MARYJA!

Posłani do ewangelizacji

Posłani do ewangelizacji

blue line
Posłani do siebie, aby umocnieni wiarą nieść innym Jezusa jak Maryja - to w telegraficznym skrócie motto wiosennego spotkania liderów MI w Niepokalanowie.

Wiosenny Zjazd Asystentów, Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej (MI) odbył się pod hasłem: Rycerze Niepokalanej posłani w pokoju Chrystusa. Zjazd rozpoczął się w niepokalanowskiej bazylice Mszą św., której przewodniczył asystent narodowy MI o. Mariusz Słowik. Podczas Eucharystii medal "Zasłużony dla MI" otrzymał o. Stanisław M. Piętka - wieloletni prezes narowy MI. Zebrani rycerze nagrodzili obradowanego gromkimi owacjami. Wieczorem, z racji 13. dnia miesiąca, wokół bazyliki uczestnicy Zjazdu poprowadzili nabożeństwo fatimskie połączone z modlitwą różańcową i procesją wokół bazyliki.

W sobotni poranek, po odśpiewaniu Godzinek ku czci Niepokalanej, podczas Eucharystii homilię wygłosił prezes narodowy MI o. Ryszard M. Żuber. W homilii zwrócił uwagę na rodzinę św. Maksymiliana, w której ukształtowało się przyszłe powołanie Świętego. W domu rodzinnym kształtowało się jego przekonanie, że wiarą należy się dzielić z innymi i nie można jej zatrzymywać tylko dla siebie.

Przed południem liderzy MI mieli możliwość wysłuchania dwóch konferencji. Jedną z nich wygłosił wiceprezes narodowy MI o. Arkadiusz Bąk. Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Zaznaczył, że to Maryja, której się oddajemy, ochrania Boga w nas i Ona jest w nas źródłem ewangelizacji.

"Czasem to świat nas niejako ewangelizuje, a powinno być odwrotnie - zauważył o. Arkadiusz. - Ojciec Maksymilian nie poddał się duchowi świata. Najlepiej to widzimy w obozie Auschwitz, gdzie dzielił się nawet skromnym kawałkiem chleba. Nie jest to coś, czego możemy się nauczyć sami z siebie, to coś, do czego uzdalnia nas Niepokalana. Bo on oddał się Jej całkowicie, i będąc w Jej rękach czuł się posłanym, wiedział, że powinien być światłem w świecie, nawet tak mrocznym jak obóz zagłady".

Na przykładzie św. Maksymiliana, który modlił się o świętość i o łaskę męczeństwa, prelegent wskazał, że Bóg wysłuchuje naszych próśb w czasie, który jest dla nas najlepszym.

Wiceprezes MI zadał pytanie obecnym na sali członkom MI, aby zastanowili się, gdzie dziś posyła ich Niepokalana jako swoich świadków? Podkreślił jednak, że "Maryja posyła nas najpierw do nas samych. Ona chce, byśmy się umocnili, byśmy byli światłem dla nas samych". Drugim obszarem posłania, według Ojca Prelegenta, to "ci, którzy jeszcze nie poznali Jezusa i Niepokalanej". Na podstawie własnego doświadczenia apostolskiego o. Arkadiusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo misyjnego lenistwa, które może odrzucać natchnienia Boże. Zwrócił przy tym uwagę na Dyrektorium Narodowe MI, które wylicza obszary, w których rycerze powinni ewangelizować.

Na koniec o. Arkadiusz zachęcił zebranych rycerzy do umacniania siebie samych w świadomości bycia posłanym przez Niepokalaną najpierw do środowisk, w których żyjemy. "Pamiętajmy, że jesteśmy światu potrzebni, pamiętajmy, że jesteśmy posłani" - zakończył prelekcję o. Arkadiusz.

Drugą konferencję, Jana Hajdugi - byłego prezesa MI diec. tarnowskiej, obecnie wchodzącego w skład Zarządu Narodowego MI, odczytał Ojciec Prezes Narodowy. Tematem tej konferencji było uświadomienie, że rycerz jest posłany, by nieść pokój Chrystusowy, jak również to, że "Jezus niesie pokój, a my ten Jego pokój mamy nieść innym". W dalszej części prelegent na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego przypomniał czym jest dar pokoju jako podstawowy dar Boży. Prelegent, w oparciu o cytaty z Pism św. Maksymiliana podkreślił także, że pokój wypływa z oddania się Niepokalanej oraz jest źródłem przebaczenia, miłości i miłosierdzia. "Z pomocą Niepokalanej rzucimy cały świat do Jej stóp, ale najpierw sami musimy być cali Jej, cali do Jej dyspozycji" - zaznaczył prelegent Jan.

Podczas zjazdu liderów MI był także czas na pracę w grupach, w których zastanawiali się oni nad istotną cechą Rycerstwa Niepokalanej, w oparciu o artykuł br. Innocentego M. Wójcika z "Informatora Rycerstwa Niepokalanej". Na podstawie tego tekstu prowadzili ożywioną dyskusję nad tym, czym są cnoty rycerskie i jak je rozwijać we wspólnotach, jak również nad modlitwą i jej miejscem w rycerskim posługiwaniu. W tę cześć spotkania wprowadził ich o. Piotr M. Lenart - odpowiedzialny za dwumiesięcznik "Rycerz Młodych" i strony internetowe Niepokalanowa.

Po południu, podczas modlitwy różańcowej uczestnicy spotkania poprzez Internet łączyli się z całym MI na świecie, rozważając tajemnice radosne w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana.

Spotkanie zakończono Eucharystią w niedzielny poranek, podczas której odnowiono Akt poświecenia się Niepokalanej. Podczas kazania o. Arkadiusz Bąk podkreślił po raz kolejny wymiar bycia posłanym do siebie samych jako pierwszego i podstawowego wymiaru wzrostu. "W tych dniach mogliśmy być świadkami dla siebie nawzajem. Mieliśmy okazję, by umocnić naszą wiarę, pośród nas samych, którzy jesteśmy posłani do dzieła, jakim jest MI". Podczas kazania o. Arek zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy w posłudze apostolskiej, gdyż to od niej wypływa cały owoc posługiwania. "Umocnieni wzajemnym przykładem wracajmy do naszych wspólnot i pozwólmy, by zakwitnął w nich piękny kwiat, Niepokalana" - zakończył kaznodzieja. Te słowa homilii, stały się posłaniem dla zgromadzonych rycerzy.

Niepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MINiepokalanów, 13-15 maja 2022 - zjazd liderów MI

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ