MARYJA!

Z Maryją w Kościele katolickim

Z Maryją w Kościele katolickim

blue line
W ramach Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w dn. 10-13 sierpnia w Niepokalanowie odbyły się rekolekcje maryjne. Miały one na celu bliższe osobiste poznanie Matki Bożej i wejście z Nią w relację poprzez zaproszenie Jej do swego życia.

Rekolektanci codziennie brali udział w Eucharystii, podczas których zawierzano Maryi kolejne dziedzin życia, rozważali wspólnie tajemnice Różańca świętego przy wystawionym Najśw. Sakramencie. Chętni mogli dodatkowo wziąć udział w Pieszej Nocnej Pielgrzymce Pokutnej z Miedniewic do Niepokalanowa lub uczestniczyć w całonocnym czuwaniu modlitewnym w bazylice.

Uczestnicząc w rekolekcjach, można było wysłuchać tematycznych konferencji, które wygłosili: Anna Krogulska - misjonarka świecka z Krakowa; Dorota Hałasa - dziennikarka Polskiego Radia na stałe mieszkająca w Tokio, autorka książki o objawieniach Maryi w Akita; Jean-Marie Setbon - nawrócony na katolicyzm rabin z Paryża, autor książek o Matce Bożej i chrześcijańskim wychowaniu dzieci.

Msze święte

10 sierpnia, podczas Wielkiego Zawierzenia powierzono opiece Matki Bożej sportowców oraz bezpieczeństwo narodowe. Kaznodzieja o. Mirosław Kopczewski - franciszkanin z Niepokalanowa zaznaczył, że skarbem Kościoła są ludzie wierzący. "Musimy być wierni miłości do Boga, musimy tę miłość rozwijać i strzec jej" - zaznaczył o. Mirosław.

10 VIII 2023, g. 11:00 Msza święta - zawierzenie bezpieczeństwa i sportowców

Na wieczornej Eucharystii o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa, zaznaczył jak ważny jest pokój. Kaznodzieja zwrócił uwagę co zagraża pokojowi i odbiera nam poczucie bezpieczeństwa. "Podziały" - tym kluczowym słowem o. Piotr ukazał, jak ważne jest wzajemne poszanowanie, przebaczenie w budowaniu pokoju. "Nie ma pokoju jeśli są podziały i antagonizmy" - podkreślił o. Piotr. "Podziały w Kościele to jedna z najboleśniejszych ran, jakie Kościół dźwiga" - zauważył kaznodzieja. W dalszej części homilii franciszkanin mówił o tym, czym jest prawda oraz o wolności, którą każdy z nas otrzymał.

10 VIII 2023, g. 18:00 Msza święta - zawierzenie bezpieczeństwa i sportowców

11 sierpnia, podczas porannej Mszy św. w uroczystość św. Klary z Asyżu - Patronki środków masowego przekazu, zawierzono Niepokalanej ludzi pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru. Kaznodzieja o. Mirosław Kopczewski przybliżył, czym jest życie zakonne w klasztorze kontemplacyjnym. Kaznodzieja zachęcił do modlitwy za zakony kontemplacyjne oraz wyjaśnił czym są trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, posłuszeństwo i dziewictwo.

11 VIII 2023, g. 11:00 Msza święta - Zawierzenie Środków Społecznego Przekazu

Podczas wieczornej Eucharystii o. Piotr M. Lenart zaznaczył, że środki masowego przekazu są tzw. piątą władzą. Kaznodzieja przybliżył słowa papieża Piusa XII, który ustanowił św. Klarę niebiańską przed Bogiem patronka telewizji. "Niech więc Klara, jaśniejąca chwałą dziewictwa i w tak wielkich ciemnościach emanująca niebiańskim światłem, stoi na czele tego wynalazku. Z tego przedziwnego dzieła sztuki mogą pochodzić zarówno bardzo wielkie korzyści, jak i bardzo wielkie niebezpieczeństwa. Zatem wypada, aby ten wynalazek chroniła niebiańska pomoc, aby zło zostało wyeliminowane, a to, co dobre, a nawet zbawienne, było popierane" - przytoczył papieskie słowa kaznodzieja.

11 VIII 2023, g. 18:00 Msza święta - Zawierzenie Środków Społecznego Przekazu

W sobotni dzień, 12 sierpnia, Niepokalanemu Sercu Maryi została zawierzona służba zdrowia. Okolicznościowa kazanie wygłosił o. Mariusz Słowik - gwardian klasztoru Niepokalanów. Kaznodzieja zauważył, że Maryja zawsze wychodzi nam na spotkanie. W dalszej części wyjaśnił, że w naszym życiu powinniśmy żyć według trzech słów, naśladując Maryję z chwili Zwiastowania: mamy wstać, iść i zrobić, co należy - z apostolską gorliwością.

12 VIII 2023, g. 11:00 Msza święta - Zawierzenie służby zdrowia

Podczas wieczornej Eucharystii o. Piotr M. Lenart mówił o doświadczeniu cierpienia oraz przyjmowania cierpienia dla miłości Bożej. Kaznodzieja podkreślił, że oprócz zdrowia fizycznego, potrzebne jest niesienie nadziei osobie chorej oraz towarzyszenie z miłością osobie cierpiącej. Franciszkanin podkreślił znaczenie zarówno sprawiedliwości, jak i miłosierdzia.

12 VIII 2023, g. 18:00 Msza święta - Zawierzenie służby zdrowia

Maryja zawsze z nami

O Maryi z Jasnej Góry i swego rodzaju fenomenie częstochowskiego sanktuarium - miejsca, w którym Maryja się nie objawiła, opowiedziała Anna Krogulska. Prelegentka zwróciła uwagę, że Maryja z Jasnej Góry uczy nas mądrości oraz swoistego rachunku sumienia, gdyż Maryja jest pełna zatroskania, a Jej twarz przeszyta mieczem. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie i kiedy zadaliśmy rany Matce Bożej i Jezusowi, oraz co mamy zrobić, aby to Oblicze Maryi uśmiechnęło się.

Anna Krogulska, konferencja Jest zawsze z nami - Czarna Madonna z Jasnej Góry

W drugiej konferencji Anna Krogulska przybliżyła nie tylko historię obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, ale ukazała, że jest Ona również patronką misji i misjonarzy. Maryja zawsze rodzi Chrystusa, rodzi go również w sercach niewierzących. "Nie bójmy się zawierzać Matce Bożej" - zachęciła zebranych prelegentka.

Anna Krogulska, konferencja Matka Miłosierdzia - wstawiająca się za nami u Syna

Trzecią konferencję Anna Krogulska poświęciła Matce Bożej z Rokitna - małego sanktuarium niedaleko Warszawy. Prelegentka zwróciła uwagę, że obraz z Rokitna ukazuje Maryję, która zawiera elementy wszystkich cudownych wizerunków rozsianych po naszym kraju. Ta Maryja jest zarówno łaskawa, jak i słuchająca, czarna, królowa, pełna miłosierdzia. Na zakończenie prelegentka zachęciła do podjęcia drogi maryjnej oraz obranie sobie Maryi za naszą Panią i Królową.

Anna Krogulska, konferencja Maryja z orłem na piersi - na stałe z naszym narodem

Japonia, jakiej nie znamy

Dorota Hałasa mieszka w Japonii od ponad 30 lat. Podczas konferencji podzieliła się swoim doświadczeniem życia w Japonii oraz historii chrześcijaństwa w kraju kwitnącej wiśni. Prelegentka ukazała, co św. Maksymilian zostawił po sobie w Japonii i do jakiego kraju przybył, z jakimi problemami musiał sobie poradzić.

Dorota Hałasa, konferencja Japonia, do której przybył św. Maksymilian Maria Kolbe

Pani Dorota przybliżyła chrystianizację Japonii, która z rozmachem rozpoczął w połowie XVI w. św. Franciszek Ksawery - jeden z najbliższych przyjaciół i współpracowników założyciela zakonu jezuitów, św. Ignacego Loyoli. W następnych latach misję kontynuowali jezuici i franciszkanie, przyjmowani przez Japończyków raczej przychylnie. Jednak w 1642 r. sytuacja zmieniła się i polski misjonarz Wojciech Męciński był torturowany 105 razy. Zginął za wiarę w straszliwych męczarniach. Tak napisał swojej siostrze Zofii: "Ostatni ten list piszę do W.M., gdyż już Pan mój wzywa na krzyż swój, gdzie jako w nim ufam, za trzy albo cztery niedziele skończę życie w rękach katowskich dla wyznawania wiary Jego świętej [...]. Aleć to już dawnom pragnął, jeszcze będąc w Polszcze, pamiętasz W.M. Miło mi dla Pana mego, choć okrutnie umrzeć, który pierwej dla mnie tak srodze na Krzyżu zmarł".

Dorota Hałasa, konferencja Kult maryjny w Japonii i męczeństwo polskiego jezuity Wojciecha Męcińskiego

W trzecim swoim wystąpieniu Dorota Hałasa przybliżyła niewytłumaczalne po ludzku zjawisko płaczu Maryi krwawymi łzami w Akita. Prelegentka starała się także przybliżyć inne nadprzyrodzone zjawiska oraz ukazać przesłanie, które płynie od płaczącej Matki. Maryja prosiła o modlitwę zadośćuczynienia za grzechy ludzi oraz podejmowanie umartwień. Innym przesłaniem jest posłuszeństwo władzy kościelnej oraz modlitwy za kapłanów i biskupów.

Dorota Hałasa, konferencja Objawienia Matki Bożej i inne zjawiska nadprzyrodzone w Akita

Żydowskie spojrzenie na Maryję

Przez kolejne dni gościem rekolekcji maryjnych był Jean-Marie Setbon, który przybył z Francji. Jako młody człowiek otrzymał staranne wykształcenie w szkole rabinistycznej, jednak po spotkaniu Chrystusa przeszedł drogę nawrócenia i został katolikiem. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem odczytywania Pisma Świętego i wypełnienia się proroctw w Jezusie Chrystusie.

Jean-Marie Setbon opowiedział o doświadczeniu spotkania Chrystusa na swojej drodze. Był rabinem, ale w pewnym momencie, rozważając Słowo Boże, spotkał Jezusa i stał się chrześcijaninem. Dzieląc się doświadczeniem wiary Jean Maria opowiedział również o swoim świadectwie życia z Niepokalaną.

Jean-Marie Setbon, konferencja Maryja jako niepokalane miejsce Boskie

Jan Maria na przykładzie fragmentów z Pisma Świętego praz Pism św. Maksymiliana ukazał Maryję jako Matkę samego Boga i Jej autorytet. Prelegent zachęcił zebranych do rozważania i kontemplacji Słowa Bożego, jak również fragmentów, które przepowiadają przyjście Mesjasza oraz rolę kobiet i ich powołanie. Jean Maria podkreślił, że każda postać kobieca w Biblii nosi w sobie obraz Maryi i Jej wielkiego autorytetu, którym Bóg Ją obdarzył.

Jean-Marie Setbon, konferencja Maryja jako autorytet Boski - rozważania z Maksymilianem Kolbe

Tradycja rabinistyczna w pięknych słowach mówi o Maryi jako "domie, przybytku". Prelegent mówił, że "domem" jest również każdy z nas. Jako osoby, mamy za zadanie przyjęcie Mesjasza do naszych domów, co wiąże się zarówno z przyjęcie Maryi jako Matki Mesjasza, niosącej Boga, jak i bezpośrednio przyjęcia Jezusa do naszego życia.

Jean-Marie Setbon, konferencja Kontemplacja Maryjna w pismach św. Jana

W płomiennych słowach nawrócony rabin mówił o potrzebie bycia wychowanym przez Maryję, która zna nasze braki. Każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy pozwala się Jej wychowywać? Jean-Marie mówił także o potrzebie apostolstwa, nawet tego prostego, poprzez rozdawanie Cudownego Medalika. Gość spotkania podkreślił, ze Maryja jest nam dana jako najbardziej skuteczna pomoc na naszej drodze do zjednoczenia z Bogiem.

Jean-Marie Setbon, konferencja Maryja pełna Bożej łaski - Objawienia z Rue du Bac

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Telewizja Niepokalanów


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ