MARYJA!

Na "Kolbianum" o Cudzie nad Wisłą

Na "Kolbianum" o Cudzie nad Wisłą

blue line

W piątek, 9 października 2020 r., mimo trudnego czasu powracającej pandemii, odbyła się w Niepokalanowie Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna, zorganizowana przez Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" pod hasłem: Cud nad Wisłą (1920) - zwycięstwo, które przyszło przez Maryję.

Ten dzień rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył abp Wacław Depo - metropolita częstochowski. W homilii metropolita przypomniał, że Kościół w Polsce w tym roku stara się zgłębić temat roku duszpasterskiego: Oto wielka tajemnica wiary. Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego zaznaczył, że dwaj wielcy Polacy: św. Jan Paweł II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - wyznaczyli Kociołowi Maryjną drogę do Chrystusa i wciąż pokazują, że ta droga jest prosta i aktualna. Podczas homilii ks. Wacław przypominał o napięciu duchowym, które od wieków istnieje w Kościele pomiędzy wiarą a uczynkami. To napięcie było wielokrotnie obiektem sporów w historii Kościoła. O tym pisze bardzo mocno św. Paweł Apostoł w liście do Galatów. Ukazując Maryję jako przykład pogodzenia uczynków z wiarą, Arcybiskup zauważył, że "jedynie droga Maryjna, droga zawierzenia Bogu, posłuszeństwa Bogu może dokonać cudów nawrócenia. - To dlatego musimy oddawać Bogu, na wzór Maryi, wszystkie obszary naszego życia, by dać Mu pierwszeństwo i prosić o wylanie na nowo Ducha Świętego" - zaznaczył metropolita częstochowski. Arcybiskup zaznaczył, że człowiek próbuje zająć miejsce Boga, stać się samowystarczalnym, jednak sami z siebie nic nie możemy; możemy uczyć się od Maryi, która pokazuje nam jak powinniśmy być otwartym na Boże działanie w nas. Nawiązując do konwencji stambulskiej abp Wacław dał do zrozumienia, że to nie religia, ale właśnie ideologie zwalczające religię i Boga są źródłem niepokoju i prowadzą do niewyobrażalnych cierpień ludzkości, terroru i totalitaryzmu, w którym nie ma miejsca na wolność ducha i myśli.

Po Mszy św. inauguracji nowego roku akademickiego uczelni "Kolbianum" dokonał abp Wacław Depo, który podkreślił, że studia są po to, aby na wzór Maryi zgłębiając wiarę przybliżać innych i siebie do Chrystusa. Podczas otwarcia roku zabrali głos m.in. gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik, o. prowincjał Grzegorz Bartosik oraz wicewójt gminy Teresin Marek Jaworski. Był też czas na wręczenie indeksów nowym studentom oraz na podziękowanie tym, którzy ukończyli uczelnię. Nad całością konferencji czuwał o. Ireneusz Klimczyk - dyrektor "Kolbianum".

"Zwycięstwa jako znaki interwencji Bożej według Pisma Świętego" - to tytuł pierwszej konferencji, którą wygłosił o. dr Tomasz Szymczak OFMConv z PWT św. Bonawentury w Rzymie. Konferencja została podzielona na 4 części. Prelegent opowiedział o biblijnych konfliktach, bitwach militarnych jak i o paktach zawieranych pomiędzy poszczególnymi stronami konfliktu, które odnajdziemy na kartach Biblii. Ojciec Tomasz przybliżył także sposób w jaki Bóg angażował się w poszczególne bitwy dając zwycięstwo albo dopuszczając porażki, które także były znakiem Bożej interwencji i opieki nad narodem wybranym. "Biblia uczy nas, że cała historia należy do Boga. To On jest autorem zwycięstw, jak i porażek. Takie spojrzenie pozwala z pokorą spojrzeć na losy świata, zarówno na zwycięstwa, jak i na porażki. Jeśli to Pan jest autorem i zwycięstw i prążek, to tylko po to, by nas nauczyć czegoś bardziej istotnego" - zaznaczył prelegent i dodał, że "to Bóg interweniuje i on zwycięża, choć to ludzkie ręce noszą włócznie. Bóg daje siłę, ale to człowiek staje do walki".

Kolejny prelegent prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z UKSW w Warszawie wygłosił konferencję na temat historycznego aspektu Cudu nad Wisłą. Polska leżała na szlaku rewolucji i jako taka miała zniknąć z kart historii. Prelegent zauważył, że Polska jako pierwsza wystąpiła do walki, bo przegrana oznaczała upadek państwa i likwidację narodu. Lenin bowiem zamierzał nagradzać pieniędzmi za doprowadzenie "każdego wroga rewolucji przed Trybunał Rewolucyjny", a wszystkich, którzy pomagali w walce z Armią Czerwoną, wysyłać do obozów koncentracyjnych. Bitwa warszawska, uznawana za 18 decydującą bitwą w dziejach świata, "nie zapewniła nam jeszcze zwycięstwa - zauważył prelegent - ale była ogromnym zastrzykiem optymizmu, entuzjazmu w polskim społeczeństwie", a co najcenniejsze - umocniła etos miłości do Ojczyzny oraz zawierzenia Bogu i Maryi. Dała nam pokolenie gotowe do walki za Ojczyznę w 1939 r. i Powstania Warszawskiego w 1944 r., a tym samym przeciwstawieniu się nachalnej propagandzie komunistycznej po 1945 r.

"Matka Boża Zwycięska" to tytuł kolejnej konferencji wygłoszonej przez ks. prof. dr hab. Janusza Królikowskiego z UPJPII w Krakowie. Prelegent zwrócił uwagę na problem używania zwrotu "Matka Boża Zwycięska" jako sloganu oraz podał kontekst powstania antyfony: "Ty jedyna zwyciężyłaś wszystkie herezje w całym świecie". Ukazał też "Akatyst" jako pieśń, która opiewa zwycięstwa Maryi oraz proces powiązania tytułu "zwycięska" z Różańcem. Prelegent przypomniał historię bitwy pod Orszą, związaną z modlitwą i obrazem Matki Bożej. Nawiązał do "Ślubów" króla Kazimierza, które dały początek nazywania Matki Bożej Jasnogórskiej jako zwycięskiej. Także zwrócił uwagę na tekst "ślubów" kard. Wyszyńskiego, w którym znajdujemy wezwanie "Zwycięska Pani Jasnogórska". Na koniec zaznaczył, że tytuł ten przypomina, że Maryja jest obecna w losach każdego człowieka jako zwycięska Pani.

Prof. dr hab. Karol Klauza z KUL w konferencji: "Waleczna Hetmanka. Dogmatyczna interpretacja tytułu mariologicznego w historycznym kontekście Bitwy Warszawskiej 1920 r." - tytuł "Waleczna Hetmanka", obecny w "Akatyście", ukazał na tle pięciu Maryjnych ikon wschodnich oraz obrazu Kossaka "Cud nad Wisłą". Prelegent zaznaczył, że w mariologii poprzez wieki Maryja była postrzegana jako Matka, która opiekuje się swoimi dziećmi, jako "wspomożycielka i obrończyni wierzących" i wyraził przekonanie, że jako waleczna Hetmanka nie opuszcza swojego narodu.

Prof. dr hab. Hieronim Grala z UW w konferencji: "Cud nad Wisłą (Bitwa warszawska) w przekazach rosyjskich" - ukazał luki w źródłach historycznych odnoszących się do wojny z 1920 r., jak również zwrócił uwagę na ogromną liczbę materiałów w archiwach rosyjskich, dotyczących wojny polsko-bolszewickiej, nieprzebadanych przez polskich historyków.

Ks. prof. PWTW dr hab. Robert Skrzypczak z Warszawy wygłosił konferencję: "Cud nad Wisłą jako odpowiedź na modlitwę Ludu Bożego". Prelegent przytoczył kilka przykładów niezwykłych zdarzeń, które pokazują, że "Bóg jest Panem historii i nic się nie dzieje bez Jego przyzwolenia". Z tamtych czasów uczymy się, że "modlitwą można wyprosić wszelkie łaski". Prelegent zaznaczył, że przez wiele lat wstydliwe było mówienie o wpływie Boga i modlitwy Ludu Bożego na historię świata. Przyznanie zwycięstwa Polsce w 1920 r. było jasnym wypowiedzeniem się o Bogu jako Panu historii i "cudzie".

Absolwent UKSW "Kolbianum" mgr. lic. Ryszard Gołębiowski wygłosił prelekcję: "Jan Paweł II a Cud nad Wisłą". Prelegent mówił o "zmowie milczenia", która towarzyszyła wydarzeniom z 1920 r. oraz jak wiele razy Papież-Polak przypominał o Cudzie nad Wisłą, zachęcał do pielęgnowania tradycji, jak też przypominania tego, "co ta bitwa dała narodowi Polskiemu i przyszłym pokoleniom".

Konferencję zakończył Prezes Narodowy MI o. dr Stanisław M. Piętka.

TM/PML


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ