MARYJA!

Wypełniona łaską

Wypełniona łaską


Patronalne święto niepokalanowskiego klasztoru to równocześnie szczególny dzień dla rycerzy Niepokalanej, którzy oddali całe swoje życie Niepokalanej, aby z Nią zdobywać serca innych dla Jezusa.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to dla niepokalanowian uroczystość odpustowa. W tym dniu Mszy świętej przewodniczy bp Romuald Kamiński - ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Pragnieniem św. Maksymiliana było, by Niepokalana triumfowała na drogach tego świata - zaznaczył w homilii bp Romuald. Kaznodzieja wyjaśnił, czym jest i jak rozumieć prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi, która jest jedną z nas. >Wybranie Matki Najświętszej to szczególne wejrzenie Boga na człowieka, to pełnia czasów. Od tego mementu zaczynają się dziać wielkie rzeczy dotyczące naszego zbawienia. W tym dniu zaczyna się życie Matki Zbawiciela>. Biskup Romuald podkreślił, że tą prawdą należy żyć na co dzień i że Bóg dał nam wolną wolę i nas szanuje, to dlatego do Maryi wysyła najważniejszego z Archaniołów jako swego wysłannika i zadaje Jej pytanie, składa propozycję, na która Ona odpowiada tak. Maryja otwarła swe serce na posłannictwo Boga. Siła Maryi wypływała z trwania przy Bogu, Ona się nie lękała, nie miała niepokoju, ale swoją ufność i siłę złożyła w Bogu, gdyż nie liczyła na własne siły.Maryja jest wypełniona łaską Bożą i nie ma zadania, którego by nie była w stanie wykonać - zauważył Ksiądz Biskup.

W dalszej części kazania ordynariusz podkreślił, że my jako ludzie zbyt często dokonujemy błędnego wyboru w oparciu o własne siły w podejmowaniu różnego rodzaju zadań oraz w codziennej drodze do Boga. Powinniśmy zaufać Bogu jako naszemu Ojcu, jak każde ludzkie dziecko, które w codziennych wyborach liczy na matkę i ojca, których kocha i na których pomoc liczy. Maryja uczy nas, że jeśli Ojciec, który jest samym Miłosierdziem i Miłością, prosi, to nie można Mu odmówić. To praktyczna katecheza, która wypływa z prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Druga prawda płynąca z tej tajemnicy to służba. Im bliżej Boga, tym powinno się być bliżej człowieka. - mówił Ksiądz Biskup. Maryja uczy nas, że nie jest ważne chełpienie się z tego, co otrzymaliśmy, ale dar służby, dar bycia dla drugiego człowieka. Kaznodzieja zadał obecnym pytania, czy Bóg w naszym codziennym życiu jest uwielbiony oraz czy bliźni doznali od nas umocnienia.

Bp Romuald zwrócił także uwagę na pogoń za zaszytymi na tym świecie, które - jak stwierdził - są niczym, ponieważ szczycić i cieszyć się możemy tylko z tego, ,jeśli Bóg uzna nas godnych wejścia do Królestwa swego i jeśli nasza miłość do drugiego człowieka i służba jest coraz to większa.

Na koniec homilii biskup odniósł się do słów Maryi: Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie oraz zachęcił do życia tymi słowami w naszej codzienności.

Po homilii na ręce prowincjała o. Grzegorza Bartosika śluby wieczyste złożył br. Paweł Smutek.

Na uroczystościach obecny był także br. Feliks Grabowiec, który obchodził 65. rocznicę ślubów zakonnych.

Przed zakończeniem Mszy św. o. Mariusz Książek - proboszcz niepokalanowskiej parafii, poprowadził akt zawierzenia Niepokalanej, który złożyli uczestnicy rekolekcji Beatyfikacja33.

Po uroczystej Eucharystii została również poprowadzona modlitwa różańcowa w ramach Godziny Łaski.

Po uroczystej Eucharystii została również poprowadzona modlitwa różańcowa w ramach Godziny Łaski.

TM/PML

Szczęśliwy człowiek, zakonnik, kapłan

List ministra generalnego franciszkanów z okazji 20. rocznicy śmierci o. Grzegorza Ciorocha.

Moc modlitwy

W pierwszą sobotę lipca 2024 r. w niepokalanowskim sanktuarium Wszechpośredniczki Łask po…

Najmniejszy pacjent

1 czerwca w Niepokalanowie odbyło się 92. pierwszosobotnie spotkanie "Oddaj się Maryi".

Niezwykłe figury fatimskie

Fatima i Rycerstwo Niepokalanej dla dziejów Kościoła okazały się niezwykle opatrznościowe. W…

Nie z tej ziemi

8-9 maja 2024 r. - peregrynacja relikwii Błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów…

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ