MARYJA!

Eucharystia - Bóg i człowiek

Eucharystia - Bóg i człowiek

blue line
"Nasze życie nie może być manipulowane, musimy szukać prawdy i na niej budować..., musimy dążyć do prawdy" - powiedział organizator spotkania Oddaj się Maryi.

Oddaj się Maryi w pierwszą sobotę listopada poprowadził o. Mirosław Kopczewski OFMConv - inicjator spotkań. W konferencji wprowadzającej o. Mirosław przypomniał, że Bóg jest miłością. "Zła doświadczamy, gdy odrzucamy Boga, który jest Miłością. Zło to tylko skutki złych wyborów i grzechów w naszym życiu". W dalszej części konferencji franciszkanin mówił o miejscu Maryi w ekonomii zbawienia, przypominając o potrzebie oddania się Matce Bożej jako najlepszej z Matek. Organizator spotkań mówił też o potrzebie bycia odpowiedzialnym i życiu w prawdzie. "Nasze życie nie może być manipulowane, musimy szukać prawdy i na niej budować. Szukanie prawdy i trwanie przy niej jest czasem bolesne, ale musimy dążyć do prawdy jako katolicy".

W dalszej części spotkania o. Mirosław odczytał świadectwo działania Matki Bożej i Jej pomocy w znalezieniu mieszkania. Był też czas na świadectwa uczestników pierwszo-sobotnich zawierzeń. Franciszkanin omówił także podstawy działania Rycerstwa Niepokalanej (MI). Po Eucharystii do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło co najmniej 35 osób.

Konferencja wprowadzająca w spotkanie

Kazanie podczas 61. spotkania Oddaj się Maryi w Niepokalanowie wygłosił o. Kazimierz Mościcki OFMConv. "Matka Boża często ukazana jest z bolącym sercem. Jest to wyraz Jej troski o nas, Jej dzieci, które tak często odwracają się od Jezusa Chrystusa, bluźnią przeciwko Niemu. Ona nie cierpi ze względu na siebie samą, ale ze względu na to, że Chrystus jest cierpiącym i wzgardzonym. Ona nie zna życia sama dla siebie. Jej Serce jest całe skierowane ku Synowi Jezusowi Chrystusowi". W dalszej części kazania o. Kazimierz zaznaczył, że Jej ból rozpoczął się od momentu Kalwarii i my nigdy nie możemy zamknąć oczu na to, co dzieje się wokół nas. Jako katolicy jesteśmy odpowiedzialni za ból Jej Serca. Kaznodzieja ukazał Maryję jako znak dla chrześcijan, gdyż przez Maryję przyszedł Jezus Chrystus i "dziś nieustannie przychodzi w Eucharystii poprzez Maryję". "Chrystus nie jest symbolem, Jezus jest realnie obecny w Eucharystii - zauważył o. Kazimierz. - Gdy widzimy Maryję, wiemy, że z Niej narodził się Jezus jako człowiek, że przez Jego człowieczeństwo dokonało się odkupienie człowieka. Przez cierpienie ciała, które On wziął z Niej, dokonuje się wielka tajemnica zbawienia każdego człowieka". Na koniec homilii franciszkanin zwrócił uwagę na moc płynącą z Eucharystii. "Tylko w Eucharystii mamy życie wieczne". Kaznodzieja podkreślił, że musimy z miłością wpatrywać się w Eucharystię. Maryja jest nierozerwalnie złączona z Jezusem Eucharystycznym, od której On przyjął Ciało. "Maryja i Eucharystia nigdy nie mogą być od siebie odłączone - podkreślił kaznodzieja. - Sprawa naszego zbawienia jest najważniejsza".

Msza święta i nabożeństwo wynagradzające z modlitwą różańcową

Gościem listopadowego spotkania była Patrycja Hurlak - aktorka, która w konferencji mówiła czym jest Eucharystia i jak ją należy przeżywać. "Eucharystia jest najważniejszą tajemnicą wszechświata" - zaznaczyła prelegentka.

Podczas konferencji Patrycja zwróciła uwagę na właściwe przygotowanie się do spotkania z Panem oraz wyjaśniła poszczególne gesty i części Mszy św., aby można było w niej uczestniczyć, nie tylko bardziej świadomie, co z miłości.

Patrycja Hurlak ukazała również miejsce i rolę Maryi jako "Niewiasty Eucharystii" - jak nazwał ją św. Jan Paweł II.

Prelegentka ukazała także jak bronić przed niewierzącymi fakt, że Pan Jezus został tak haniebnie zabity na krzyżu.

Patrycja przybliżyła także to, co dzieje się podczas Komunii św. i ukazała, dlaczego spór o sposób jej przyjmowania jest bezsensowny.

Prelegentka w prostych słowach ukazała, jak podczas Eucharystii od dwóch tysięcy lat przenosimy się w czasie i przestrzeni - bez relatywizmu, bez prawdy subiektywnej - gdyż to jest prawda obiektywna, rzeczywista, bez względu na naszą wiarę czy wiarę samego kapłana sprawującego ten sakrament.

Po konferencji można było nabyć pozycje książkowe nt. Eucharystii napisane przez Patrycję Hurlak.

Konferencja - Patrycja Hurlak

Następne spotkanie odbędzie się w pierwszą sobotę, czyli 4 grudnia 2021.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ