MARYJA!

Nie umniejszyć tajemnicy

Nie umniejszyć tajemnicy

blue line
Prawda, że Maryja jest pośredniczką wszelkich łask, stoi u podstaw duchowości kolbiańskiej.

"Ciebie uczynił Bóg, wszechwładną Panią" - śpiewem tej pieśni w niepokalanowskiej bazylice 7 maja 2020 rozpoczęła się po raz pierwszy po wielu latach uroczysta Msza św. ku czci NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

Niemniej uroczysty charakter miała tego dnia poranna Msza św. w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana. Tam kazanie wygłosił kustosz niepokalanowskiego sanktuarium o. Mirosław Adaszkiewicz, który wchodził w skład komisji pracującej nad przywróceniem w Niepokalanowie uroczystości Wszechpośredniczki Łask.

W bazylice uroczystościom przewodniczył o. prowincjał Wiesław Pyzio, który pod koniec Eucharystii zawierzył klasztory franciszkańskie Niepokalanej Wszechośredniczce Łask.

"Uwielbiajmy Chrystusa Odkupiciela, który chce, byśmy wszystkie dobra otrzymywali przez Maryję" - przypomniał o. Prowincjał na początku Mszy św. te słowa, które rozpoczynają modlitwę Liturgii Godzin tego dnia i w szczególny sposób towarzyszą franciszkanom przez cały dzień. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w tym dniu dziękujemy za dar Matki, Matki, która troszczy się o wszystkie nasze potrzeby.

Jak wypełnić ten dzień prawdą, że Maryja jest naszą Pośredniczką? Odpowiedź na to pytanie - według o. Prowincjała - jest potrzebna po to, by móc nią żyć na codzień. "Prawda ta jest tajemnicą, której w ludzkich słowach nie możemy wypowiedzieć, ale musimy próbować tak ją ukazać, by nie umniejszyć tej prawdzie i tajemnicy". Franciszkański przełożony przypomniał, że wielkość i piękno nie polega na słowach, ale na uwielbieniu Boga, który chciał, by wszystko, co piękne i dobre, przechodziło przez ręce Matki. "Ona jest skarbnicą łask Bożych" - uczył św. Maksymilian. Kaznodzieja, chcąc przybliżyć słuchaczom tę prawdę, przytoczył przykład matki, która - niezależnie od tego, ile ma dzieci - każde dziecko kocha z osobna i każdemu dziecku daje to, czego ono potrzebuje. Maryja, jako nasza Matka, po prostu jest z nami i Jej pragnieniem jest nasze zbawienie.

Prowincjał warszawskich franciszkanów powołał się także na fragment Ewangelii, mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej, w którym Maryja prosi Jezusa o zajęcie się problemem nowożeńców. "Ona w kluczu miłości wyprasza ten cud. Maryja jest Tą, która zawsze będzie się wstawiać za nami, i będzie mówić do Jezusa: synu trzeba im pomóc".

Prowincjał podkreślił, że Maryja nie jest źródłem łask, ale skarbcem - Tą, której Bóg powierzył rozdawnictwo tych łask, których człowiek potrzebuje do własnego uświęcenia. "Módl się zna mani teraz" - o. Wiesław zwrócił uwagę na to, że tylko teraźniejszość jest nasza i to prosimy w modlitwie codziennej. "Musimy prosić, byśmy w naszym «tera» nawrócili się do Boga, byśmy wytrwali w łasce nawrócenia i byśmy byli jedno z Bogiem, czyli święci".

Po Komunii świętej w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask - bo taki tytuł nosi niepokalanowskie sanktuarium - zabrzmiało uroczyste Te Deum ("Ciebie, Boga, wysławiamy..."), będące wyrazem uwielbienia Boga za dar Pośredniczki łask wszelkich i wdzęczności za to, że co roku Niepokalanów, po wielu latach przerwy, będzie mógł obchodzić dzień 7 maja jako uroczystość.

Maryjny tytuł Wszechpośredniczki łask jest fundamentem teologicznym Rycerstwa Niepokalanej - jak to podkreślił o. Mirosław Adaszkiewicz w piśmie uzasadniającym przywrócenie uroczystości, a także w kazaniu podczas Mszy porannej. Przytoczył przy tym słowa św. Maksymiliana, które ten święty wypowiedział w uroczystość Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask dnia 31 maja 1938 r.:

Święto Matki Bożej Pośredniczki wszelkich łask jest ściśle złączone z naszą ideą. Gdyby Niepokalana nie była Pośredniczką wszystkich łask, nie byłoby racji podbijanie całego świata i każdej duszy z osobna dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, bo dusze mogłyby inną drogą dostać się do nieba.

Św. Maksymilian Kolbe

Ojciec Kustosz przypomniał także, że Maryja nie tylko pomaga tym, którzy się do Niej uciekają, ale nawet uprzedza ich w wypraszaniu potrzebnych człowiekowi łask Bożych. Podkreślił jednak, że Ona nie jest źródłem, ale "pośredniczką łask i jakąkolwiek łaskę by Ona uzyskała dla nas, uzyskuje ją dzięki zasługom Jezusa Chrystusa".

Wyjaśniając, w jaki sposób Matka Boża szafuje Bożymi łaskami, odwołał się do biblijnego przykładu Józefa Egipskiego, którego faraon mianował "rządcą całego Egiptu i wszystkich tych, którzy przychodzili do niego po pomoc, wysyłał do Józefa: idźcie do Józefa, tak samo Bóg - mówił o. Mirosław - kiedy prosimy Go o łaski wysyła nas do Maryi: Idźcie do Maryi. Bo On postanowił, aby nie udzielać żadnej łaski inaczej, jak przez ręce Maryi".

Pokazując, w jaki sposób Maryja uzyskuje łaski, o. Kustosz zapewnił, że "jedno westchnienie Maryi ma więcej mocy niż modlitwy wszystkich świętych zjednoczonych razem". Dlatego "niemożliwe jest, aby Maryja nie była wysłuchana, kiedy się modli", ponieważ "wystarczy, że Syn usłyszy Jej głos, wystarczy, że Ona przemówi, a Jej Syn natychmiast Ją usłyszy".

Tych, którzy chcą uzyskać łaski bez pośrednictwa Maryi, o. Mirosław porównał za św. Antonninusem do tego, kto chciałby latać, nie mając skrzydeł. "Kto chce owocu, musi iść do drzewa. Kto więc chce Jezusa, niech idzie do Maryi, a ten, kto znajdzie Maryję, z pewnością znajdzie Jezusa" - twierdzi o. Mirosław.

O. Mirosław przypomniał też pragnienie św. Maksymiliana, by przywilej pośrednictwa był ogłoszony przez Kościół jako dogmat wiary.

Co do przywileju Pośrednictwa to módlmy się, by jak najprędzej został ogłoszony przez Kościół jako dogmat wiary. Będzie to nowy diament w koronie Matki Najświętszej

Pośrednictwo Matki Najświętszej jest bardzo pocieszającą prawdą. Ile to nadzwyczajnych łask Niepokalana udziela osobom, co do których zdawać by się mogło, nie ma już żadnej nadziei ratunku (...).

Nieraz dusza jest w wielkich kłopotach i zdaje się jej, że trudności, jakie ma, nie sposób pokonać. Skoro jednak wezwie pomocy Pośredniczki łask, wszystko łatwo pokonuje (...).

Również w pracy nad drugimi dużo można zrobić przez pośrednictwo Matki Najświętszej (...). Dziś więc w uroczystość Pośredniczki łask uprzytomnijmy to sobie, że w Zakonie możemy przy pomocy Niepokalanej dojść do wysokiej świętości i innym do uświęcenia dopomóc, byleby tylko każdy był dobrej woli. Przypominajmy to sobie często, że naprawdę mogę być świętym, bylebym chciał. Niepokalana, Pośredniczka łask wszystkich, to uprosi.

Św. Maksymilian Kolbe do braci zakonnych w Niepokalanowie dnia 31 maja 1938 r.

Fundacja Niepokalanej
fot. br. M. Wojtak OFMConv

O. Wiasław Pyzio OFMConv - prowincjał franciszkanów prowincji warszawskiej, homilia

O. Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv - uzasadnienie tytułu Wszechpośredniczki Łask


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ