MARYJA!

Pod obronę św. Józefa

Pod obronę św. Józefa

blue line
21 marca - Zawierzenie św. Józefowi prowincji zakonnej, klasztoru i parafii Niepokalanów

"Jak niegdyś strzegłeś świętej rodziny w Nazarecie - tak strzeż nas dzisiaj..." - zabrzmiały słowa zawierzenia prowincji, klasztoru w Niepokalanowie, parafii i wszystkich dzieł prowadzonych przez franciszkanów. Za przykładem św. Maksymiliana, który uważał św. Józefa za wzór oddania się Niepokalanej, franciszkanie ponownie oddali się pod opiekę św. Józefa.

Akt zawierzenia św. Józefowi odczytali o. prowincjał Grzegorz M. Bartosik, o. gwardian Mariusz Słowik oraz o. proboszcz Mariusz Książek. Odczytując poszczególne fragmenty aktu dokonali oni zawierzenia Patronowi Kościoła Świętego prowincji, klasztoru i parafii w Niepokalanowie oraz wszystkich dzieł i wspólnot prowadzonych przez franciszkanów.

19 marca 1949 r. klasztor Niepokalanów po raz pierwszy uroczyście oddał się pod opiekę Tego Patriarchy. Było to z jednej strony dziękczynienie za opiekę św. Józefa, jak i prośba o jego pomoc w trudnych czasach stalinizmu.

W 1956 r. poświęcono figurę św. Józefa Robotnika, znajdującą się na terenie klasztoru. Było to wotum wdzięczności za opiekę nad Niepokalanowem, zwłaszcza w czasach II wojny światowej i czasach późniejszych.

50 lat temu, 21 marca 1971 r., sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski konsakrował ołatrz św. Józefa w niepokanowskiej świątyni, ponawiając akt oddania św. Jóózefowi.

O. Gwardian wyraził wdzięczność prowincjałowi franciszkanów za to, że wybrał właśnie Niepokalanów na miejsce zawierzenia świętemu Józefowi całej prowincji zakonnej, zawierzenia dokonanego głównie z trzech powodów: trwającego Roku Świętego Józefa, 50. rocznicy konsekracji ołtarza św. Józefa oraz bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziś Kościół święty. Ojciec prowincjał, nawiązując do dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata, ogarniętego pandemią, ukazał św. Józefa Oblubieńca NMP i przybranego ojca Pana Jezusa jako postać, którą charakteryzowały cztery cechy: zaufanie Bogu, czystość, praca i dobra śmierć.

"Pierwsza cecha to bezgraniczne zaufanie Panu Bogu i Bożej opatrzności - mówił o. Grzegorz. - Św. Mateusz w swojej Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, opisuje tzw. zwiastowanie św. Józefowi". W tym fragmencie widać, jak Józef bezgranicznie zaufał Bożemu planowi. "Od św. Józefa uczmy się zawsze mówić Panu Bogu Tak. Ufajmy Mu bezgranicznie, bo Jego plany są najlepsze" - kontynuował kaznodzieja.

Druga szczególna cecha św. Józefa, na którą zwrócił uwagę Ojciec Prowincjał, to czystość - cnota, którą świat wyśmiewa, chcąc zatopić człowieka w nieczystości. Dlatego skierował prośbę do Józefa i Maryi, by wyprosili nam "dar czystości oczu, serc i ciała, abyśmu w drugim człowieku widzieli obraz Boży świątynię Ducha Świętego".

Trzecią cechą, na którą zwrócił uwagę kaznodzieja, to rzetelna praca św. Józefa. "On uczy nas, jak należy rzetelnie pracować, a także swym wstawiennictwem wspiera wszystkich, którzy szukają pracy, bądź borykają się z trudnościami materialnymi" - zaznaczył kaznodzieja i zachęcił: "W naszych potrzebach i trudnościach materialnych nie wahajmy uciekać się do niego. On jest przemożnym Patronem i zaradzi potrzebom tych, którzy go wzywają".

Przyzywanie św. Józefa jako patrona dobrej śmierci to według Ojca Prowincjała, czwarta cecha, która charakteryzuje Świętego i jego kult. Wynika to z przekonania, że Józef umierał w obecności Jezusa i Maryi, a jest to - jak zaznaczył kaznodzieja - najpiękniejsza śmierć. "Dziś śmierć może nas spotkać w każdej chwili. Musimy być na nią przygotowani... Musimy być gotowi na spotkanie z Panem w każdej chwili. Najlepszym przygotowaniem do śmierci jest życie zgodne z przykazaniami", czyli naśladując życie św. Józefa, a jeżeli całe życie przeżyjemy w bliskości ze Świętą Rodziną to moment śmierci nie będzie straszny - podkreślił o. Prowincjał.

Msza św. z zawierzeniem św. Józefowi prowicji zakonnej, klasztoru i parafii Niepokalanów, 21 marca 2021.

Akt zawierzenia zostanie wyeksponowany przy ołtarzu św. Józefa, aby można było często wracać do treści tego aktu.

W uroczystości wzięli udział także poprzedni gwardianowie Niepokalanowa, w sposób szczególny o. bp Błażej Kruszyłowicz, który w Szczecinie sprawował Mszę św. w intencji prowincji i klasztoru, a łaczył się duchowo za posrednictwem mediów elektornicznych.

Od czasu ogłoszenia Roku Świętego Józefa w sanktuarium niepokalanowskim w każdą środę po Mszach św. o godz. 8 i 18 odbywa się nabożeństwo, podczas którego są przedstawiane prośby do św. Józefa.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

9 marca - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ