MARYJA!

Ukryty skarb

Ukryty skarb

blue line
W ołtarzu głównym od strony chóru zakonnego można zobaczyć ukryty skarb Niepokalanowa.

Obraz Królowej Korony Polskiej wykonał Piotr Stachiewicz. Znajduje się on w niepokalanowskiej bazylice, w ołtarzu głównym od strony chóru zakonnego, czyli w prezbiterium. Klasztor zakupił obraz od ks. Franciszka Nowakowskiego - kapłana diecezji częstochowskiej.

2 sierpnia 1960 r., w uroczystość Matki Bożej Anielskiej, br. Witalian Miłosz przywiózł go z Częstochowy do Niepokalanowa, zaś ówczesny gwardian o. Izydor Koźbiał umieścił go w niepokalanowskiej bazylice.

Obraz Królowej Korony Polskiej przedstawia miłość ku Maryi i Jej nieustanne wstawiennictwo za narodem polskim - Jej koroną. Maryja przyodziana jest w welon o barwie narodowej flagi, a ręce złożone do modlitwy i oczy skierowane ku niebu ukazują Niepokalaną jako naszą Orędowniczkę u Boga.

Piotr Stachiewicz namalował ten obraz w 1924 r. Nie był on dziełem na zamówienie. Powstał z wewnętrznego natchnienia artysty jako swoiste wotum za ustanowienia 3 maja święta Królowej Korony Polskiej przez papieża Piusa XI. Przez wiele lat, bo aż do wybuchu wojny w 1939 r., obraz wisiał w salonie domu Stachowiczów. Po wybuchu wojny obraz został ukryty i był przekazywany różnym osobom, by go chroniły jako cennej pamiątki rodzinnej. Po wojnie w 1948 r. obraz ten nabył ks. Franciszek Nowakowski od żony zmarłego w 1941 r. Piotra Stachiewicza, wraz z wszystkimi prawami autorskimi. Nabyty obraz ks. Franciszek powiesił w swoim pokoju, a następnie - z racji pełnionych obowiązków - ks. Franciszek umieścił go w kaplicy seminarium duchownego w Częstochowie, w którym pracował. Pod koniec swego życia ks. Franciszek, już jako ksiądz emeryt, sprzedał obraz franciszkanom z Niepokalanowa. Tej decyzji sprzeciwił się ówczesny biskup diec. częstochowskiej uważając, że miejsce obrazu jest w kaplicy seminaryjnej, ale po rozmowie i informacji, że obraz trafi do Niepokalanowa do bazyliki, zgodził się oddać obraz.

Kilkakrotnie o ten obraz starali się paulini z Jasnej Góry, którzy chcieli to dzieło umieścić w skarbcu. Na ich prośbę ks. Franciszek nigdy nie przystał, gdyż od początku był przekonany, że obraz powinien odbierać publiczną cześć, a nie tylko być przechowywany jako cenne dzieło sztuki. Warto przytoczyć myśl ks. Franciszka, który uważał, że same losy obrazu i jego powstanie jest opatrznościowym dziełem, i gdy tylko Polska jako Królestwo Maryi odzyska całkowitą swobodę i święto Królowej Korony Polskiej zostanie przywrócone na 3 maja, wtedy obraz Stachiewicza stanie się - obok obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - ostoją duchową każdej polskiej rodziny i polskiego domu. Ks. Franciszek wierzył, że obraz może spełnić dziejową misję apostolską i to nie tylko wśród Polaków.

Piotr Stachiewicz to bardzo znany przedwojenny malarz maryjny. Najbardziej znane jego dzieła to: Legendy Maryi - Gawalewicza, czy cykl obrazów Obrona Jasnej Góry przez Kordeckiego. Obraz Królowej Polski jest swoistym uwieńczeniem jego talentu. Artysta, czciciel i rycerz Niepokalanej, po ogłoszeniu święta Królowej Korony Polskiej oraz po Cudzie nad Wisłą, przynaglany wewnętrznym natchnieniem, postanowił namalować obraz, który odzwierciedlałby zarówno tęsknotę narodu polskiego, jak i oddanie Maryi jako swojej Królowej i Pani. Znawcy sztuki mówią, że Maryja Stachiewicza skupia w sobie piękno Niepokalanej, radość Wniebowziętej i dostojeństwo Królowej, czyli trzy najbardziej znane tytuły Najśw. Maryi Panny, a zarazem najbliższe sercu każdego Polaka.

Metryka obrazu

Obraz namalowany jest na desce o wymiarach 72,7 cm × 58,15 cm. Przedstawia on Najśw. Maryję Pannę jako Królową Korony Polskiej, która zwrócona jest wprost do patrzącego i ujęta jest do pasa. Jej głowa jest lekko uniesiona w górę, a oczy mocno skierowane ku niebu. Ręce są złożone do modlitwy. Maryja ubrana jest w białą chustę na głowie, która ma czerwoną podszewkę. Chusta ta symetrycznie opada w dół. Jej płaszcz jest szary, zaś na głowie ma koronę z ornamentem orłów i gwiazd, który podtrzymywaną przez dwa anioły. Na obrazie umieszczony jest też napis: Regina Poloniae ora pro nobis.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ