MARYJA!

W służbie życiu

W służbie życiu

blue line
W pierwszą sobotę maja w Niepokalanowie odbyło się 91. spotkanie "Oddaj się Maryi".

Majowe spotkanie było poświęcone obronie życia, którą ostatnio w polskim parlamencie zdradzili pseudo-katoliccy posłowie. Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski. Franciszkanin z Niepokalanowa podczas konferencji wprowadzającej w tematykę spotkania wyjaśniał czym jest oddanie, zawierzenie siebie Niepokalanej. Zachęcił również do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez św. Maksymiliana. Po południu do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 50 osób.

Konferencje i świadectwa.

Mszy świętej z odmówieniem Aktu oddania się Maryi przewodniczył gwardian niepokalanowskiego klasztoru o. Mariusz Słowik. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marek Iwański - gwardian z klasztoru w Wyszogrodzie. Mówił on o pladze aborcji, która małego niewinnego człowieka pozbawia prawa do życia i głosu, jak również przypomniał, że św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II wyraźnie mówili, że aborcja jest najciężymm grzechem, popełnianym na całym świecie. Kaznodzieja zaznaczył, że chociaż dzieci zabite w wyniku aborcji są zbawione, to niestety diabeł bierze w swoją niewolę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego grzechu. Przypomniał, że za ten grzech trzeba Boga przepraszać i prosić o miłosierdzie, do czego wszyscy są zobowiązani, nie tylko ci, którzy bezpośrednio dopuścili się tego czynu.

O. Marek podzielił się także osobistym świadectwem i doświadczeniem życia z Niepokalaną i dla Niej. Zauważył, że żyjąc z Niepokalaną i Jej się oddając, zaczynamy doświadczać Jej opieki, wielu łask i cudów. Co więcej, oddając się Maryi, zaczynamy także walczyć z naszym grzechem i słabością. Maryja zawsze nas prowadzi ku Jezusowi, bo przynosi Ona nam światło, w którym coraz bardziej widzimy zarówno samego siebie w prawdzie, jak i Boga i Jego chwałę.

Kaznodzieja zachęcił do codziennej modlitwy różańcowej oraz do podejmowania ofiary i pokuty.

Msza święta i Nabożeństwo Wynagradzające.

Po południu Wiesława Kowalska wygłosiła konferencję nt. modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu. W naszej ojczyźnie grzech aborcji dotyczy wielu ludzi, stąd też wielokrotnie, oprócz sakramentalnej spowiedzi, należy podjąć modlitwę wynagradzającą za odebranie życia bezbronnemu, niewinnemu dziecku. Wiesława mówiła również, czym jest syndrom poaborcyjny i jak obciąża on psychikę matki. "Matka po aborcji czuje się jakby przejechał po niej pociąg, stąd też czasem jednym z symptomów tego grzechu i syndromu jest atak na życie, agresja na inne nienarodzone dzieci i wypieranie winy w podświadomość".

Prelegentka zwróciła uwagę na związek feminizmu z aborcją i stwierdziła, że "tam, gdzie zabija się dziecko, zabija się miłość". Na podstawie wielu przykładów zwróciła uwagę na problem kłótni, niezgody czy pijaństwa w rodzinie. Prelegentka zauważyła, że za ten grzech - grzech zabicia własnego dziecka - trzeba zadośćuczynić Bogu modlitwą i ofiarą, która wyzwala sumienie obarczone zabiciem własnego dziecka. Zachęciła do modlitwy i do podjęcia różnych form ofiary, zarówno za dzieci zagrożone aborcją, jak i za kobiety, które cierpią na skutek dokonania aborcji. "Musimy modlić się za nasze dzieci, aby Polska była światłem dla narodów" - zauważyła prelegentka. Tylko Bóg może uleczyć mężczyznę i kobietę, grzech zabicia nienarodzonego dziecka ma konsekwencje, gdyż Bóg zaplanował dla każdej ludzkiej osoby plan dojścia do świętości. Tylko Bóg może przebaczyć ten grzech w sakramencie pojednania i tylko Bóg może uwolnić od skutków tego grzechu.

Pani Wiesława zwróciła uwagę na potrzebę walki z cywilizacją śmierci, nie agresją i słowem potępienia, osądu, ale miłością, modlitwą, ofiarą, postem. Bądźmy armią Maryi, która walczy w sposób niewidzialny w intencji osób, które walczą przeciw życiu.

Wiesława Kowalska, konferencja Modlitwa ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ