MARYJA!

Dzień Modlitwy za Chorych i Ofiary Covid-19

Dzień Modlitwy za Chorych i Ofiary Covid-19

blue line

Obudź nas do wiary, Matko, Obudź naród, by nie zasnął... W Twoje ręce go oddaję! Chcemy dziećmi Twymi zawsze być!

Dzień pamięci tych, którzy padli ofiarą Covid-19 bezpośrednio, zarażeni wirusem SARS-COV-2, jak i pośrednio, szczególnie tych, którzy dlatego że nie zachorowali na COVID, odmówiono im pomocy lekarskiej czy opieki medycznej; jak i tych, którzy na skutek tzw. lockdownów stracili dorobek życia, pracę, firmę, czy inne źródła utrzymania; także tych, którzy utracili dostęp do sakramentów, do miejsc kultu, a przez to zachorowali na duszy.

Modlitwa Chorych

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †
i pełen chwały, *
a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
Twoje drogi są proste, *
a wyroki najsłuszniejsze.

Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
odstępując od Ciebie.
We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
Nie opuszczaj nas na zawsze †
i ze względu na świętość Twego imienia *
nie zrywaj Twojego przymierza.

Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
Twojego sługę, Izaaka, *
i Twego świętego, Izraela.

Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
z powodu naszych grzechów.
Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
i doświadczyć miłosierdzia Twego.

Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
znajdą upodobanie u Ciebie.
Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
nie zaznają wstydu.
Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †
odczuwamy lęk wobec Ciebie *
i szukamy Twojego oblicza.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Por. Dn 3,26nn, Modlitwa Azariasza w piecu ognistym

Zawierzenie Narodu Królowej Polski

Obudź nas do wiary, Matko,
Obudź naród, by nie zasnął...
W Twoje ręce go oddaję!
Chcemy dziećmi Twymi zawsze być!
Przecież Polski Tyś Królową!
Zwyciężymy z Twą pomocą Matko!

Por. Guadalupe, Obudź mnie

Jezu, Ty się nami zajmij

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie "lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości". Na Twój rozkaz "niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają" (Mt 11,5). Przyjdź, Panie Jezu, i odnów oblicze tej Ziemi, by przestały rozprzestrzeniać się w świecie zgubne dla duszy i ciała ludzkiego wirusy.

Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu szalejących epidemii uzależnień, pornografii, handlu ludźmi i szczątkami zamordowanych istnień ludzkich.

Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.

Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania grzechów, których skutki nie znają granic.

Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.

Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu błędnych decyzji rządów, sądów, służb medycznych. Niech odpoczywają z Tobą w pokoju.

Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed konsekwencjami grzechów i przed rozpaczą. Niech doświadczą Twojego pokoju!

Udziel swojego Ducha Przenajświętszego lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi medycznemu, aby w mądrości Ducha Świętego i w ofiarnej służbie bliźniemy wytrwali przy chorych i cierpiących, a ci, którzy produkują lekarstwa i środki zapobiegawcze, kierowali się prawym sumieniem i dopuszczali do obiegu tylko preparaty, które są etycznie nienaganne. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich twoim pokojem i chroń ich.

Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam skutecznie zapobiegać każdym zagrożeniom dla duszy i ciała w przyszłości. Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.

Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę. Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.

Jezu Chryste, uzdrów nas!

Por. parafialetnica.pl

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

O Maryjo,

Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości
byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania.

Amen.

Pod Twoją obronę...

Różaniec o 20:30 - transmisja na YT NIEPOKALANÓW-TV


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ