MARYJA!

Niezwykłe figury fatimskie

Niezwykłe figury fatimskie

blue line
Fatima i Rycerstwo Niepokalanej dla dziejów Kościoła okazały się niezwykle opatrznościowe. W 1917 r., ani dzieci fatimskie, ani Maksymilian Kolbe, nic o sobie nie widzieli.

Misję ratowanie ludzi z niewoli grzechu otrzymali z tego samego źródła: od samej Matki Bożej.

Maksymilian w październiku 1917 r. założył Rycerstwo Niepokalanej. Wówczas w Fatimie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej - najbardziej spektakularne.

Maryja 13 lipca 1917 r. zapowiedziała tryumf swego Niepokalanego Serca. To przekonanie o tryumfie Maryi bardzo wyraźnie widać w idei Rycerstwa Niepokalanej, a wyrażone później przez św. Maksymiliana w słowach: "Niepokalana musi się stać Królową wszystkich dusz" (Konferencje, s. 32).

Może dlatego, mimo że w przedwojennych numerach "Rycerza" znajdziemy tylko kilka wzmianek o Fatimie, to jednak - ze względu na to samo przesłanie, choć trochę inne środki, te dwie idee ciągle się będą spotykać. Symboliczny, ale bardzo wymowny tego wyraz widzimy w dwóch niezwykłych figurach Matki Bożej Fatimskiej, które znajdują się w Niepokalanowie.

Historia figury Matki Bożej Fatimskiej w Niepokalanowie

Pierwsza figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w klasztornej kaplicy. Za murami klauzury dostępna jest tylko dla zakonnych braci, ale czasami wystawiana bywa na widok publiczny. Tak dzieje się np. podczas Wielkiego Zawierzenia, które co roku w sierpniu odbywa się w niepokalanowskiej bazylice. Fatimska figura poświęcona zastała przez papieża Pawła VI w czasie pielgrzymki do Fatimy w 1967 r. 13 maja papież poświęcił 45 takich figur. Każda z nich miała pielgrzymować po różnych krajach, a jedna z nich została przeznaczona dla Polski.

Figury te zostały udekorowane koronami. Korony, wykonane ze srebra i złota, ozdobione cennymi kamieniami, to repliki korony, którą papież Pius XII 13 maja 1946 r. przekazał do Fatimy, by koronować figurę i ogłosić Matkę Bożą jako Królową świata.

Peregrynacja figur miała przygotować świat do poświęcenia go Niepokalanemu Sercu Maryi.

Były to czasy reżimu stalinowskiego i przewiezienie figury Matki Bożej Fatimskiej do Polski narażone było na nie lada kłopoty. Upłynęły dwa lata, a figura przeznaczona do Polski wciąż pozostawała w Fatimie. Dowiedział się o tym ks. Ciurej - aktywny członek Błękitnej Armii, Polak urodzony w USA, kuzyn zakonnika z Niepokalanowa br. Faustyna Kawy. Kapłan ten podjął się ryzyka przewiezienia figury do Polski.

Figura została najpierw przesłana z Fatimy do Paryża. Tam kapłan odebrał ją i przewiózł do Polski drogą lotniczą. Oczywiście na lotnisku w Warszawie urzędnik celny nie omieszkał zapytać o to, co znajduje się w tak dużej rozmiaru paczce. Kapłan odpowiedział szczerze, że jest to figura Matki Bożej. Celnik tylko zerknął na paczkę sprawdzając zawartość, ale zważywszy na to, że ks. Ciurej był obywatelem amerykańskim, nie dopytywał się o figurę i spokojnie pozwolił przekroczyć granicę naszego kraju. Z lotniska Okęcie w Warszawie figura została przetransportowana do niepokalanowskiego klasztoru.

Figura wykonana jest z drewna różowego. Wraz ze statuą przybyły do Niepokalanowa odpowiednie dokumenty z historią i przeznaczeniem figury. Przez pewien czas znajdowała się w celi ówczesnego przełożonego o. Jerzego Domańskiego. Była to ta sama cela, w której mieszkał niegdyś św. Maksymilian. Zastanawiano się, gdzie umieścić na stałe tę opatrznościowo otrzymaną figurę. Ustawienie jej w kościele mogło drażnić ówczesne władze PRL-u. Oczywiście pielgrzymować po naszym kraju figura nie mogła. Ostatecznie zdecydowano się umieścić ją w kaplicy klasztornej. Było to 13 maja 1971 r. Tego dnia porannej Mszy św. przewodniczył franciszkański prowincjał o. Władysław Ryguła. Przy tej okazji miało miejsce poświęcenie odrestaurowanej kaplicy klasztornej. Po homilii, w której został przypomniany ideał klasztoru, prowincjał poświęcił koronę i włożył ją na głowę figury Matki Bożej. Bracia w tym czasie odśpiewali hymn Regina Celi. Tak oto Matka Boża została wprowadzona na nowy tron, z którego ma czuwać nad swoją Zagrodą. W tym dniu zakonnicy odnowili swoje poświęcenie się Matce Bożej oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej.

Kilka miesięcy po tym wydarzeniu do Niepokalanowa przybył przedstawiciel sanktuarium w Fatimie, by sprawdzić, czy statua doznaje czci publicznej. Przywiózł ze sobą różaniec, który został zawieszony na rękach Matki Bożej. Przy tej okazji postanowiono, że figura pozostanie tam na dłużej. I tak jest do dziś.

Historia figury Matki Bożej Fatimskiej w Lasku

Druga figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w kaplicy Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku - dawnym domu zdrowia dla braci w Niepokalanowie. Dom ten znajduje się około kilometr od Zagrody Niepokalanej. Tam wypoczywając, Ojciec Maksymilian próbował pisać książkę o Matce Bożej. Dla znawców mariologii są to najpiękniejsze, a zarazem bardzo proste teksy Świętego o Matce Bożej.

"Dom zdrowia" poświęcił Ojciec Maksymilian 17 czerwca 1939 r. Tego samego dnia w 2014 r. prymas Polski kard. Józef Glemp poświęci kaplicę Ośrodka i nadał jej tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Figurę Matki Bożej ufundowali rycerze Niepokalanej z Portugalii. Została ona poświęcona w Fatimie w 10. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, 13 maja 1992 r. Portugalscy rycerze, chcąc zachować więź duchową z Niepokalanowem, pragnęli, by figura stanęła w niepokalanowskiej bazylice. Okazało się to niemożliwe i ostatecznie została przekazana do kaplicy, w której formować się mieli rycerze Niepokalanej z Polski.

Kiedy ówczesny przełożony o. Stanisław M. Piętka - wieloletni prezes narodowy MI, zastanawiał się nad tytułem dla nowej kaplicy, kard. Józef Glemp powiedział: "Nie trzeba szukać tytułu. Matka Boża już sobie znalazła tytuł wraz ze swoim przyjściem w znaku swej figury".

Tak oto w dwóch ważnych miejscach dla Rycerstwa Niepokalanej i idei całkowitego oddania się Niepokalanej towarzyszy Matka Boża z Fatimy.

oprac. Fundacja Niepokalanej
fot. br. Mieczysław Wojtak OFMConv


Sobota wszystkich sobót
Sobota wszystkich sobót

Jeśli zapytamy, kogo w szczególny sposób czcimy w sobotę, raczej nie będzie miał problemu z odpowiedzią nawet przeciętnie wierzący katolik. Różańce, litanie, wotywne Msze ku czci Najśw. Maryi Panny, dedykowane Jej nabożeństwa, szczególnie to pierwszosobotnie - mocno utrwalają w pamięci Maryjny wymiar każdej soboty.

Więcej

Zwiastowanie Maryi Pannie
Zwiastowanie Maryi Pannie

Kościół czci tajemnicę Wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele Wschodnim w VI w. W Kościele Zachodnim wprowadzono je w VII w.

Więcej

Działalność wydawnicza

Margaretki 2024

27 kwietnia - VII Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów.

Czytaj dalej...
Post Daniela

29 kwietnia - 5 maja, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

4 maja, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wiesława Kowalska, Modlitwa ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ