MARYJA!

Posłani, by nieść pokój Chrystusa

Posłani, by nieść pokój Chrystusa

blue line
21-23 października, Niepokalanowie - Jesienny Zjazd asystentów, prezesów i animatorów MI i Ogólnopolska Konferencja Maryjna: "Uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa"

Pod koniec października w Niepokalanowie odbył się jesienny zjazd asystentów, prezesów i animatorów MI. Poprzedziła go Ogólnopolska Konferencja Maryjna pod tytułem: "Uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa", połączona z inauguracją Roku Akademickiego Instytutu Maryjnego "Kolbianum"

W piątek, 21 października, po uroczystej Eucharystii nastąpiło otwarcie nowego roku akademickiego oraz wręczenie indeksów nowym studentom. Po oficjalnej części inaugurującej i życzeniach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Maryja. Tematyka związana była z trudnym czasem, nazywanym "pandemią koronawirusa". Próbowano na to spojrzeć z perspektywy maryjnej, z perspektywy Matki, która w jest uzdrowieniem chorych i wstawia się za nami u Boga. Jeden z referatów ukazał zarazę i inne choroby w Biblii. Kolejny starał się przybliżyć właściwe spojrzenie na śmierć i przemijanie w nauczaniu doktorów Kościoła. Po południu konferencje miały charakter apologetyczny. Prelegenci zastanawiali się nad tym, jaki Kościół jako instytucja i jako wspólnota osób ochrzczonych radził sobie z problemami tego czasu. Zadano szereg pytań z perspektywy społecznej. Próbowano odpowiedzieć na ważne pytanie, w jakim miejscu znajduje się obecnie Kościół jako Lud Boży i jako instytucja. Swego rodzaju podsumowaniem Konferencji były referaty, które ukazywały Maryję jako Matkę, która jest uzdrowieniem chorych, do której możemy uciekać się w każdej potrzebnie.

Po zakończeniu konferencji liderzy Rycerstwa Niepokalanej kontynuowali jesienny zjazd. Przez kolejne dwa dni spotkania próbowano zgłębić, czym jest pokój i jakie postawy powinniśmy przyjąć, aby być siewcami pokoju. Odpowiedzialni za MI w Polsce wysłuchali dwóch konferencji. W pierwszej z nich o. Stanisław M. Piętka przybliżył postać sługi Bożego br. Innocentego M. Wójcika jako rycerza Niepokalanej niosącego pokój. "Br. Innocenty wprowadzał pokój w miejscach, w których aktualnie się znajdował. Tym miejscem nie był tylko Niepokalanów" - zauważył prelegent. W dalszej części konferencji o. Stanisław ukazał miejsca, w których br. Innocenty służył, a był to nawet więzienie (w latach 1948-1950), na które został skazany za szerzenie ulotek mówiących o zwycięstwie Boga i Maryi nad bezbożnictwem.

Kolejny prelegent o. Mirosław M. Araszkiewicz zauważył, że w dzisiejszym świecie pokój najbardziej zagrożony jest przez grzech i cierpienie oraz wskazał, że "im więcej na świecie moralności, przyzwoitości i cnoty, tym więcej będzie w nim pokoju".

Jak zawsze był również czas na osobiste dzielenie się i świadectwa. Do pracy w grupach na podstawie tekstów br. Innocentego M. Wójcika wprowadził o. Piotr M. Lenart. Liderzy MI zastanowili się, jakim powinien być animator, czyli lider wspólnot MI. Podsumowaniem prac były postanowienia, na które składały się m.in. nieustanne pragnienie zrobienia czegoś więcej dla Niepokalanej, dawania przykładu chrześcijańskiego życia oraz nieustanne pogłębianie osobistego oddania się Niepokalanej.

Wieczorem można było obejrzeć film o br. Innocentym, który jest pierwszym biograficznym ukazaniem Sługi Bożego.

Podsumowaniem spotkania były słowa o. Ryszarda M. Żubera - prezesa narodowego MI, który zauważył, że akt oddani się Niepokalanej nie jest jednostronny, że chociaż to my oddajemy się Maryi, ale i Ona od tego momentu zaczyna otaczać nas szczególną troską. "Obyśmy nigdy nie odłączyli się od Serca Niepokalanej, której się oddaliśmy" - zaapelował Prezes MI podczas homilii kończącej jesienny zjazd liderów MI w Niepokalanowie.

Na zakończenie Zjazdu odbyło się spotkanie członków Zarządu Narodowego Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Na spotkanie Zarządu, przedstawiciele lokalnych wspólnot mogli złożyć swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski.

Następny, wiosenny zjazd liderów MI odbędzie się w Niepokalanowie 21-23 kwietnia 2023 r.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ