MARYJA!

Sekret bycia z Maryją

Sekret bycia z Maryją

blue line
"Niepokalanów mnie stworzył" - napisał ks. Franciszek Blachnicki. Podobnie mogą powiedzieć dwaj franciszkanie: o. Piotr M. Lenart i o. Grzegorz Szymborski, którzy obchodzili jubileusz 25-lecia kapłańskiej służby.

Oddanie się Maryi, pragnienie życia z Maryją, w Niej i dla Niej, to pragnienie wielu z nas. Maryja jest naszą Matką i jej funkcja nie kończy się, gdy jesteśmy dorośli. Pragnienie bycia z Matką jest czyś, czego potrzebujemy. Bycia z Matką, oddania się Maryi, bycia Jej dzieckiem uczymy się całe życie - takie myśli przekazywał o. Mirosław Kopczewski OFMConv podczas spotkania "Oddaj się Maryi", które odbyło się 3 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie. Franciszkanin przypomniał cztery warunki odprawiania nabożeństw wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi związanych z pierwszymi sobotami miesiąca, przekazanymi przez Matkę Bożą w Fatimie. Maryja nie tylko każe nam coś z siebie dać, ale za odprawianie pierwszych pięciu sobót miesiąca obiecała, że przyzębie do nas w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Maryja dodała, że te dusze będą przed tronem Boga "jak kwiaty". "Maryja obiecuje nam niebo, jeśli my na serio zrobimy to, o co nas prosi - i odprawimy od serca Jej nabożeństwo. Chodzi o to, byśmy je odprawili z serca, nie z korzyści" - znaczył o. Mirosław. W ramach głębszego przygotowania do oddania się Matce Bożej prowadzący spotkanie zacytował list napisany przez św. Maksymiliana do o. Antoniego Vivody. https://pisma.niepokalanow.pl/452-do-antonio-vivody

W dalszej części spotkania o. Piotr M. Lenart OFMConv przybliżył czym jest Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana. Owocem tej pogadanki było przyjęcie do MI ok. 60 po nabożeństwie wynagradzającym w bzylice niepokalanowskiej. "Jesteśmy w rękach Maryi i otrzymujemy pokój serca, gdyż wszystko, co dotychczas zrobiliśmy, całe nasze życie dotychczasowe, jest oddane Jej. Z naszej strony możemy wprowadzać Maryję tam, gdzie jesteśmy, w nasze środowiska i w każde nawet te najbardziej trudne i zagmatwane sytuacje" - zaznaczył o. Piotr przybliżając ideał rycerski.

W ostatniej części spotkania wysłuchaliśmy kilku świadectw działania Maryi w konkretnej sytuacji życiowej. Jedna z pań opowiedziała o swoim "cudownym uzdrowieniu". Była skierowana na operację i groziła jej bezpłodność. Przed operacją udała się na pielgrzymkę. Badania przed operację wykazały, że nie ma zmian w organizmie i operacja nie była potrzebna. Lekarz zaznaczył: "Wymodliła pani swoje zdrowie". Rok później przyszła na świat córka.

Następny pan mówił o zawierzeniu Niepokalanej swojej rodziny oraz o opiece nad swoim autystycznym synem.

Kolejny pan opowiedział o reemisji choroby i uleczeniu, które nastąpiło po modlitwie. Zachęcał także do ufnej modlitwy.

Kolejna pani przyjechała podziękować za uzdrowienie. Po wykryciu guza o rozmiarach 4 cm, została skierowania na oddział chirurgiczny. Mimo że lekarze zachęcali ją do natychmiastowej operacji, jej znajomy zawiózł ją do Częstochowy, na zawierzenia Matce Bożej. Podczas Mszy św. otrzymała łaskę duchową: pokój serca. Następnego dnia, po przyjeździe, lekarz prowadzący nie znalazł żadnego guza, wszystko samoistnie zniknęło, mimo że na wcześniejszych zdjęciach wyraźnie było widać duży guz.

Konferencje i świadectwa w ramach 80. spotkania "Oddaj się Maryi".

Podczas uroczystej Mszy św., z dokonaniem aktu zawierzenia Niepokalanej, dziękowano Bogu przez Niepokalaną za dwóch kapłanów, posługujących podczas spotkań "Oddaj się Maryi" - o. Piotra M. Lenarta i o. Grzegorza Szymborskiego. Franciszkanie dziękowali za 25 lat kapłańskiej posługi.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marek Żur z Zamościa. Kaznodzieja zaznaczył, że nic Bożego nie rodzi się bez bólu. Taką drogę cierpienia widzimy w życiu świętych. Kapłan przybliżył postać ks. Franciszka Blachnickiego, który przez rok przebywał w Niepokalanowie. "Niepokalanów mnie stworzył, to tu zrodziła się ta idea oddania się Maryi, to tu zrozumiałem, że mam zdobyć cały świat dla Boga przez Maryję" - zaznaczył ks. Blachnicki w swoich pamiętnikach. Na przykładzie życia i pism założyciela Ruchu Oazowego ks. Marek przybliżył "sekret nabożeństwa do Maryi", z którego wynika nasza osobista droga uświęcenia i nawrócenia. Święci wskazują nam drogę nawrócenia, która jest drogą maryjną, drogą zawierzenia się Jej jako naszej Pani i Królowej.

Msza św. i Nabożeństwo Wynagradzające

Po Eucharystii i odmówieniu tajemnicy różańcowej z 15-minutowym rozmyślaniem nad tajemnicą ukoronowania Marki Bożej na Królową nieba i ziemi, pani Anna Krogulska - misjonarka świecka, wyjaśniała jak należy rozumieć królowanie Jezusa w naszej Ojczyźnie. Zebrani wysłuchali konferencji: "Przesłanie Jezusa do Polaków przekazane przez Rozalię Celakównę a nauczanie Kościoła".

Konferencja - Anna Krogulska

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

9 marca - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ