MARYJA!

Maryjne zawierzenia - sierpień 2023

Maryjne zawierzenia - sierpień 2023

blue line
Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 r. W tym roku trwa ono 10 dni, od 6 do 15 sierpnia.

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (WZM), organizowane w Niepokalanowie od 2017 r., rozpoczęło się w tym roku w niedzielę, 6 sierpnia, i zostało skrócone do 10 dni, obejmujące czas Nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia i samą uroczystość.

Przez pierwsze cztery dni WZM oddawano Niepokalanemu Sercu Maryi dziedzictwo św. Maksymiliana Kolbego oraz różne stany i rzeczywistości naszej Ojczyzny, jak: bezpieczeństwo, gospodarkę, duchowieństw, rządzących i sportowców, a zaproszeni prelegenci ukazali orędzia i znaczenia niektórych maryjnych objawień.

Dzień kolbiański

O. Paweł Warchoł - franciszkanin, przypomniał, że w życiu św. Maksymiliana wszystko brało początek i wypływało z oddania siebie Najśw. Maryi Panny. Jego zawierzenie się Maryi ugruntowane było na dwóch filarach: zjednoczeniu człowieka z Bogiem oraz pełnieniu woli Bożej. Prelegent zachęcił do takiego oddania się, na wzór św. Maksymiliana, aby Maryja w nas działała, osłaniała nas i kierowała ku wypełnieniu woli Bożej.

Konferencja - o. Paweł Warchoł OFMConv (6 sierpnia)

Maryja przychodzi zawsze do nas tylko w jednej sprawie, w sprawie naszego zbawienia

Dni fatimskie

Wincenty Łaszewski - autor wielu książek poświęconych Matce Bożej, ukazał objawienia Matki Bożej z Fatimy jako jedne z wielu znaków, które Bóg daje światu, pozwalając Maryi ukazywać się, by pobudzić ludzi do troski o własne zbawienie i przypomnieć o otrzymanych środkach do tego zbawienia: sakramentach, Kościele i samym Jezusie Zbawicielu. Nawet kwestia nawrócenia Rosji, wskazana w objawieniach fatimskich, wyraża troskę o zbawienie dzieci Maryi, dzieci Bożych - zauważył prelegent.

Konferencji 1. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

W drugiej konferencji Wincenty Łaszewski zachęcił, by iść śladem objawień Maryi, późniejszych po fatimskich, które jako nieznane nie istnieją w świadomości ludzi, jak również podkreślił wagę cierpienia, podejmowanego z miłości, jako niezbędną drogę do zbawienia, ukazaną w maryjnych objawieniach. Dalej prelegent rozważał znaczenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi oraz objawienia płomienia Jej Serca, którego blask oślepia diabła i jest światłem, które możemy zanieść ludziom. Prelegent zauważył także, że Bóg potrzebuje naszego serca, zjednoczonego z dwoma sercami, Sercem Jezusa i Sercem Maryi, aby naprawić ten świat.

Konferencji 2. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

W trzeciej konferencji z cyklu przypomnienia przesłania z Fatimy Wincenty Łaszewski mówił o potrzebie współpracy Boga z człowiekiem, a interpretując korespondencję papieża Jana Pawła II z siostrą Łucją, zasugerował, że gdyby orędzie o Różańcu zostało wcześniej przyjęte, objawienia fatimskie i przesłanie pokoju byłyby niepotrzebne. Prelegent uznał także, że przedstawienie się Matki Bożej jako "Różańcowa" w kulturze iberyjskiej mogło być odczytane jako Jej nazwisko, stąd można to odczytać jako wezwanie do tego, aby Różaniec stał się naszą tożsamością.

Konferencja 3. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

Dni objawień maryjnych

Anna Krogulska - misjonarka świecka, w słowach pełnych żaru i apostolskiego entuzjazmu, ukazała objawienia w meksykańskim Guadalupe jako niezwykły autoportret Matki Bożej; objawienie Cudownego Medalika w Paryżu, przez które Maryja "bez grzechu poczęta" podarowała nam potężną broń, której boi się szatan; a objawienia w afrykańskim Kibeho są przypomnieniem, że Maryja jest "Skarbnicą łask" i "Matką Słowa" o niezawodnej skuteczności w rozdawaniu ludziom Bożych łask.

Konferencja 1. - Anna Krogulska - "Przesłanie Maryi w Guadalupe"

Prelegentka zwróciła także uwagę na moc wdzięczności.

Konferencja 2. - Anna Krogulska - "Cudowny Medalik - broń na współczesne czasy"

Prelegentka, dzieląc się swoim doświadczeniem pobytu w Kibeho i pracy apostolskiej w Afryce, zaznaczyła, jak Maryja chciała uchronić swoje dzieci przed okrutną rzezią, do której doszło w Rwandzie.

Konferencja 3. - Anna Krogulska - "Matka Boża zatroskana o swoje dzieci - objawienia w Kibeho"

W kolejnych trzech wystąpieniach misjonarka świecka skupiła swa uwagę na przesłaniach płynących z polskiej ziemi, najpierw ukazując, jak to sama Matka Boża za pośrednikiem włoskiego jezuity nazwała się Królową Polski; następnie opowiadając o "polskim Lourdes", czyli objawieniach w Gietrzwałdzie i o przesłaniu, które stamtąd od Maryi dla Polski i świata płynie; w końcu w płomiennych słowach przypomniała, jak w popłochu w 1920 r. bolszewicy uciekali nie przed wojskiem polskim, a przed Matką Bożą, które to wydarzenie przeszło do historii jako "cud nad Wisłą".

Konferencja - Anna Krogulska - "Maryja wybrała nasz naród - objawienie Juliuszowi Mancinellemu".

Podobnie jak w Lourdes i w innych miejscach, tak w Gietrzwałdzie Maryja zachęca do odmawiania Różańca, a dodatkowo pobłogosławiła wodę ze źródełka, która już tam wcześniej była, aby ludzie pamiętali, że Maryja jest wierną Matką, która nikogo nie opuszcza i jeśli Ją wzywamy, zawsze będzie z nami i będzie się o nas troszczyć. Bez wątpienia również uważa, że im bardziej będziemy należeć do Maryi, bym bardziej możemy być ostoją i świadkami dla innych narodów.

Konferencja - Anna Krogulska - "Przychodzi do nas w Gietrzwałdzie".

Misjonarka Anna z przekonaniem stwierdził, że mimo upływu lat, owoce "cudu nad Wisłą" powinniśmy wprowadzać w codzienność i przekazywać wiarę w naszych domach, nie czekając, aż zrobi to za nas szkoła czy Kościół.

Konferencja - Anna Krogulska - "Broni nas przed bolszewikami - Cud nad Wisłą"

Msze święte i homilie

Każdego dnia odmawiana jest modlitwa różańcowa przed wystawionym Najśw. Sakramentem oraz sprawowane Msze św., rano i wieczorem, podczas których okolicznościowe homilie głoszą franciskanie z Niepokalanowa, o. Mirosław Kopczewski i o. Piotr M. Lenart. Pod koniec Eucharystii, w obecności figury Niepokalanego Serca NMP, odmawiany jest specjalnie ułożony na dany dzień akt zawierzenia kolejnej dziedziny naszego życia.

Rekolekcje Maryjne i odpust

W programie WZM w tym roku zorganizowano w dn. 10-13 sierpnia Rekolekcje Maryjne Kim jesteś, o Niepokalana?, a uwieńczeniem są dwa dni odpustowe, św. Maksymiliana Kolbego (14 sierpnia) i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Dephositphotos


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

9 marca - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ