MARYJA!

Nie z tej ziemi

Nie z tej ziemi

blue line
8-9 maja 2024 r. - peregrynacja relikwii Błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci w Niepokalanowie.

"Błogosławiona Rodzino Ulmów, wzorze miłości bliźniego, uproś u Boga, by każdy z nas umiał kochać bliźniego jak siebie samego" - słowami tej pieśni przywitano w niepokalanowskiej bazylice relikwie bł. Rodziny Ulmów.

Relikwie błogosławionych małżonków Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci: Stanisława, Barbary, Władysława, Franciszka, Antoniego, Marii - peregrynują po parafiach naszej Ojczyzny. Relikwie te zostały wprowadzone uroczyście do niepokalanowskiej parafii podczas Mszy św. wieczornej 8 maja 2024 r. Przez dwa dni w bazylice można było pomodlić się przy nich, wysłuchać okolicznościowych konfernecji i kazań, które głosili ks. Marek Dziewiecki i o. Ignacy Kosmana.

Ta rodzina jest niezwykła, gdyż cała - w tym jedno jeszcze nienarodzone dziecko, została wyniesiona do chwały ołtarzy. Rodzina Ulmów ukazuje nam wzór miłości do każdego bez wyjątku człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania.

Mimo że nie byli bogaci, gdyż utrzymywali się z pracy na roli, Ulmowie postanowili ukryć ośmioro Żydów, chociaż wiedzieli, że grozi im za to śmierć. Rodzina Ulmów i ukrywani przez nią Żydzi zostali wydani przez Ukraińca. Zakończyło się to zbrodniczą zbiorową egzekucją całęj rodziny.

Ponieważ w dniu przybycia relikwii Błogosławionej Rodziny w Polsce obchodozno uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, stąd ks. Marek Dziewiecki przedstawił męczeństwo rodziny Ulmów z męczeństwem św. Stanisława, wykazując, że kto trwa przy Bogu ten zawsze zwycięża. Zarówno św. Stanisław, jak i rodzina z Markowej potrafili dla dobra bliźniego narazić własne życie i byli gotowi je poświęcić, jeśliby zaszła taka potrzeba.

Natomiast na przykładzie życia Błogosławionej Rodziny kaznodzieja podał cechy dobrego małżeństwa, którymi są wolność wyboru i wyłączna miłość współmałżonka, czerpiąca siłę z miłości do Boga, która musi poprzedzać wszystko inne. Małżeństwo jest darem Boga, nie przymusem; drogą, którą człowiek może osobiście i w wolności wybrać, aby na niej wzrastać w miłości do Boga i do drugiego człowieka. Zatem każdy sam dobrowolnie wybiera i przyjmuje ten dar, co dobrze wyrażają słowa przysięgi małżeńskiej. W tym kontekście, odczytując przesłanie płynące z Biblii, kaznodzieja uznał, że samotność nie jest dla człowieka dobra, gdyż człowiek samotny nie potrafi dawać innym miłości.

Kaznodzieja zachęcił małżonków do wzajemnej miłości aż do śmierci, która jest swego rodzaju miłością "nie z tej ziemi". Taką miłością żyli Ulmowie i z niej czerpali siłę, by sobie ufać i wzajemnie się wspierać. Trwali przy sobie i dzieciach, jak dobry pasterz przy swych owcach, mimo świadomości grożącej im śmierci.

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów. Msza święta i wprowadzenie relikwii.

W konferencji ks. Marek Dziewiecki poruszył temat potomstwa. Przyjmowanie dzieci i ich wychowywanie to swego rodzaju proces, który ma na celu "upodobniania dzieci do Boga". Takie wychowanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i może być realizowane, kiedy rodzice potrafią - jak zaznaczył prelegent - "kochać i wymagać". Tylko tacy rodzice, którzy prawdziwie kochają swoje dzieci, mogą stawiać dzieciom wymagania, które będą je rozwijać w kierunku upodobnienia ich do samego Boga. Dzieci bez miłości rodzicielskiej nie będą miały odwagi wzrastać i kształtować swego charakteru. "Obecność, ofiarność, czułość" - to trzy cechy, które są potrzebne do budowania zarówno zdrowej relacji małżeńskiej, jak i kształtowania i wychowania dzieci.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w Niepokalanowie

W drugim dniu peregrynacji relikwii rodziny Ulmów, parafianie i pielgrzymi mogli w modlitwie różańcowej powierzyć wstawiennictwu Błogosławionej Rodziny swoje rodziny. Podczas porannych Mszy św. w bazylice okolicznościowe kazania nt. rodziny głosili ks. Marek Dziewiecki i o. Ignacy Kosmana - organizator rekolekcji "Pomocy Duchowej Rodzinie".

W drugiej swojej konferencji ks. Marek ukazał jak rozpoznać symptomy kryzysu małżeńskiego, mogące doprowadzić do rozpad małżeństwa i złamania przysięgi małżeńskiej. Prelegent zaznaczył, że w małżeńskiej miłości potrzebna jest rozmowa i szczerość. Każde z małżonków powinno stwarzać warunki, w których drugi małżonek będzie czuł się kochany. "Bez wzajemnej miłości nie da się żyć razem, bez wzajemnej miłości w małżeństwie zaczynamy żyć jak w piekle" - zaznaczył kapłan. - W małżeństwie należy okazywać miłość... Jeśli nie okazujemy miłości, to jesteśmy egoistami". Ks. Marek mówił także o sposobach pokonywania kryzysów małżeńskich, jak również poruszył problem różnego typu uzależnień w małżeństwie czy zdrad oraz podał sposoby obrony siebie przed złymi zachowaniami współmałżonka.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w Niepokalanowie. Konferencja ks. Marka Dziewieckiego

W samo południe, zaraz po Mszy św., pożegnano relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, które zostały przekazane do Lasek pod Warszawą. Podczas okolicznościowego kazania ks. Mark Dziewiecki mówił o potrzebie świętości w rodzinie i wzajemnym wzrastaniu na drodze wiary. Kaznodzieja w prostych słowach ukazał różnicę miedzy doskonałością a świętością. "Świętym jest ktoś, kto jest podobnym do Jezusa..., a Jezus to normalność, to radość, pokój, uczciwość, szlachetność - podkreślił kaznodzieja. - Świętość to normalność, bycie nieskazitelnymi jak gołębie, ale jednocześnie sprytnymi jak węże". Zachęcił równocześnie, by każdy katolik był jak św. Maksymilian sprytnym Bożą mądrością i umiał kochać innych jak Jezus. Święty to ktoś kto wybiera drogę błogosławieństwa, kto potrafi żyć w trudnej, twardej rzeczywistości i iść drogą świętości, nawet w otoczeniu ludzi złych. Rodzina Ulmów jest tego najlepszym przykładem: Mimo życia w trudnej rzeczywistości, umieli żyć miłością do siebie i do bliźnich. Na koniec ks. Marek Dziewiecki wskazał, że obiektywnym sprawdzianem świętości jest fakt, że ludzie dobrzy i szlachetni lgną do nas, jak do Jezusa, ludzie grzeszni i słabi są zaniepokojeni, a ludzie podli i źli będą chcieli nas zabić. Tak było w przypadku błogosławionej rodziny z Markowej.

Msza święta na zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów.

Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali we wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim (obecnie woj. podkarpackie). Podczas okupacji niemieckiej, jesienią 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia, Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi z Łańcuta i jego czterem synom (Baruchowi, Mechelowi, Joachimowi i Mojżeszowi Feiwelowi), dwom córkom Chaima Goldmana z Markowej Lei i Geni Grünfeld oraz Reszli Didner - córeczce Geni. Wszystko na to wskazuje, że w obawie przed utratą pozyskanego majątku od jednego z Żydów, który ukrywał się u Ulmów, o fakcie ukrywania Żydów przez Ulmów doniósł Niemcom Włodzimierz Leś - granatowy policjant z Łańcuta, z pochodzenia Ukraiciec. Rankiem 24 marca 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów i kilku granatowych policjantów (wśród nich był Leś). Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży), a następnie ich dzieci.

W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diec. przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który został uwieńczony uroczystą beatyfikacją 10 września 2023 r.

Teresa M. Michałek / red.
Fot. Fundacja Niepokalanej


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ