MARYJA!

Różańcowa moc

Różańcowa moc

blue line
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi nas o tę modlitwę.

Tak zauważył podczas kazania o. Mirosław, ponieważ Maryja prosi nas o Różaniec.

Jubileuszowe, bo 60. spotkanie "Oddaj się Maryi", odbyło się w Niepokalanowie w pierwszą sobotę października br. Uczestników przywitał i wprowadził w tematykę zawierzeń siebie Niepokalanej o. Mieczysław Korczewski - inicjator spotkań. Franciszkanin przypomniał, że "wielokrotnie chcemy mieć wpływ na rzeczywistość i nasze życie, to dlatego nielubimy oddawać, jednak tylko to, co oddamy, nie jest już nasze i tylko wtedy Pan Bóg może zacząć działać bez żadnych ograniczeń". Rozwiązania, które proponuje Maryja, nie krzywdzą nikogo, ale mają uszczęśliwić. W oddaniu się Maryi ważne, aby umieć zrezygnować ze swoich oczekiwań i planów, i stać się jak dziecko, które całkowicie ufa swojej mamie. O. Mirosław zauważył, że Maryja, jak dobra mama, nigdy nie spuszcza z oka swego dziecka. "Maryja jest zawsze ze mną..., nie jestem sam, mogę na Niej polegać" - podkreślił franciszkanin i zachęcił, by zrezygnować ze swojego "ja", a dać się poprowadzić Maryi.

Konferencję wprowadzającą wygłosił o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI, który zwrócił uwagę na to, że pierwsze zawierzenie się Matce Bożej w życiu św. Maksymiliana nastąpiło we Lwowie. Jak sam Święty zauważył, nie wiedział wtedy o jaką walkę chodziło, ale on chciał walczyć dla Niej. Dwa lata później, jako 18-latek Maksymilian wyjechał do Rzymu i tam zaczyna rozumieć, że najważniejszą walkę, jaką musi stoczyć, to walka z grzechem. W dalszej części konferencji o. Piotr nakreślił czym jest masoneria oraz jej założenia. Można było też usłyszeć czym jest Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana oraz podstawy, na których MI się opiera. O. Piotr podkreślił, że najważniejszym warunkiem jest wola oddania się, zawierzenia swego życia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w ręce Niepokalanej. Wiceprezes MI omówił także inne warunki przynależności do MI, ale skupił się przede wszystkim na duchowym aspekcie i pięciu fundamentalnych cech oddania się Niepokalanej. "Oddajemy się Niepokalanej bezgranicznie, bezwarunkowo, jako rzecz, narzędzie i własność" - zauważył o. Piotr. W dalszej części o. Piotr wyjaśnił jak realizować te pięć cech w praktyce codziennego życia i jakie owoce przynosi oddanie siebie Niepokalanej. O. Piotr zachęcił także do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej w sposób formalny, by móc korzystać z przywilejów, jakie daje Kościół. W tym dniu po Eucharystii do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 100 osób.

Konferencja i świadectwa:

Konferencje i Świadectwa | NIEPOKALANÓW - sala św. Bonawentury

Mszy świętej, podczas której można było uroczyście zawierzyć siebie i swoich najbliższych, przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik - i to on wraz z licznie obecnymi wiernymi poprowadził słowa zawierzenia siebie Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym dniu homilię wygłosił o. Mirosław Kopczewski, który opierając się na własnym doświadczeniu mówił o potędze modlitwy różańcowej. Kaznodzieja przytoczył świadectwa niezwykłej przemiany życia osób odmawiających Różaniec. Mówił m.in. o ochronie podczas konfliktu na Ukrainie od śmierci poprzez odmawianie tej prostej modlitwy. Innym świadectwem było nawrócenie młodego człowieka, za którego codziennie modliła się matka na Różańcu. "Podczas modlitwy różańcowej zatrzymujemy się nad rozważaniem życia Jezusa i Maryi, i na ten mały moment przestajemy myśleć o sobie. Podczas tej modlitwy my się zajmujemy Bogiem, a Bóg zajmuje się nami - i to jest sekret tej modlitwy" - zauważył kaznodzieja. O. Mirosław podkreślił także potrzebę wspólnej modlitwy i siłę z niej płynącą: "Ludzie potrafią sobie wybaczyć wszystko, jeśli do swego życia zapraszają Boga" - kontynuował. "Życie jest walką, i z tej walki wyjdziemy zwycięsko, jeśli będziemy trwać na modlitwie, gdyż modlitwa, zwłaszcza różańcowa, może wyprosić dla nas wszelkie łaski". Po Eucharystii, w ramach dopełnienia warunków związanych z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca, przy wystawionym Najśw. Sakramencie, popłynęły słowa modlitwy różańcowej oraz 15-minutowe rozważanie tajemnicy Zwiastowania.

Msza i nabożeństwo wynagradzające.

Po klasztornej grochówce można było wysłuchać konferencji p. Jaceka Pulikowskigo - specjalisty od spraw rodziny. Mówił on nt. szczęścia małżeńskiego, którego jedynym źródłem jest miłość. Zdarza się, ze kobiety nie rozumieją, że są nauczycielkami miłości w małżeństwie i rodzinie, zaś mężczyźni nie rozumieją jak okazać miłość. Prelegent mówił także o trudnościach, o tym, co w dzisiejszym świecie odciąga od małżeństwa i świadomego rodzicielstwa kobiety, a jakie mężczyzn. Pan Jacek nakreślił również główne przyczyny konfliktów w małżeństwach i jak najprościej sobie z nimi radzić. Takich głównych terenów - zdaniem prelegenta - jest pięć, ale z każdym można sobie poradzić przy odpowiednim podejściu obydwóch małżonków. Na koniec prelegent zastanawiał się, co zrobić, by być szczęśliwszy jako mąż, żona, matka, ojciec itd. Aby być szczęśliwym, trzeba coś zmienić, wprowadzić coś do naszego życia, co sprawi, że będziemy innymi ludźmi. Mądry czyn, jak uczył Jan Paweł II, będzie się w nas uwewnętrzniał, będzie nas przemieniał. Prelegent podpowiedział, jakie to mogą być czyny, po to, by każdy z nas mógł być szczęśliwy i kroczył z Jezusem, jedynym Źródle szczęścia. Konferencja do odsłuchania:

Konferencja Jacka Pulikowskiego o rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ