Napiórkowskiego, ukazującego kwestię roli Maryi jako Matki jedności w dialogu ekumenicznym: Profesor zauważył, że Maryja jest wstawienniczką, dlatego modlimy się nie do Niej, ale przez Nią i z Nią. Przypomniał również, że Maryja prowadzi zawsze do Jezusa i że Ona jest pogromczynią wszystkich herezji.

O św. Maksymilianie i założonym przez niego Rycerstwie Niepokalanej mówił o. Mirosław M. Adaszkiewicz. Ukazując, że istotą MI jest "być Niepokalanej", zwrócił uwagę, że jednym z celów MI jest zjednoczenie chrześcijaństwa. "Serca innych dla Boga zdobywać, na każdy dostępny sposób, przez Maryję. Bo naszym celem jest podbijanie serc dla Maryi", w jednym Kościele.

Na zakończenie ks. prof. Arkadiusz Wuwera omówił miejsce Maryi w "teologii narodu”. Temat przedstawiony bardzo ciekawie, był niejako kontynuowany przez ks. prof. Janusza Szulista, który starał się ukazać maryjne wątki w wypowiedziach o narodzie bł. Stefana Wyszyńskiego.

Ostatni tego dnia wykład pt. Wpływ maryjnych objawień w Gietrzwałdzie na polską jedność narodową, wygłosiła niezmordowana pasjonatka Gietrzwałdu dr Alicja Święcicka. Prelegentka z pasją przedstawiła jedyne uznane przez Kościół objawienia maryjne w Polsce oraz znaczenie dla narodu, który podczas objawień już od wielu lat nie miał na mapach świata swojego państwa. Jak zaznaczyła: „Maryja niesie zawsze nadzieję w Chrystusie”.

Intelektualne treści były zawarte w klamry treści duchowych: Eucharystii i modlitwy różańcowej.

Młodzi w MI

Kolejny dzień spotkania liderów MI przeznaczony był na warsztaty, dzielenie się doświadczeniem pracy w MI oraz wspólną modlitwę w intencji realizacji celów MI.

Prezes Narodowy MI o. Ryszard M. Żuber zwrócił uwagę na potrzebę formacji i bycie otwartym na przyjmowanie mownych członków do MI. Mówił też o potrzebie wyciszenia oraz nie krytykowania lecz budowania jedności.

Po wspólnej Eucharystii i pamiątkowym zdjęciu, na cmentarzu klasztornym rycerze modlili się za zmarłych franciszkanów i rycerzy Niepokalanej Koronką do Miłosierdzia Bożego. Rycerze odwiedzili także grób sługi Bożego br. Innocentego Marii Wójcika, zanosząc modlitwy o jego beatyfikację.

Po południu dzielono się tym, jak młodzi działają w Kościele i w MI. Krystian - animator grupy studenckiej MI przy klasztorze franciszkanów w Krakowie, opowiedział o sposobach docierania z ideą MI do młodzieży.

Drugi dzień spotkania zakończył program medytacyjno-muzyczny, w którym utwory literackie, autorstwa niepełnosprawnej rycerki Sylwii, były przeplatane muzyką.

Formacja w MI

Po porannej Eucharystii, podczas której odśpiewano rycerski hymn oraz odnowiono Akt poświęcenia się Niepokalanej, liderzy MI wysłuchali wykładu nt. programu formacji w MI oraz jakie współcześnie mogą być wykorzystywane formy i sposoby działania zorganizowanych grup MI. Liderzy przypomnieli sobie, że Rycerstwo zawsze słucha Kościoła i że prowadzi do nawrócenia przez wszelkie dobre środki materialne i nadprzyrodzone, do których należą: modlitwa, post, cierpienie, Cudowny Medalik, akty strzeliste, Różaniec. Zwrócono także uwagę na potrzebę dawania dobrego przykład i świadectwo życia. Rycerze zostali zachęceni, by dobrze wykorzystali współczesne środki w zdobywaniu dla Chrystusa dusz ludzkich, w tym Internet, jak np. wirtualne spotkania, tzw. funjob, prowadzone w usłudze Discord i transmitowane na kanale YouTube, jak i korzystali ze stron internetowych, takich jak: mi-polska.pl czy maryjni.pl, które są swoistym kompendium bogatej duchowości maryjnej.

Na zakończenie spotkania, z racji 45. rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II, można było obejrzeć film na temat świętego Papieża.

Animatorka Koła MI ze Starachowic, pani Magdalena, tak podsumowała te dni: "To były bardzo wyczerpujące, obfite w treść, ale też modlitwę i zadumę dni, które spędziliśmy na terenie klasztoru franciszkanów w Niepokalanowie. Wspaniały, pełen łaski czas. Jestem bardzo wdzięczna braciom za ich uśmiech oraz cierpliwość do «tabunu rycerzy». Mogłam te trzy dni spędzić obok św. Maksymiliana, tuż przy bazylice, z dostępem do Kaplicy Adoracji - non-stop. To była wielka łaska i dar. Czułam się jak w domu... Maryja - najukochańsza Mateńka, o wszystko zadbała rękami cudownych braci i sióstr".

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Przeczytaj także

31.10.2023

Matka Jedności Kościoła i Narodu
20 października w Centrum Studiów Mariologicznych w Niepokalanowie odbyła się Konferencja Ogólnopolska "Maryja - Matka…

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ