MARYJA!

Kapłaństwo serca

Kapłaństwo serca

blue line
Bóg nie stracił kontroli nad historią świata i jeśli dopuszcza jakieś rzeczy, to On wie, co robi i czyni to dla naszego dobra.

66 spotkanie "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie w pierwszą sobotę kwietnia poprowadził o. Mirosław Korczewski. Podczas konferencji wprowadzającej przypomniał, że ostatni moment naszego życia jest decydującym, choć całe życie pracujemy na to, w jakiej kondycji wtedy będzie nasza dusza. Franciszkanin przypomniał, że tylko "teraz" do nas należy, przeszłość i przyszłość już nie. Zauważył, że w modlitwie "Zdrowaś Maryjo…" prosimy Matkę Bożą o łaskę dobrej śmierci i zachęcił, by "tu i teraz" wybierać Boga.

Prowadzący spotkanie przypomniał jak w sposób praktyczny wygląda zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i co dzięki niemu otrzymujemy. Prelegent przypomniał postać bł. Aleksandriny Marii da Costa, poprzez którą Pan Jezus prosił o zawierzenie świata Matce Bożej. Jej życie było pełne bólu, gdyż jako osoba sparaliżowana większość swego życia spędziła w łóżku. Doświadczała ona jednak mistycznych spotkań z Jezusem. Ciekawe jest jednak to, że Jezus prosił ją o poświęcenie świata Matce Bożej. "Przekaż swojemu ojcu duchownemu, że pragnę aktu poświęcania świata mojej Przenajświętszej Matce" - powiedział do niej Jezus 1 sierpnia 1931 r.

O. Mirosław przypomniał, że "Bóg nie stracił kontroli nad historią świata i jeśli dopuszcza jakieś rzeczy, to On wie, co robi i czyni to dla naszego dobra". W dalszej części zauważył, że teraz człowiek wielokrotnie nie liczy się z Panem Bogiem, to dlatego zawierzamy się Maryi i Bogu. "Efektem każdego aktu zawierzenia jest szczerość i wkroczenie na drogę nawrócenia. Od momentu oddania się Bogu moje sprawy nie są moje i nie ja mam decydować o moim życiu, gdyż od tego aktu ono należy do Niepokalanej".

Franciszkanin przypomniał również postać św. Maksymiliana M. Kolbego i przybliżył ideę zawierzenia, które Święty propagował podczas swojego życia. O. Mirosław zaznaczył, że "zawierzenie Matce Bożej jest najlepszą inwestycją, gdyż od tego momentu w nasze życie wchodzi Matka Boża i Ona radzi sobie w naszym życiu. Ona zawsze znajdzie takie rozwiązanie, że każdy jest zadowolony" - mówił franciszkanin.

W tej części spotkania o. Piotr Maria Lenart zachęcił do Rycerstwa Niepokalanej (MI), założonego przez św. Maksymiliana w 1917 r. Franciszkanin przybliżył historię oraz środki, którymi posługuje się rycerz Niepokalanej. Podkreślił też, że istotnym warunkiem należenia do MI jest całkowite oddanie się Maryi.

W trakcie spotkania można była wysłuchać świadectwa osób, które doświadczyły przedziwnej mocy i opieki Matki Bożej, będącymi owocami oddania się Niepokalanej. Swoim świadectwem podzieliła się stomatolog, która zauważyła, że dla niej oddanie się Niepokalanej było procesem i obecnie wszystko robi jako własność Maryi i stara się być gotowa na to co Ona chce. Następne świadectwo powiedziała nauczycielka języka angielskiego, która zaświadczyła, że po zawierzeniu dzieją się rzeczy niemożliwe, jak w jej przypadku, gdy dwa dni po zawierzeniu otrzymała nową pracę, a dzięki zawierzeniu, mimo że musiała opuścić męża, ze względu na alkohol, to modli się za niego i daje sobie radę z wszystkimi obowiązkami. Inne świadectwo, które złożyła Ukrainka mieszkająca od 10 lat w Polsce, było formą podziękowania za otrzymane w naszej Ojczyźnie dobro. Ostatnie świadectwo dotyczyły Nowenny Pompejańskiej oraz mocy tej formy modlitwy różańcowej i zawierzenia się Maryi.

2 kwietnia 20222, 9:30 Konferencje i Świadectwa | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW - sala św. Bonawentury

Gość specjalny 66 spotkania "Oddaj się Maryi", Marta Przybyła z Fundacji "Tota Tua" opowiedziała o wielkiej potrzebie modlitwy za kapłanów. Wspominała, że wychowała się w domu bardzo antyklerykalnym. Zaznaczyła, że na drodze swojego nawrócenia spotkała kapłanów, którzy prowadzili ją do sakramentów. Prelegentka przytoczyła świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego, w którym ukazuje jak bardzo subtelne i agresywne potrafią być ataki demona na kapłana. Dlatego o świętość kapłaństwa trzeba walczyć, by nie stać się biurokratą kapłanem, który zajmuje się wszystkim innym, ale nie kapłaństwem. Marta zauważyła, że sutanna i habit nie zwalniają kapłana od pokus, to dlatego trzeba modlić się za kapłanów.

2 kwietnia 20222, 14:00 Konferencja - Marta Przybyła | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW - sala św. Bonawentury

Mszy św., na której dokonano Aktu zawierzenia, przewodniczył o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa. Przypomniał On, że w tym dniu "zawierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz pragniemy wynagradzać za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi". Kazanie wygłosił o. Michał Chaciński - franciszkanin-egzorcysta z Niepokalanowa. W tym miesiącu w sposób szczególny modlono się za kapłanów i to ich posłudze była poświęcona okolicznościowa homilia. Franciszkanin przypomniał, że Bóg wybrał i konsekrował kapłanów, by byli narzędziami w Jego ręku, nie tylko umownie, ale w wyjątkowy sposób, gdyż każdy kapłan działa "in persona Christi", a zatem to Chrystus w nim żyje i przez niego sprawuje sakramenty. Kaznodzieja zauważył, że Jezus nie tyle potrzebuje starań i pomysłów, ale o wiele bardziej zgody kapłana, by On mógł w nich i przez nich działać.

O. Michał zapytał też, ile każdy z nas może stracić dla Chrystusa po to, by On mógł działać w nas, by niepodzielnym sercem służyć Bogu. Kapłani powinni być przygotowani na to, co spotkało samego Jezusa: niezrozumienie, prześladowanie, odrzucenie - mówił o. Michał, zaznaczając, że do tego potrzebna jest pokora, czyli próba spojrzenia na to, jak widzi nas sam Bóg. Kaznodzieja poprosił zebranych o modlitwę za kapłanów, szczególnie za tych, którzy gdzieś się pogubili.

Po Eucharystii o. Piotr M. Lenart poprowadził nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu Maryi, na które składała się modlitwa różańcowa oraz 15-minutowe rozważanie tajemnicy światła, dotyczące pierwszego cudu, którego Jezus dokonał w Kanie na prośbę Jego Matki. Po nabożeństwie o. Piotr poprowadził przyjęcie do MI, do którego zapisało się co najmniej 60 osób.

2 kwietnia 20222, 11:00 Msza i Nabożeństwo Wynagradzające | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW | NIEPOKALANÓW - bazylika

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ