MARYJA!

Maryjne zawierzenia - sierpień 2023

Maryjne zawierzenia - sierpień 2023

blue line
Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 r. W tym roku trwa ono 10 dni, od 6 do 15 sierpnia.

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (WZM), organizowane w Niepokalanowie od 2017 r., rozpoczęło się w tym roku w niedzielę, 6 sierpnia, i zostało skrócone do 10 dni, obejmujące czas Nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia i samą uroczystość.

Przez pierwsze cztery dni WZM oddawano Niepokalanemu Sercu Maryi dziedzictwo św. Maksymiliana Kolbego oraz różne stany i rzeczywistości naszej Ojczyzny, jak: bezpieczeństwo, gospodarkę, duchowieństw, rządzących i sportowców, a zaproszeni prelegenci ukazali orędzia i znaczenia niektórych maryjnych objawień.

Dzień kolbiański

O. Paweł Warchoł - franciszkanin, przypomniał, że w życiu św. Maksymiliana wszystko brało początek i wypływało z oddania siebie Najśw. Maryi Panny. Jego zawierzenie się Maryi ugruntowane było na dwóch filarach: zjednoczeniu człowieka z Bogiem oraz pełnieniu woli Bożej. Prelegent zachęcił do takiego oddania się, na wzór św. Maksymiliana, aby Maryja w nas działała, osłaniała nas i kierowała ku wypełnieniu woli Bożej.

Konferencja - o. Paweł Warchoł OFMConv (6 sierpnia)

Maryja przychodzi zawsze do nas tylko w jednej sprawie, w sprawie naszego zbawienia

Dni fatimskie

Wincenty Łaszewski - autor wielu książek poświęconych Matce Bożej, ukazał objawienia Matki Bożej z Fatimy jako jedne z wielu znaków, które Bóg daje światu, pozwalając Maryi ukazywać się, by pobudzić ludzi do troski o własne zbawienie i przypomnieć o otrzymanych środkach do tego zbawienia: sakramentach, Kościele i samym Jezusie Zbawicielu. Nawet kwestia nawrócenia Rosji, wskazana w objawieniach fatimskich, wyraża troskę o zbawienie dzieci Maryi, dzieci Bożych - zauważył prelegent.

Konferencji 1. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

W drugiej konferencji Wincenty Łaszewski zachęcił, by iść śladem objawień Maryi, późniejszych po fatimskich, które jako nieznane nie istnieją w świadomości ludzi, jak również podkreślił wagę cierpienia, podejmowanego z miłości, jako niezbędną drogę do zbawienia, ukazaną w maryjnych objawieniach. Dalej prelegent rozważał znaczenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi oraz objawienia płomienia Jej Serca, którego blask oślepia diabła i jest światłem, które możemy zanieść ludziom. Prelegent zauważył także, że Bóg potrzebuje naszego serca, zjednoczonego z dwoma sercami, Sercem Jezusa i Sercem Maryi, aby naprawić ten świat.

Konferencji 2. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

W trzeciej konferencji z cyklu przypomnienia przesłania z Fatimy Wincenty Łaszewski mówił o potrzebie współpracy Boga z człowiekiem, a interpretując korespondencję papieża Jana Pawła II z siostrą Łucją, zasugerował, że gdyby orędzie o Różańcu zostało wcześniej przyjęte, objawienia fatimskie i przesłanie pokoju byłyby niepotrzebne. Prelegent uznał także, że przedstawienie się Matki Bożej jako "Różańcowa" w kulturze iberyjskiej mogło być odczytane jako Jej nazwisko, stąd można to odczytać jako wezwanie do tego, aby Różaniec stał się naszą tożsamością.

Konferencja 3. Wincenty Łaszewski "Fatima - przesłanie" (7 sierpnia)

Dni objawień maryjnych

Anna Krogulska - misjonarka świecka, w słowach pełnych żaru i apostolskiego entuzjazmu, ukazała objawienia w meksykańskim Guadalupe jako niezwykły autoportret Matki Bożej; objawienie Cudownego Medalika w Paryżu, przez które Maryja "bez grzechu poczęta" podarowała nam potężną broń, której boi się szatan; a objawienia w afrykańskim Kibeho są przypomnieniem, że Maryja jest "Skarbnicą łask" i "Matką Słowa" o niezawodnej skuteczności w rozdawaniu ludziom Bożych łask.

Konferencja 1. - Anna Krogulska - "Przesłanie Maryi w Guadalupe"

Prelegentka zwróciła także uwagę na moc wdzięczności.

Konferencja 2. - Anna Krogulska - "Cudowny Medalik - broń na współczesne czasy"

Prelegentka, dzieląc się swoim doświadczeniem pobytu w Kibeho i pracy apostolskiej w Afryce, zaznaczyła, jak Maryja chciała uchronić swoje dzieci przed okrutną rzezią, do której doszło w Rwandzie.

Konferencja 3. - Anna Krogulska - "Matka Boża zatroskana o swoje dzieci - objawienia w Kibeho"

W kolejnych trzech wystąpieniach misjonarka świecka skupiła swa uwagę na przesłaniach płynących z polskiej ziemi, najpierw ukazując, jak to sama Matka Boża za pośrednikiem włoskiego jezuity nazwała się Królową Polski; następnie opowiadając o "polskim Lourdes", czyli objawieniach w Gietrzwałdzie i o przesłaniu, które stamtąd od Maryi dla Polski i świata płynie; w końcu w płomiennych słowach przypomniała, jak w popłochu w 1920 r. bolszewicy uciekali nie przed wojskiem polskim, a przed Matką Bożą, które to wydarzenie przeszło do historii jako "cud nad Wisłą".

Konferencja - Anna Krogulska - "Maryja wybrała nasz naród - objawienie Juliuszowi Mancinellemu".

Podobnie jak w Lourdes i w innych miejscach, tak w Gietrzwałdzie Maryja zachęca do odmawiania Różańca, a dodatkowo pobłogosławiła wodę ze źródełka, która już tam wcześniej była, aby ludzie pamiętali, że Maryja jest wierną Matką, która nikogo nie opuszcza i jeśli Ją wzywamy, zawsze będzie z nami i będzie się o nas troszczyć. Bez wątpienia również uważa, że im bardziej będziemy należeć do Maryi, bym bardziej możemy być ostoją i świadkami dla innych narodów.

Konferencja - Anna Krogulska - "Przychodzi do nas w Gietrzwałdzie".

Misjonarka Anna z przekonaniem stwierdził, że mimo upływu lat, owoce "cudu nad Wisłą" powinniśmy wprowadzać w codzienność i przekazywać wiarę w naszych domach, nie czekając, aż zrobi to za nas szkoła czy Kościół.

Konferencja - Anna Krogulska - "Broni nas przed bolszewikami - Cud nad Wisłą"

Msze święte i homilie

Każdego dnia odmawiana jest modlitwa różańcowa przed wystawionym Najśw. Sakramentem oraz sprawowane Msze św., rano i wieczorem, podczas których okolicznościowe homilie głoszą franciskanie z Niepokalanowa, o. Mirosław Kopczewski i o. Piotr M. Lenart. Pod koniec Eucharystii, w obecności figury Niepokalanego Serca NMP, odmawiany jest specjalnie ułożony na dany dzień akt zawierzenia kolejnej dziedziny naszego życia.

Rekolekcje Maryjne i odpust

W programie WZM w tym roku zorganizowano w dn. 10-13 sierpnia Rekolekcje Maryjne Kim jesteś, o Niepokalana?, a uwieńczeniem są dwa dni odpustowe, św. Maksymiliana Kolbego (14 sierpnia) i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Dephositphotos


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ