MARYJA!

40 lat minęło

40 lat minęło

blue line
Jak słowa piosenki "40 lat minęło, jak jeden dzień" - tak można powiedzieć o rocznicy - już 40-letniej - pobytu Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II w Niepokalanowie.

Dokładnie 18 czerwca 1983 r. Papież przybył do niepokalanowskiego klasztoru, by podziękować za pierwszą powojenną kanonizację Polaka, św. Maksymiliana M. Kolbego.

Papież w Niepokalanowie odwiedził trzy miejsca: celę św. Maksymiliana - z której święty został aresztowany i rozpoczął swój ostatni etap ziemskiej wędrówki, bazylikę - w której odbyło się spotkanie z osobami konsekrowanymi, niepokalanowskie "błonia" - gdzie Ojciec Święty celebrował Eucharystię.

Franciszkanie podziękowali Bogu za ten pamiętny dzień podczas Mszy św., której przewodniczył przewodniczy bp Sławomir Oder - biskup gliwicki. W okolicznościowym kazaniu biskup przypomniał słowa papieskie o miłości potężniejszej od śmierci oraz o św. Maksymilianie jako przykładzie do naśladowania i patronie "trudnych czasów". Na tej podstawie stwierdzł, że droga do moralnego zwycięstwa prowadzi przez pracę nad sobą, gdyż człowiek "tworzy siebie dzień po dniu". Biskup zachęcił do spojrzenia na przeszłość przez pryzmat obydwóch świętych - Jana Pawła II i Maksymiliana - pozostającymi nadal aktualnymi dla świata prorokami, wskazującymi drogi, którymi ludzie powinni kroczyć w codziennej pracy nad sobą, by wzrastać w miłości bliźniego, by budować mosty porozumienia, by chronić godności człowieka. "Maksymilian oddał swoje życie - na wzór Jezusa, który nie przeraża się naszą niewiernością, grzechami, tym, że upadamy na naszej drodze. On po prostu oddaje za nas życie" – powiedział gliwicki biskup. Wskazując, że papież podczas pielgrzymki pragnął rozbudzić w nas pragnienie świętości, "bo tylko święci przemieniają świat", bp Oder syntezę papieskiego przesłania sprzed 40 laty zawarł w zdaniu: "Świętość jest możliwa, jest nam dana i zadana", które według hierarchy jest i pozostanie aktualne. Wreszcie kaznodzieja zachęcił do ewangelizacji poprzez bycie świadkami nadziei i zwyciężanie zła dobrem, ponieważ świat słucha nie nauczycieli, ale świadków, bo "autentyczna ewangelizacja to świadectwo życia w Chrystusie" – przypomniał biskup i podkreślił, że misja Kościoła będzie skuteczna tylko wtedy, jeśli będziemy nie tylko nauczycielami, ale świadkami mocy, która płynie ze spotkania z Jezusem. Taką drogę ukazali nam dwaj święci Jan Paweł II i Maksymilian Maria Kolbe.

Podczas Eucharystii franciszkanie użyli wiele elementów liturgicznych sprzed 40 lat.

Msza święta dziękczynna z okazji 40. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Niepokalanowie

Uroczystościom towarzyszyły spotkania kulturalne. Jednym z nich był koncert papieski "Nie lękajcie się" w wykonaniu Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyr. Witolda Błaszczyka, który był przeplatany wypowiedziami św. Jana Pawła II.

Koncert papieski "Nie lękajcie się".

Na zakończenie dnia na placu za bazyliką zostało zaprezentowane Oratorium "Miłość" w wykonaniu chóru, małej orkiestry symfonicznej, zespołu Miriam i przyjaciół pod dyr. o. Andrzeja Sąsiadka. Na scenie wystąpiło ponad 70 artystów, którzy wykonali autorskie utwory o Świętym Męczenniku Miłości, Ojcu Maksymilianie. Twórcy Oratorium zachęcili zebranych, aby śpiew był "czasem uwielbienia Boga" za dar kanonizacji Ojca Maksymiliana i Papieża-Polaka.

Oratorium pt. "Miłość".

Duchowym przeżyciem była procesja, która przeszła od pomnika św. Jana Pawła II sprzed niepokalanowskiej bazyliki do pomnika upamiętniającego ołtarz, przy którym Papież-Polak sprawował Najświętszą Ofiarę w 1983 r. Podczas drogi można było jeszcze raz wysłuchać papieskiej homilii, która zachęcała do podjęcia drogi świętości, ewangelizacji i do szacunku dla każdego człowieka, bez względu na pochodzenie społeczne czy narodowe.

Na koniec procesji można było uczcić relikwie św. Jana Pawła II. Odmówiono litanię do Najśw. Serca Jezusowego oraz oddano Niepokalanemu Sercu Maryi cały świat.

Nabożeństwo upamiętniające wizytę św. Jana Pawła II w Niepokalanowie w 1983 r.
40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie40-lecie pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ