MARYJA!

Duchowe SPA

Duchowe SPA

blue line
W pierwszą sobotę lutego w sanktuarium niepokalanowskim odbyło się 64. spotkanie "Oddaj się Maryi". Spotkanie poprzedzone jest całonocną adoracją Jezusa ukrytego w Najśw. Sakramencie i modlitwą za wszystkich, którzy uczestniczą w pierwszo-sobotnim spotkaniu.

W dalszej części wprowadzenia o. Piotr M. Lenart przybliżył czym jest Rycerstwo Niepokalanej (MI), założone przez św. Maksymiliana oraz przybliżył warunki przynależności do MI. Zauważył, że najważniejszym i głównym warunkiem jest tylko nasza wola całkowitego należenia do Marki Bożej, oddania Jej swego życia. Po Eucharystii o. Piotr poprowadził modlitwę różańcową oraz 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą radosną Odnalezienia Pana Jezusa w świątyni w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

Tradycyjnie spotkanie "Oddaj się Maryi" rozpoczął o. Mirosław Kopczewski, odmawiając - za wzorem św. Maksymiliana - trzy razy "Zdrowaś Maryjo". Prowadzący spotkanie mówił o tym, jak wyglądają w praktyce zawierzenia i jak użyć Aktów Zawierzenia. O. Mirosław omówił poszczególne warunki, które powinniśmy wypełnić, by odprawić pierwsze soboty miesiąca i obietnice, które dała Matka Boża tym, którzy takie nabożeństwo odprawiają. Franciszkanin zwrócił uwagę, że najważniejszą intencją podczas odprawiania nabożeństw pierwszych sobót miesiąca jest wynagrodzenie z grzechy, zarówno swoje jak i innych. Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę oderwania się od samych siebie, własnego egoizmu i większego skupienia się na innych i na Bogu. Modlitwa pomaga nam w tym, gdyż gdy się modlimy zajmujemy się Bogiem a nie sobą, a wtedy Bóg zaczyna zajmować się nami. "Pierwsza sobota to takie duchowe SPA, to zanurzenie się w Bogu, to całkowita odnowa wewnętrzna - zaznaczył o. Mirosław. - Maryja jako nasza Matka przeżywa ból każdego z nas. Ona jest z nami w każdej sytuacji, również w tyj trudnej" - kontynuował prelegent, zachęcając jednocześnie do odważnego przyjmowania krzyża w naszym życiu. "Maryja jest zawsze pod krzyżem, zawsze ze swoimi dziećmi" - podkreślił o. Mirosław. Tak jak zawsze nie zabrakło osób, które podzieliły się swoim świadectwem działania Boga w konkretnych sytuacjach życia.

Konferencje i Świadectwa, sala św. Bonawentury, 2 lutego 2022 r.

Główny punkt comiesięcznego oddania się Niepokalanej stanowi Eucharystia, gdyż to podczas niej łączymy się w sposób najgłębszy z Jezusem i Maryją. Na początku Mszy św. o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa, przywitał zebranych pielgrzymów oraz chór z parafii dzieciątka Jezus z Warszawy, który uświetnił uroczystość. Gwardian Niepokalanowa po Eucharystii zawierzył Matce Bożej wszystkich zebranych na Mszy św.

O. Ireneusz Klimczyk - dyrektor uczelni "Kolbianum", wygłosił słowo Boże. "Najczęściej pierwsze słowo, jakie mówi dziecko, to słowo mama" - zauważył kaznodziejka. W dalszej części kazania Ojciec mówił o tym, że dziecko czuje się bezpieczne, gdyż poznawało przez wiele miesięcy miłość swojej mamy do siebie. Dziecko czuje tę miłość, zarówno gdy jest w łonie, jak i w pierwszych miesiącach swego życia. Każda matka chce szczęścia dla swego dziecka i stara się je dobrze wychować. "My też do naszej Niebieskiej Matki mówimy Mamo, gdyż Ona jest dla nas wzorem wpatrywania się w Jezusa" - kontynuował o. Ireneusz. Podczas homilii kaznodzieja zachęcał do rozpoznania drogi swego powołania oraz o szczególnym powołaniu, jakim jest życie konsekrowane. Świat potrzebuje ludzi ofiarnych, którzy będą pokazywać innym drogę pokory, oddania się Bogu, na wzór Maryi. "Zawsze, jeśli odstawiamy Jezusa na bok, zawsze nasi najbliżsi cierpią, gdyż odrzucamy Jezusa, który jest naszym szczęściem" - kontynuował kaznodzieja. Maryja uczy nas modlitwy, pierwsza Jej modlitwa to słowa w Kanie. Ona z wiarą prosi w naszych potrzebach. "Nie lękajmy się oddać Bogu naszego powołania, naszego życia. Nie jest ważne, co zrobimy, ale nasze trwanie przy Jezusie, aby Jezus był na pierwszym miejscu - podkreślił o. Ireneusz. - Świat potrzebuje, byśmy nie tylko zachwycili się Maryją, ale żyli jak Ona, abyśmy Ją naśladowali. Maryja uczy nas, byśmy nie byli skupieni na samych sobie, ale na drugim człowieku" - zakończył homilię kaznodzieja.

Po Eucharystii i nabożeństwie o. Piotr M. Lenart w sposób uroczysty dokonał przejęcia do Rycerstwa Niepokalanej ponad 60 nowych rycerzy.

Msza święta i Nabożeństwo Wynagradzające.

Anna Maria Pudełko - specjalistka od duchowości, podzieliła się tym, jak Maryja jest dla nas przykładem zażyłości z Bogiem. Siostra mówiła jak w codzienności żyć z Bogiem, by On był na pierwszym miejscu i byśmy pozwolili Mu działać w naszym życiu.

s. Anna Maria Pudełko, konferencja: Maryja - Mistrzyni bliskości z Bogiem.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 marca br.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Fot. br. Mieczysław Wojtak OFMConv.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ