MARYJA!

Nieodzowna pomoc

Nieodzowna pomoc

blue line
Podczas spotkania "Oddaj się Maryi", 4 listopada, można było oddać Niepokalanej wszystkie swoje troski i radości, a także powierzyć Jej wstawiennictwu u Boga wszelkie trudne sprawy, które niepokoją naszą codzienność.

W pierwszą sobotę listopada przypadała dokładnie 7. rocznica spotkań „Oddaj się Maryi”. W konferencji wyjaśniającej sprawę zawierzeń, inicjator spotkań o. Mirosław Kopczewski zaznaczył, że "droga zawierzenia Maryi to droga od Golgoty, gdzie umierając Jezus oddaje nas w opiece św. Janowi". Po tym wystąpieniu o. Piotr M. Lenart zachęcił do włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej (MI), które założył św. Maksymilian. Do MI tego dnia w Niepokalanowie przystąpiło ponad 40 osób.

Pierwszosobotnie spotkania to także wypełnienie przesłania, dotyczącego nabożeństwa Pierwszych Sobót, o które prosiła Maryja podczas objawień w Fatimie. Dlatego podczas konferencji wprowadzającej można było zgłębić również treść objawień fatimskich oraz obietnice związane z nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do praktyki wspólnej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, odmawianej w rodzinie. Był też czas do podzielnia się i wysłuchania konkretnych świadectw łask, które otrzymały osoby zawierzające się Jezusowi przez Niepokalaną.

Konferencje wprowadzająca i świadectwa.

W okolicznościowym kazaniu o. Michał Szałkowski OP wyjaśniał, że wynagrodzenie za grzechy obejmuje zarówno nas, jak i osoby, które nie mają świadomości, że obrażają Boga. Według dominikanina, każdy grzech rani i dotyka Serce Jezusa, a tym samym i Serce Maryi. "W naszym życiu mam być coraz więcej Boga, a coraz mniej zła" - zaznaczył, a następnie zwrócił uwagę na modlitwę, która ma moc przemieniać nas i cały świat. Kaznodzieja w sposób szczególny pochylił się nad modlitwą różańcową, dzięki której możemy rozważać całe życie Jezusa i Maryi oraz zbawcze działanie Boga. "Modlitwa różańcowa kształtuje i przemienna nasze życie; wielu z nas ma swoje osobiste doświadczenie, ukazujące moc tej prostej modlitwy". O. Szałkowski przypomniał również że Maryja zawsze przychodzi z pomocą tym, którzy się do Niej uciekamy, bo takie zapewnienia Ona sama dała w wielu objawieniach.

Po kazaniu, z ust wiernych zgromadzonych na Eucharystii w niepokalanowskiej bazylice, popłynęły słowa Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast po Mszy św. wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej i w 15-minutowej medytacji nad tajemnicą różańcową.

Msza święta i nabożeństwo wynagradzające. 85 spotkanie "Oddaj się Maryi".

Po południu, o. Michał Szałkowski wygłosił konferencję nt. 15 obietnic, które za pośrednictwem bł. Alana de Rupe Matka Boża przekazała tym, którzy odmawiają modlitwę różańcową. W 1464 r. Maryja poleciła bł. Alanowi propagowanie Różańca i zakładanie bractw różańcowych, jak również przekazała mu 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec. Dominikanin zauważył, że choć za "ojca Różańca" uważa się św. Dominika, to jednak dzięki bł. Alanowi, również dominikaninowi, ukształtowała się obecna forma Różańca. Bł. Alan nazwał Różaniec "Psałterzem Maryi", ustalając liczbę 150 "zdrowasiek" i ich podział na "dziesiątki", przeplatane Modlitwą Pańską.

Chociaż o. Szałkowski przybliżył całą historię modlitwy różańcowej, to w sposób szczególny skupił się na obietnicach, płynących z odmawiania tej modlitwy, które warto przypomnieć:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Dominikanin przybliżył także mało znane życie bł. Alana, którego wspomnienie liturgiczne przypada 11 września. Jednym z ciekawych aspektów jego życia był głęboki kryzys wiary, który trwał u niego aż 6 lat. Jak sam wspomina, ten kryzys przeszedł tylko dzięki trwaniu w wierności ślubom zakonnym oraz wiernie omawianej modlitwy różańcowej. Dopiero po tym czasie i przeżyciu kryzysu wiary, który był jego oczyszczeniem, Alanowi ukazała się Matka Boża.

Konferencja o. M. Szałkowskiego OP "15 obietnic modlitwy różańcowej".

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Pośredniczka Łask Wszelkich
Pośredniczka Łask Wszelkich

Maryja, Wszechpośredniczka łask - Pośredniczka łask wszelkich - prawda w Kościele katolickim, która nie jest jeszcze ogłoszona jako dogmat wiary, ponieważ są prowadzone badania i dyskusje teologiczne, w jaki sposób ją zdefiniować, wyjaśnić i przedstawić do wierzenia.

Więcej

Działalność wydawnicza

Post Daniela

1-7 lipca, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...
Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

1-6 lipca, Niepokalanów - Psalmy drogą życia duchowego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

6 lipca, Niepokalanów - 93. zawierzenia, gość: o. Waldemar Linke CP.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ