MARYJA!

Rycerze Niepokalanej posłani w pokoju Chrystusa

Rycerze Niepokalanej posłani w pokoju Chrystusa

blue line
Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej 2022.

Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej to doroczne wydarzenie modlitewne, które skupia członków MI na wspólnej modlitwie. Rycerze spotykają się w ostatnią sobotę lipca, by wraz ze św. Maksymilianem Marią Kolbem, który w Auschwitz pod koniec lipca 1941 r. dobrowolnie zgłosił się na śmierć głodową w zamian za współwięźnia, przez Niepokalaną wypraszać dla świata i Kościoła potrzebne łaski.

W tym roku rycerzom towarzyszyło przesłanie: "Rycerze Niepokalanej posłani w pokoju Chrystusa".

To doroczne wydarzenie gromadzi członków stowarzyszeń i kół Rycerstwa Niepokalanej działających w Polsce oraz wielu indywidualnych rycerzy i czcicieli św. Maksymiliana.

Głównym punktem Dnia Modlitwy jest Eucharystia. W tym roku Mszy świętej przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda - metropolita gdańki. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup postawił rycerzom pytanie: Jak należy zachowywać wierność Bogu? Wyjaśniając wskazał na postać Matki Bożej, na Jej "tak" wypowiedziane Bogu, w którym tkwi sekret dochowania Bogu wierności. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, ze obecny rok jest szczególny, gdyż w nim przypadają ważne dla rycerzy rocznice: 95. rocznica powstania klasztoru w Niepokalanowie, 100. rocznica ukazania się pierwszego numeru czasopisma "Rycerz Niepokalanej" i 105. rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej. Kaznodzieja przypomniał, że to franciszkanie byli pierwszymi rycerzami Niepokalanej, zaś Ojciec Maksymilian, patrząc na trudne wydarzenia w 1917 r., postanowił coś zrobić, aby przeciwstawić się siłom zła i dlatego założył Rycerstwo Niepokalanej.

Zadając kolejne pytanie: Czy MI jest dziś aktualne? - Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że wobec widocznego oddalania się ludzi od Boga nie ma wątpliwości, że MI jest aktualne i potrzebne i że ma potencjał, którego nie można zmarnować "Musimy go przekuć na działanie - mówił gdański hierarcha - na budowanie wspólnoty chrześcijańskiej, by pociągać i prowadzić wszystkich ku świętości. Nie możemy zapomnieć o celu naszego życia, o zjednoczeniu z Bogiem, o zbawieniu każdego człowieka". Ksiądz Arcybiskup zauważył, że MI jest potrzebne nie tylko, by przypominać o tym celu, ale upraszać nawrócenie dla innych. "Rycerze Niepokalanej muszą wnieść zapach prawdziwej Bożej świętości - powiedział kaznodzieja. - MI jest potrzebne, aby trwaniem na modlitwie pogłębiać chrześcijańską tożsamość uczniów Chrystusa". Ponadto wskazał on, że MI jest potrzebne, by przypominać innym o apostolskim posłaniu, o byciu wiernym chrześcijaninem. "Maryja pragnie podnieść poziom naszego życia chrześcijańskiego do wyżyn świętości. To duże zadanie, i trzeba je realizować przez wierność".

W dalszej części przesłania kaznodzieja przestrzegał przed pokusą rezygnacji, która czasem ogarnia uczniów Chrystusa. Zachęcił, aby oddani Niepokalanej nie ulegali tej pokusie, ale pamiętali, że Bóg na pierwszych apostołów wybrał ludzi prostych, wtedy nic nie znaczących, i że to oni zanieśli nowinę Ewangelii aż po krańce ziemi. "Podobnie i my, rycerze Niepokalanej, jesteśmy ludźmi słabymi, ale naszą moc do działania czerpiemy od zaufania i oddania Matce Bożej - mówił kaznodzieja. - Jako rycerze Niepokalanej, Jej oddani, nie jesteśmy nigdy na straconej pozycji. Jesteśmy posłani, by głosić słowo nadziei i zwyciężać".

Metropolita gdański przypomniał też, aby MI było "duszą wszystkiego, ale jakby na zewnątrz niewidzialna. Rycerze powinni być wszędzie, na zwykłych stanowiskach, ale i na tych, które kierują masami, by urabiać te masy ludzi, by prowadzić ku Chrystusowi". Na koniec podkreślił, że "posługa rycerza Niepokalanej powinna być jak Boże nasienie zasiane w glebę dzisiejszego świata, która jest spragniona. Mimo naszej słabość, niepozorności, musicie być świadomi, że jesteście ukrytym zaczynem, solą ziemi".

Po Eucharystii rycerze Niepokalanej, zebrani w niepokalanowskiej bazylice, ponowili akt oddania się Niepokalanej jako Jej narzędzie, rzecz i własność.

Po posiłku z klasztornej kuchni można było wysłuchać dwóch konferencji ks. Józefa Niźnika - prałat ze Strachociny, któy mówił o podobieństwach między św. Andrzejem Bobolą a św. Maksymilianem. Prelegent zwrócił uwagę, że te dwie postacie uczą nas, czym są cnoty wiary i męstwa chrześcijańskiego, jak rónież pokazują jak żyć w codzienności oddaniem się Matce Bożej.

W konferencji Ksiądz Prałat wskazał na rolę, którą pełnią rodziny chrześcijańskie w wychowaniu dzieci na przyszłych świętych, jak również porównał wzorce wychowawcze, które były stosowane w rodzinach Bobolów i Kolbów. Rycerze usłyszeli także o trudnościach, których doświadczali ci dwaj święci oraz o mocy ducha, którą zdobyli dzięki oddaniu się Maryi. Dzięki temu oddaniu obaj wielcy polscy święci umierali z imieniem Maryi na ustach i obaj umieli przezwyciężyć każdą trudność. "Ci święci ukazują nam, kim możemy być, jeśli oddamy się Matce Bożej. Nikomu na ziemi nie jest łatwo, ale najważniejsze jest to, co zrobimy z naszym krzyżem dnia codziennego - zaznaczył prelegent. - Ci święci pokazują nam, co może zrobić jeden człowiek, gdy zawierzy się Matce Bożej. Oni są dla nas świadkami zawierzenia, świadkami wiary, świadkami męstwa".

Kanwą spotkania była wspólna modlitwa różańcowa, Apel Maryjny poprowadzony przez gwardiana Niepokalanowa o. Mariusza Słowika, jak również nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami przygotowanymi przez młodzież rycerską ze Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej.

Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej organizowany jest od 1979 r. w Niepokalanowie w ostatni weekend lipca z inicjatywy śp. br. Innocentego M. Wójcika, którego proces beatyfikacyjny rozpocznie się 8 września 2022 r. w Niepokalanowie. Od 2020 r. to spotkanie modlitewne jest organizowane w ostatnią sobotę lipca.

ODM MI 2022ODM MI 2022ODM MI 2022ODM MI 2022ODM MI 2022ODM MI 2022

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. Mieczysław Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ