MARYJA!

Boża forma

Boża forma

blue line
Comiesięczne spotkanie Oddaj się Maryi w Niepokalanowie odbyło się w pierwszą sobotę, 6 maja.

Tradycyjnie Spotkanie rozpoczął o. Mirosław Kopczewski OFMConv modlitwą Trzech Zdrowaś Maryjo. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zostali zachęceni do włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej, założonego w 1917 r. przez św. Maksymiliana. Po Eucharystii do MI przystąpiło ponad 50 osób.

Gość spotkania o. Guy Pagès z Francji wyjaśniał istotę zawierzenia Maryi, ukazując, że wolą Jezusa jest, abyśmy do Ojca szli przez Niepokalaną. W oparciu o teksty z Nowego Testamentu pokazał, że Maryja jest "formą", w której kształtujemy się na dzieci Boże. "Bez Matki i Jej wpływu i opieki nie da się dojść do Ojca" - zauważył prelegent. Podczas konferencji o. Pagès ukazał, kim jest Maryja dla nas z Woli Boga oraz Jej pokorę i bycie małym przed Bogiem.

79. Spotkanie Oddaj się Maryi, Konferencje i Świadectwa

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Mary oraz modlitwa różańcowa to jedne z elementów nabożeństw pierwszosobotnich. W tym miesiącu nabożeństwo poprowadził o. Piotr M. Lenart OFMConv.

Uroczystej Mszy św. z zawierzeniem siebie Niepokalanej przewodniczył wikariusz generalny franciszkanów, o. Jan Maciejowski OFMConv z Rzymu. W kazaniu o. Wikariusz wskazał na wpływ zawierzenia Niepokalanej na poziom naszej wiary. "Jeśli oddamy się Niepokalanej, to Ona nas ukształtuje" - zauważył kaznodzieja. Mówił, że jeżeli oddamy się Niepokalanej, to "Ona ulepi z naszej gliny człowieka świętego". Przypomniał, że pierwszy Maryi zawierzył Bóg-Ojciec, który oddał Jej swego Syna. Wreszcie o. Jan przypomniał, że na Golgocie dokonało się nasze pierwsze zawierzenie i że każdy z nas jest uczniem Jezusa i do każdego z nas Jezus mówi "Oto Twoja Matka".

79. Spotkanie Oddaj się Maryi, Msza św. i nabożeństwo wynagradzające

Po posiłku z klasztornej kuchni uczestnicy spotkania mogli wysłuchać o. Guy Pagèsa, który wygłosił konferencję na temat Cudownego Medalika. Przybliżył on nie tylko historię medalika, ale także jego powiązania z innymi objawieniami maryjnymi we Francji.

Konferencja o. A Guy Pagès "Cudowny Medalik"

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej

8-13 stycznia, Niepokalanów Lasek. Poznaj MI i wzmocnij swoją relację z Matką Bożą.

Czytaj dalej...
#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ