MARYJA!

80 rocznica męczeństwa św. Maksymiliana

80 rocznica męczeństwa św. Maksymiliana

blue line
Kardynał Sarah, zespół "Mazowsze", świadkowie wiary i pielgrzymi z różnych stron Polski i świata przybyli do Niepokalanowa, aby świętować Odpust Świętego Maksymiliana oraz 80. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

14 sierpnia 2021 - Uroczystość św. Maksymiliana

Na ołtarzu polowym

W Niepokalanowie kard. Robert Sarah przewodniczył głównej Mszy św. odpustowej na ołtarzu polowym. Hierarcha przedstawił św. Maksymiliana jako autentyczny wzór życia chrześcijańskiego oraz miłości Boga, Kościoła i bliźniego. Ukazał Krzyż, Eucharystię i Dziewicę Maryję jako trzy filary, na których wznosiło się życie Świętego, a na których musi oprzeć swe życie każdy chrześcijanin, jeśli chce się przeciwstawić "gwałtowności współczesnego świata". To dlatego św. Maksymilian, "poruszony głębią chrześcijańskiej miłości, wystąpił z szeregu, by pójść na śmierć" za ojca rodziny, "który został skazany na śmierć z głodu i pragnienia".

Gwardian Niepokalanowa, o. Mariusz Słowik, w słowach powitania przypomniał, że oprócz 80. rocznicy śmierci męczeńskiej, w najbliższym czasie będziemy także świętować 50. rocznicę jego beatyfikacji (17 października 1971) oraz 100. rocznicę ukazania się pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej" (w styczniu 1922).

PZLPiT "Mazowsze" przygotował oprawę muzyczną Eucharystii w oparciu o Mszę Koronacyjnę W. A. Mozarta. Po Mszy soliści, chór i orkiestra zespołu zaprezentowali polskie pieśni religijne i dzieła klasycznych kompozytorów europejskich.

Uczestniczące w uroczystościach Katolickie Stowarzyszenie Energetyków "Nazaret" przekazało swój wysłużony sztandar do Muzeum Świętego Maksymiliana.

W uroczystościach już po raz kolejny wzięła udział Piesza Pielgrzymka Ewangelizacyjna z Pabianic (100 osób).

W uroczystej Eucharystii wzięli udział także Krzysztof Witkowski - prezes firmy "Bruk-Bet" oraz Jan Hajduga - b. prezes MI diec. tarnowskiej, dobrodziejów klasztoru Niepokalanów, w których intencji Gwardian sprawował ofiarę Mszy św. Natomiast o. Stanisław Piętka - prezes narodowy MI, modlił się w intencji Rycerstwa Niepokalanej.

W ramach trwającego od 6 sierpnia Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, pod koniec Mszy św. Ojciec Gwardian odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wręczył na pamiątkę Kardynałowi ikonę św. Maksymiliana z numerem obozowym 16670.

11:00 uroczysta Eucharystia (przewodniczy kard. Robert Sarah z Rzymu)

Po Mszy św. zostały złożone kwiaty przy pomniku św. Maksymiliana na placu przed bazyliką.

W kaplicy św. Maksymiliana

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, Grzegorz Kasjaniuk przypomniał orędzie Maryi do Polaków, które zostało przekazane w Gietrzwałdzie za pośrednictwem kilku dziewczynek w czasach, kiedy tamte tereny pod zaborem pruskim były poddane ostrej germanizacji. Są to jedyne uznanie objawienia, podczas których Maryja mówiła w j. polskim.

15:20 Grzegorz Kasjaniuk, konferencja Maryja do Polaków w Gietrzwałdzie.

Nabożeństwo Transitus, będące wspomnieniem męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana Kolbego, rozpoczęło się w kaplicy św. Maksymiliana. Przewodniczył mu Ojciec Gwardian. Przejściu pod okno pokoju - celi zakonnej, z której św. Maksymilian został aresztowany przez gestapo 17 lutego 1941 r. - towarzyszył orszak, na czele którego był niesiony krzyż, za nim dwie korony - biała i czerwona - symbolizujące czystość i męczeństwo św. Maksymiliana z wizju dwóch koron z jego dzieciństwa; dalej, szpaler osób konsekrowanych oraz reszta wiernych. Procesja, podczas której śpiewano litanię do Wszystkich Świętych, zakończyła się przy ołtarzu św. Maksymiliana w bazylice. Tam zostały odczytane świadectwa i opisy męki św. Maksymiliana. Na koniec Ojciec Gwardian pobłogosławił wszystkich uczestników nabożeństwa.

17:00 Transitus św. Maksymiliana.

W bazylice Wszechpośredniczki łask

18:00 Msza św. w bazylice.

Wieczorem, po Mszy św. w bazylice świadectwem swego nawrócenia podzieliła się Marta Przybyła - autorka książki I dam wam serce nowe. Marta lubi sobie wyobrazać, że Bóg "stworzył w naszych sercach taką wolną przestrzeń w tych ustawieniach fabrycznych, gdzie mogą wypełnić się słowa: Tylko miłość jest twórcza". Do czasu spotkania tej jedynej Miłości, Boga nie było na liście źródeł, w których szukała szczęścia. Karmiła się substytutami szczęścia, które wciskał jej świat.

Pierwsza Komunia Święta na 23 lata skończyła jej kontakt z Kościołem, lata wręcz nienawiści do Kościoła i wszystkiego, co święte... Pochłonięta przez muzykę satanistyczną, stała się zwolenniczką aborcji, eutanazji, jak też zależną od relacji z mężczyznami, pragnęła oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego, by nie mieć z nim nic wspólnego.

Wtedy od bardzo wierzącej rodziny usłyszała, że Bog jest Miłością, zwabili ją pokojem serca, wewnętrznym światłem, uśmiechem i miłością. Namówili ją do uczestnictwa we Mszy św. o uzdrowienie. Po Mszy św. wzięła udział po raz pierwszy w swym życiu w adoracji Najśw. Sakramentu. Doświadczyła eksplozji miłości, której nie otrzymała nigdy wcześniej. Jej serce było jak pustynia, a w tamtym momencie spłynęła na nią "Niagara czułości". Poczuła, że wielka dziura w sercu została wypełniona po brzegi, że "ta dziura w sercu człowieka ma kształt krzyża i nic tam nie pasuje, tylko Jezus, jak wielki PUZEL, tylko On".

Trudny proces nawracania, poprzez spowiedź generalną, był wspomagany świadomością bezgranicznego i bezwarunkowego Bożego miłosierdzia oraz współudziałem Maryi, Matki Bożej. Jej oddała swe całe życie i dalsze swoje losy.

Konsekwencją otrzymanych darów była wytrwała modlitwa o miłość względem każdego człowieka. Ta miłość zaprowadziła ją do domu pomocy społecznej dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, gdzie w tym hedonistycznym świecie, propagującym aborcję i eutanazję, przychodzi Maryja i pokazuje, że te osoby chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. Z kolei w hospicjum Maryja stała się dla niej "Korepetytorką zaufania" i uczy ją czym jest miłość, męskość, kobiecość, prawdziwe i najpiękniejsze małżeństwo.

Marta Przybyła, świadectwo Dam wam serce nowe.

Noc czuwania

W nocy z 14 na 15 sierpnia do Niepokalanowa przybyła Piesza Pielgrzymka Pokutna z Miedniewic, dołączając sie do grupy pielgrzymów, trwających w bazylice na całonocnym czuwaniu modlitewnym. Mszy św. na zakończenie Czuwania i Pielgrzymki Pieszej z Miedniewic przewodniczył o. Mirosław Kopczewski - wicekustosz niepokalanowskiego sanktuarium i organizator Wielkiego Zawierzenia.

Uroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 roku

O. P. M. Lenart OFMConv, Niepokalanów
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ