MARYJA!

Młodzi i cierpiący - dwie rzeczywistości

Młodzi i cierpiący - dwie rzeczywistości

blue line
FunJob o młodzieży i osobach cierpiących w MI w świetle Statutów Generalnych MI - to treść wirtualnego spotkania rycerzy Niepokalanej w pierwszy czwartek marca w usłudze MS Teams.

Podczas wcześniejszych spotkaniach mówiliśmy o sposobach realizacji oddania się Niepokalanej. Prowadzący spotkanie, o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI, zauważył, że różnie interpretuje się te stopnie zawierzenia się Niepokalanej w MI i przypomniał, że "MI-1 to na zasadzie ruchu, indywidualnego zaangażowania..., MI-2 to grupy zorganizowane, stowarzyszeniowe... i MI-3 - w strukturach prawnie niezależnych od zarządu Stowarzyszenia, które w sposób całkowity realizują ideał Rycerstwa Niepokalanej".

Następnie, omawiając art. 17 i 18 Statutów Generalnych MI, Teresa M. Michałek - prezes Fundacji Niepokalanej, przypomniała jak młodzież i osoby cierpiące funkcjonowały w MI za czasów św. Maksymiliana, a jak działają w naszych czasach.

"Czyby więc nie wybiła już godzina - pisał św. Maksymilian w 1931 r. - by Centrala Rycerstwa Niepokalanej pomyślała o kołach modlitwy i cierpienia w intencji MI? Chorzy swoimi cierpieniami wiele dusz zdobyć by mogli. Może już czas i na takie koła?". Na zrealizowanie tego pragnienia Święty musiał poczekać wiele lat, bo aż do 1983 r. Pierwsze koło - grupa Rycerzy Niepokalanej u Stóp Krzyża (RNSK) powstała w Stanach Zjednoczonych. W święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny, 31 maja 1983 r., grupa 16 starszych i chorych franciszkanów konwentualnych utworzyła pierwszą wspólnotę, stanowiącą potężną siłę modlitwy. Tę ideę zapoczątkował o. Szymon Kaczmarek, który złożony chorobą nowotworową ofiarował swe modlitwy i cierpienia dla rozwoju Rycerstwa Niepokalanej. Zmarł on w opinii świętości 10 lutego 1983 r. Od tamtego czasu osoby dotknięte krzyżem cierpienia - indywidualnie lub jako wspólnota - oddają Maryi swoje życie oraz poświęcają codzienne modlitwy, ofiary i cierpienia, aby umocnić Rycerstwo Niepokalanej w dziele ewangelizacji. I chociaż jedni członkowie odchodzą do wieczności, to na ich miejsce przychodzą nowi chorzy, tworząc niekwestionowany potencjał modlitwy, zanoszonej przez ludzi, którzy - wydawałoby się - że już nic więcej zrobić nie mogą. Oni jednak omadlają małe i wielkie sprawy. Mając bowiem więcej czasu na nią, chętnie podejmują i ofiarują ją w intencjach im przekazywanych. Pierwsza grupa Rycerzy Niepokalanej u Stóp Krzyża w Polsce powstała już w latach 80. w Gdańsku i Gdyni. Można zauważyć, że sam św. Maksymilian ofiarowane cierpienie uważał za największą siłę w ewangelizacji. Gdy w Niepokalanowie powstał szpitalik dla braci chorych, Święty codziennie odwiedzał braci tam przebywających, mówił: "Szpitalik to najważniejszy dział pracy w Niepokalanowie". W skrócie można powiedzieć, że każdy członek RNSK, który z powodu starszego wieku lub choroby nie jest zdolny brać udziału w trudzie szerzenia Ewangelii Chrystusowej dla zdobywania wciąż nowych dusz dla królestwa niebieskiego, może wraz z innymi rycerzami u stóp Krzyża utworzyć duchową straż przednią. Jest to bardzo potrzebna armia ludzi, codziennie modlących się i ofiarujących swe cierpienia w intencji tych rycerzy, którzy pod sztandarem Niepokalanej oddają swe siły, zdolności i wysiłki głoszeniu Ewangelii na całym świecie. Rycerze obarczeni krzyżem cierpienia mogą uczestniczyć w spotkaniach czy rekolekcjach dla nich organizowanych, takich jak: Rekolekcje dla wolontariuszy i osób z niepełnosprawnością, Rekolekcje dla osób chorych onkologicznie, Dni Rodzin Doświadczonych.

Inną szczególną formą realizacji ideałów rycerskich jest Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej MRRN), o którym mówi art. 17 Statutów Generalnych. Ta grupa w pewien sposób istniała przy MI od początku. Pierwsi członkowie MI to przecież ludzi młodzi. Maksymilian Kolbe, zakładając MI, miał tylko 23 lata. Gdy MI nabrało "tępa rozwojowego", to św. Maksymilian zachęca, by w ramach działalności rycerskiej powstawały grupy dziecięce i młodzieżowe. Obok "Rycerza Niepokalanej" był wydawany "Rycerzyk Niepokalanej" dla młodzieży. Obecnie pismem młodzieżowym w MI jest "Rycerz Młodych". Młodzi rycerze starają się ewangelizować na różne sposoby, pomagają jako animatorzy przy rekolekcjach, tworzą grupy animacyjne podczas Światowych Dni Młodzieży, czy angażują się w inne dzieła, jak np. ostatnio w Szkołę Ewangelizacji Niepokalanej.

Ponieważ fanjob wypadł w dniu święta św. Kazimierze, dlatego o. Piotr zaproponował, by zastanowić się, w czym Święty Królewicz może być wzorem dla Rycerstwa Niepokalanej. Wiceprezes MI zwrócił uwagę, że Królewicz był wierny sumieniu i wolał raczej umrzeć, niż stracić łaskę Bożą - ta postawa jest dla nas mobilizacją, byśmy potrafili dokonywać wyborów zgodnych z sumieniem.

Był też czas na dyskusję i krótka modlitwę do św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Spotkanie można zobaczyć na: YouTube | FunJob 04MAR MRRN i RNSK

Kolejny wirtualny funjob odbędzie się w czwartek, 11 marca o 19:10.

FN / red.


Jeśli należysz do MI, to możesz dołączyć do Zespołu "Rycerstwo Niepokalanej" za pomocą poniższego linku:

Więcej o Microsoft Teams na usługach MI:


FunJob - skrót od "prace (j.ang. job) Fundacji", określa wszelkie przedsięwzięcia, spotkania, zadania, warsztaty, akcje i inne działania podejmowane przez Fundację Niepokalanej lub w imieniu Fundacji Niepokalanej.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ