MARYJA!

Nasze TAK dla Boga

Nasze TAK dla Boga

blue line

Jubileuszowe 50. spotkanie Oddaj się Maryi w pierwszą sobotę grudnia z powodu epidemii zgromadziło tylko ograniczoną liczbę wiernych.

Podczas kazania o. Piotr M. Szczepański - franciszkanin i redaktor "Rycerza Niepokalanej" wygłosił okolicznościowe kazanie nowennowe. Nowenna przygotowuje do jednego z najważniejszych maryjnych uroczystości - Niepokalanego Poczęcia NMP. "Najśw. Maryja Panna była, jest i zawsze będzie święta, gdyż Ona została zachowana, uchroniona od grzechu, z łaski Pana Boga, dzięki Jego wybraniu, po to, by mogła przyjąć do swego łona Tego, Który nie ma skazy, Najświętszego" - mówił o. Piotr. Kaznodzieja podkreślił pokorę Matki Bożej, gdyż - mimo wychwalania Matki Bożej przez rzesze ludzi na całym świecie - Ona w pokorze wychwala Boga za wielkie rzeczy, które Bóg Jej uczynił. Drugim aspektem, który kaznodzieja podkreślił, było uwielbienie Boga przez Maryję oraz fakt, że Maryja porodziła Boga i Człowieka. "Maryja jest Tą, która zgodziła się na ten dar i zadanie, aby dać światu Zbawiciela. Pod krzyżem Maryja zgodziła się na kolejną rzecz, na to, by być naszą Matką. Nie jest to pobożność ludowa, to jest Wola Boga, Wola Syna Bożego, aby Ona stała się moją Mamą. To nie jest pomysł ludzki, ale to było wolą Jezusa, aby Jego Mama, Święta Boża Rodzicielka, była i moją Mamą i do Niej możemy przychodzić jak do Mamy. Ją prosimy o wstawiennictwo, bo wierzymy, że Ona usłyszy nasz głos i przedstawi go Jezusowi. Z całym sercem oddawajmy się Jej, bo tak chciał Jezus" - podkreślił o. Piotr.

Podczas Mszy św. o. Mirosław Kopczewski poprowadził akt oddania się Matce Bożej.

W tym dniu nie zabrakło także miejsca na rozważaniu tajemnic różańcowych oraz rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi. Tę część modlitwy poprowadził o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI. Po Eucharystii można było oddać się Maryi i zostać Jej rycerzem.

Konferencję przygotowująca do uroczystości Niepokalanego Poczęcia pt. Praktyczne znaczenie Niepokalanego Poczęcia w życiu chrześcijan wygłosiła dr Iwona Krysiak z "Kolbianum". Prelegentka przypomniała, że w "Niebie wszyscy będziemy niepokalani i wszyscy będziemy żyć niepokalanym poczęciem. Chodzi o to, abyśmy już teraz żyli tą tajemnicą, a więc mamy być wraz z Maryją mężną niewiastą, mężną chrześcijanką czy chrześcijaninem, spełniającymi z godnością swoje powołanie". W dalszej części konferencji pani Iwona przypomniała, że Niepokalana jako nasza Matka zawsze troszczy się o nas, "Ona jest naszym «tak» dla Boga i o wszystko się zatroszczy". Maryja jest Tą, w której widać wszelkie przymioty Bożego Miłosierdzia. Naszym zadaniem jest "zamieszkać w sercu Maryi", tak jak w Jej sercu zamieszkała Trójca Święta - podkreśliła prelegentka. "Codzienna walka z grzechem to Triumf Niepokalanego Serca Maryi" - zauważyła pani Iwona. Podczas konferencji można było usłyszeć jak najlepiej oddać się Niepokalanej według ideału pozostawionego nam przez św. Maksymiliana.

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 2 stycznia 2021 r.

Spotkanie można obejrzeć na kanale YouTube Niepokalanów-TV

Msza i Nabożeństwo Wynagradzające

Konferencja dr Iwony Krysiak, Praktyczne znaczenie Niepokalanego Poczęcia w życiu chrześcijan

O. M. Kopczewski OFMConv, Ratunek w Maryi! - konferencja wprowadzająca w spotkanie Oddaj się Maryi

Teresa M. Michałek / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

9 marca - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ