MARYJA!

Siła modlitwy różańcowej

Siła modlitwy różańcowej

blue line
W Oktawie Wielkanocy, w pierwszą sobotę kwietnia, w niepokalanowskim sanktuarium Wszechpośredniczki Łask odbyło się 90. spotkanie "Oddaj się Maryi", połączone z nabożeństwem pierwszo-sobotnm.

6 kwietnia 2024

Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski, który we wprowadzeniu w tematykę spotkania przypomniał czym jest zawierzenie Maryi i jakie są warunki odprawiania "Pierwszych Sobót", o które prosiła Niepokalana podczas objawień w Fatimie w 1917 r.

O. Mirosław zauważył, że oddajemy się Maryi, gdyż Jezus w "Testamencie z krzyża" oddał nas Maryi. "Ona przyjęła nas za swoje dzieci i jest naszą matką dla każdego z nas na sto procent. Ona nigdy nie wyrzeka się swoich dzieci, nawet jeśli my mamy coś na sumieniu, i absolutnie każdego z nas chce doprowadzić do zbawienia. Bóg pragnie ratować biednych grzeszników i robi to przez ręce Maryi" - zauważył franciszkanin i dodał, że Maryja ratuje nas od potępienia, że to jest Jej największa misja. "Ona przypomina nam, że powołani jesteśmy do wieczności i że Bóg przychodzi, by nas zbawić" - kontynuował o. Mirosław.

Pod koniec pierwszej części spotkania o. Piotr M. Lenart przybliżył czym jest Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana w 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej oraz objawienia Fatimskie miało miejsce w tym samym roku, a ich przesłanie to zawierzenie się całkowite Matce Bożej. O. Piotr przybliżył jakie są warunki oraz środki przynależności do MI. Oddanie się Maryi, to jeden ze środków, koniecznych do bycia rycerzem Niepokalanej, czyli osobą, która kroczy z Maryją do Jezusa. „Oddając się jej, mamy się stać Jej rzeczą, własnością, mamy być całkowicie Jej” - zaznaczył o. Piotr.

Podczas świadectw p. Joanna dała świadectwo prowadzenia Matki Bożej w wielu sprawach codziennego życia, zaś p. Wanda podziękowała Matce Bożej za dar spowiedzi świętej dla swego męża oraz za dar codziennej modlitwy różańcowej, którą podjęła wraz z mężem.

Mszy św. tego dnia przewodniczył gwardian klasztoru w Niepokalanowie o. Mariusz Słowik. Okolicznościowe kazanie wygłosił dominikanin o. Michał Szałkowski, który nawiązał do rzeczywistości śmierci i zmartwychwstania. Kaznodzieja mówił na temat Różańca odmawianego w intencji osób umierających. "Tak jak Jezus chciał, aby Maryja była przy Jego śmierci, tak i każdy z nas pragnie, aby Maryja była przy naszej śmierci” - zaznaczył o. Michał. Dominikanin wyjaśnił też znaczenie słów dodanych w XIV w. do modlitwy "Zdrowaś Maryjo" - "módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej". Ówczesna Europa była dziesiątkowana epidemią dżumy, a wierny lud prosił, aby Maryja, która jest w niebie po prawicy swego Syna Jezusa, towarzyszyła każdemu umiejącemu w jego przejściu z tego świata do życia w niebie. "Słowa te zostały dodane z wiarą i ufnością w to, że śmierć w obecności Maryi jest darem" - kontynuował o. Michał. Kaznodzieja podzielił się swoim doświadczeniem czuwania oraz modlitwy różańcowej przy osobie umierającej oraz tego, że osoby odchodzące z tego świata podczas tej modlitwy zachowują - niespotykany po ludzku - spokój ducha.

Po Mszy św. zostało odprawione nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, a przed Najśw. Sakramentem została odmawiana modlitwa różańcowa oraz 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. Po nabożeństwie do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło ok. 20 osób.

Po południu można było wysłuchać konferencji na temat modlitwy różańcowej za dusze czyśćcowe. Konferencję wygłosił o. Michał Szałkowski - diecezjalny moderator Żywego Różańca w arch. warszawskiej. Prelegent przybliżył czym jest Nieustający Różaniec oraz na czym polega modlitwa różańcowa za dusze czyśćciowe. Na podstawie objawień fatimskich o. Michał zauważył, że Matka Boża przychodziła do dzieci, gdy odmawiały Różaniec. Modlitwa różańcowa kształtowała się przez wielki, ale podczas tej modlitwy Matka Boża przychodzi do nas i jest obecna z nami.

Moderator Żywego Różańca przybliżył historię kształtowania się modlitwy "Zdrowaś Maryjo" w Kościele na przestrzeni wieków oraz fakt, że w każdym języku ta modlitwa ma trochę inne brzmienie i nie da się jej dokładnie przetłumaczyć.

Prelegent omówił także różne formy odmawiania modlitwy różańcowej, jak choćby z dopowiedzeniami, czy tzw. Różaniec biblijny.

Prelegent zwrócił uwagę, że modlitwa różańcowa za zmarłych jest zawsze przez Pana Boga wysłuchana i ofiarowana, jeśli nie za naszych bliskich, to za inne dusze.

Zgromadzeni mogli także usłyszeć naukę Kościoła dotyczącą modlitwy różańcowej na przestrzeni wieków. Nie każdy pewnie wie, że dopiero pod koniec XII w. do modlitwy "Zdrowaś Maryjo" zostały dodane imię Jezus i imię Maryja. Tradycja odmawiania Różańca za osoby konające i dusze w czyśćcu cierpiące sięga XVI w., choć w poprzednich wiekach wyglądała ona inaczej od znanej nam obecnie. Św. Dominik w XIII w. otrzymał Różaniec jako "potężną broń, przeciw złemu duchowi" - i tak jest do dnia dzisiejszego.

Sobota w Oktawie Wielkanocy, Msza św. i Nabożeństwo Wynagradzające. 90. spotkanie "Oddaj się Maryi".
Konferencje i świadectwa, 90. spotkanie "Oddaj się Maryi".
Konferencja: O. Michał Szałkowski OP (diecezjalny moderator Żywego Różańca), Różaniec za dusze czyśćcowe,

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ