MARYJA!

Szafarka łask

Szafarka łask

blue line
"Wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają" - to motto majowego spotkania "Oddaj się Maryi".

67. spotkanie "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie odbyło się w pierwszą sobotę maja. Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski. Podczas konferencji wprowadzającej przybliżył on czym jest zawierzenie Matce Bożej i jak w życiu praktycznym je wprowadzić oraz jakich owoców można się spodziewać w naszym życiu. O. Piotr M. Lenart przybliżył czym jest Rycerstwo Niepokalanej (MI), założone przez św. Maksymiliana w 1917 r. i jakie owoce przynosi w codziennym życiu. W tej części spotkania nie zabrakło świadectw osób, które doświadczyły szczególnej opieki Niepokalanej w swoim życiu. O. Mirosław opowiedział od czego zaczęły się spotkania oraz o związanej z tymi spotkaniami łaski uzyskania zdrowia dla szwagra, chorego na nowotwór od 2002 r. Następnie Barbara z Pisza powiedziała swoją historię cudownego uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej. Michał podziękowała Matce Bożej za odkrycie swego życiowego powołania, które Jej zawierzył. Renata powiedziała jak dzięki Matce Bożej udało się jej przezwyciężyć liczne problemy finansowe oraz o pojednaniu z Panem Bogiem przed śmiercią swego taty. Kolejna pani podzieliła się swoim doświadczeniem poznawania Matki Bożej i coraz większego Jej umiłowania oraz zauważania w codzienności opieki i miłości Maryi.

Konferencja wprowadzająca w spotkanie.

Z okazji przeżywanej w tym dniu w Niepokalanowie uroczystości NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki łask, w wygłaszanym słowie nie zabrakło odniesienia do tej prawdy, z której dla nas praktycznie wynika to, że Bóg przychodzi do nas przez Niepokalaną, przez Jej ręce zsyła na nas swoje łaski, a jednocześnie my do Boga zdążamy przez Maryję, która - jak nazwał Ją św. Maksymilian - jest "Drabiną do nieba".

Mszy św. przewodniczył o. gwardian Mariusz Słowik, zaś homilię wygłosił o. Ryszard M. Żuber - prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Podczas kazania Ojciec Prezes mówił o wszechpośrednictwie łask Matki Bożej - tytularnym święcie bazyliki w Niepokalanowie. Kaznodzieja wykazywał, że każdy, kto otwiera się na tę prawdę, odnośnie Matki Bożej, otrzymuje wiele łask. Wzywał także, aby tę prawdę nieustannie odkrywać, jakby wchłaniać ją, by w ten sposób otwierać się na Boga. "Każde oddanie się Matce Bożej, to oddanie się Panu Bogu i to one pomagają nam stawać się innymi ludźmi" - zauważył Ojciec Prezes. Franciszkanin podkreślił także, w oparciu o konkretne przykłady czy o świadectwa płynące z samych sanktuariów maryjnych, jak bardzo potrzebujemy Matki Bożej i Jej opieki. Bóg dał nam Matkę, gdyż wiedział, że jesteśmy słabi i potrzebujemy na pomocy matczynej. Kaznodzieja zaznaczył, że jest to dowód Bożej miłości i miłosierdzia. "Bóg pozwala szafować swoimi łaskami Matce Bożej, bo wie, że Ona udzieli łaski tym, którym to jest potrzebne".

Ojciec Żuber mówił o trzech funkcjach Matki Bożej: orędownictwa, wstawiennictwa i przebłagania. Jako Wstawienniczka Maryja opiekuje się osobą, która Jej się oddaje, czyli wstawia się za tą osobą. Pełniąc funkcję przebłagalna, Maryja prowadzi do odnalezienia Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Wrzeszczcie jako Orędowniczka u Boga, Maryja zawsze nas popiera, ale i stawia wymagania. "Maryja wyprosi u Boga każdą potrzebną dla nas łaskę, pod warunkiem, że ta łaska przyniesie Bogu jeszcze większą chwałę" - zaznaczył o. Ryszard. "Popatrzmy w oczy Matki i otwórzmy się na Jej miłość, bo wtedy w nasze serca wejdzie również sam Bóg" - zachęcił zebranych franciszkanin - gdyż przez Niepokalaną wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają".

Po homilii - jak co miesiąc - Ojciec Gwardian poprowadził modlitwę zawierzenia się Matce Bożej.

Eucharystia z homilią o. Ryszarda M. Żubera, prezesa narodowego MI.

W tym miesiącu podczas nabożeństwa, związanego z odprawianiem pierwszych sobót mieniąca, o. Piotr M. Lenart poprowadził modlitwę różańcową i 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą światła: głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Po nabożeństwie o ponad 40 osób powiększyły się szeregi MI, w których Matce Bożej oddajemy naszą teraźniejszość, śmierć i wieczność.

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po południu konferencję nt. bł. Stefana Wyszyńskiego jako kapłana niezłomnego wygłosiła s. Anna Rastawicka. Warto zaznaczyć, że s. Anna osobiście przez wiele lat współpracowała z Prymasem Tysiąclecia (zob. świadectwo w książce Oddychać Maryją).

Konferencja: Kapłan niezłomny - s. Anny Rastawickiej.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. M. Wojtak OFMConv

Wiadomości

05.06.2023

Sekret bycia z Maryją
"Niepokalanów mnie stworzył" - napisał ks. Franciszek Blachnicki. Podobnie mogą powiedzieć dwaj franciszkanie: o. Piotr…

02.06.2023

Serce Jezusa i MI
Przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusa - to hasło charakteryzuje całe życie założyciela Rycerstwa Niepokalanej.

30.05.2022

Rocznica deportacji
Pod koniec maja 1941 św. Maksymilian, z transportem liczącym ponad 300 osób, został przewieziony w…

27.05.2023

Podwójny Jubileusz
W Dnu Matki, 26 maja 2023, mieszkańcy i sympatycy Teresina celebrowali podwójny jubileusz, 50-lecia Gminy…

23.05.2023

Matka Świętego
Gdyby każda matka dała takich synów Kościołowi, naprawdę niedługo nastąpiłoby całkowite odrodzenie świata całego, nie…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ