MARYJA!

Świat i Rosja poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi

Świat i Rosja poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi

blue line
25 marca w łącznościz papieżem Franciszkiem w Niepokalanowie odmówiono Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP.

Do modlitwy poświęcenia przygotowała uczestników Droga Krzyżowa, którą poprowadził o. Bartosz Bogiucki z parafii Niepokalanów.

Akt Poświęcenia przed figurą NMP Fatimskiej odmówił o. Mariusz Książek - proboszcz parafii Niepokalanów. On też przewodniczył Mszy św., podczas której przypomniał niezwykłość figury fatimskiej, która na codzień znajduje się w kaplicy klasztoru Niepokalanów, a którą poświęcił w Fatimie papież Paweł VI.

Atmosferę zawierzenia próbował ubogacić swoim śpiewem Leonid Volodko-Kunicki, pohcodzący z Białorusi.

Wydarzenie było transmitowane przez internetową telewizję NIEPOKALANÓW-TV.

NIEPOKALANÓW - Bazylika | Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
NIEPOKALANÓW - Bazylika
Urocz. Zwiastowania Pańskiego | Msza św. i Droga Krzyżowa

AKT POŚWIĘCENIA
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia.

Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte.

Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju.
Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych.
Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów
i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju
oraz nadzieje ludzi młodych.

Staliśmy się chorzy z chciwości,
 zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach,
 pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm.

Woleliśmy lekceważyć Boga,
 żyć w naszym fałszu,
 podsycać agresję,
 niszczyć życie
 i gromadzić broń,
zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy.

Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród,
grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami.

Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko - z wyjątkiem nas samych.

A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu,
w naszych trudach i słabościach,
w tajemnicy nieprawości zła i wojny,
Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam,
że Bóg nas nie opuszcza,
ale wciąż patrzy na nas z miłością,
pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść.

To On dał nam Ciebie,
a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości.

Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością
 nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie,
 pukamy do drzwi Twego Serca,
 my, Twoje umiłowane dzieci,
 które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia.

W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas.

Powtarzaj każdemu z nas:
"Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?"

Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu.

W Tobie pokładamy nadzieję.

Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby,
nie gardzisz naszymi prośbami
i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej,
gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa
i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie.

Gdy uczta zamieniła się w smutek,
powiedziałaś Mu: "Nie mają wina" (J 2,3).

O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu,
 bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei,
 zniknęła radość,
 rozmyło się braterstwo.

Zagubiliśmy człowieczeństwo,
zmarnowaliśmy pokój.
Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia.
Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, "Ziemio nieba", zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść.
Usuń pragnienie zemsty.
Naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny.
Zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca.
Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść.

I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju.

Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb.

Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy
tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny.

Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia
i przynagli do otwarcia drzwi
i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko,
gdy stałaś pod krzyżem,
Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci:
"Oto syn Twój" (J 19,26).
W ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas.

Następnie - do ucznia, do każdego z nas, rzekł:
"Oto Matka twoja" (w. 27).

Matko, chcemy Cię teraz przyjąć
 w naszym życiu
 i w naszej historii.

W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem.

I potrzebuje zawierzyć się Tobie,
potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi.

Naród ukraiński i naród rosyjski,
 które czczą Cię z miłością,
 uciekają się do Ciebie,
a Twoje Serce bije dla nich
 i dla wszystkich narodów
 zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko,
uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu
 siebie samych,
 Kościół
 i całą ludzkość,
 a zwłaszcza Rosję i Ukrainę.

Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością.

Spraw, aby ustały wojny
i zapewnij światu pokój.

Niech "tak",
 które wypłynęło z Twojego Serca,
 otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju.

Ufamy, że poprzez Twoje Serce nastanie jeszcze pokój.

Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej,
 potrzeby i oczekiwania narodów,
 niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem
 Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię
 i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni.

Niewiasto, któraś powiedziała Bogu "tak"
i na którą zstąpił Duch Święty,
przywróć pośród nas Bożą harmonię.

Ożyw nasze oschłe serca,
Ty, któraś jest "żywą nadziei krynicą".

Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa,
uczyń nas budowniczymi komunii.

Ty, która przemierzałaś nasze drogi,
prowadź nas drogami pokoju.

Amen.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ