MARYJA!

Czystość serca

Czystość serca

blue line
Ruch Czystych Serc, życie w czystości i walka o czystość - tematami 77. spotkania "Oddaj się Maryi".

W pierwszą sobotę marca 2023 r. w Niepokalanowie odbyło się 77. spotkanie "Oddaj się Maryi". Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski - franciszkanin z NIepokalanowa. Spotkanie, poprzedziło całonocne czuwanie modlitewne, podczas którego grupa osób modliła się za tych, którzy wezmą udział w pierwszo-sobotnim zawierzeniu się Niepokalanej. Franciszkanin wyjaśnił różnicę pomiędzy modlitwą a zawierzeniem, że modlitwa to prośba o coś, nad czym chcemy mieć kontrolę, a zawierzenie to oddanie Maryi tego, co nas przerasta i zdanie się na to, że Ona znajdzie w danej sprawie najlepsze rozwiązanie. "Maryja po Panu Bogu kocha nas najbardziej i Ona chce dla nas jak najlepiej - zaznaczył o Mirosław. - Maryja otrzymała zadanie pod drzewem krzyża. Od tego momentu Ona stała się także nasza Matką, do której zawsze możemy przyjść. Gdy zawierzamy się Jej, Ona w nas walczy i pokonuje szatana".

W trakcie spotkania o. Piotr M. Lenart przybliżył zgromadzonym czym jest Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana. Franciszkanin zpodkreślił, że każdy może być rycerzem Niepokalanej, gdyż jedynym istotnym warunkiem jest całkowite oddanie się Maryi, a Jej rycerzem można być w każdym miejscu i okolicznościach, czego przykładem jest sam św. Maksymilian, który nie przestał być Jej rycerzem nawet w obozie w Auschwitz. "Cokolwiek się dzieje, to znaczy, że tego chce Maryja. Po prostu mam być gotowy na to, co chce Maryja w moim życiu. Ona zaprasza nas, byśmy byli w Jej niepokalanych rękach narzędziami do budowania królestwa Najświętszego Serca Jezusowego" - zauważył o. Piotr. Po Eucharystii do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło prawie 50 osób.

Na spotkaniu można było wysłuchać kilku świadectw o działaniu Maryi w życiu osób Jej się zawierzających. Jedna z pań opowiedziała o skuteczności modlitwy, a szczególnie Eucharystii. Kolejna pani opowiedziała świadectwo ze swego życia związane z liczną rodziną oraz mężem alkoholikiem.

Konferencje i świadectwa podczas 77. spotkania "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie

Mszy św., podczas której można było oddać sibie i wszystkie swoje sprawy Niepokalanej, przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik. Kazanie o Ruchu Czystych Serc wygłosił ks. Jerzy Molewski - jezuita. Podczas kazania kaznodzieja mówił o obojętności jako jednym z grzechów niszczących dzisiejszy świat i przyczynia się do tego, że zło na świecie panoszy się jeszcze bardziej. Jednocześnie podkreślił, że Maryja jest zawsze z nami. "Według jednego z opowiadań, Maryi nie ma w niebie, gdyż ciągle jest z nami na ziemi, by nam towarzyszyć, by nas wspomagać" - mówił jezuita. Kaznodzieja zachęcił zebranych do czystości - w szerokim znaczeniu tego słowa: czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej, czystości myśli, uczynków, gdyż "źródłem radości jest czyste serce".

Po Eucharystii o. Piotr M. Lenart poprowadził modlitwę różańcową oraz 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające, w ramach 77. spotkania "Oddaj się Maryi".

Gość spotkania, ks. Jerzy Molewski, przybliżył czym jest i jak działa Ruch Czystych Serc. Na początku przybliżył on czym była tzw. rewolucja seksualna i jakie spwodowała spustoszenie w USA i w Europie. Następnie wykazał, że codzienna wspólna modlitwa małżonków i życie sakramentalne wydatnie wpływa na trwałość małżeństwa, natomiast w związkach, w których nie ma modlitwy i życia sakramentalnego, rozwodów jest ponad 70%. Takie są statystyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jezuita także przypomniał, jak ogromne moralne spustoszenie niesie pornografia i wskazał na problem łatwej dostępności treści pornograficznych w Internecie, także dla dzieci i młodzieży. "W Polsce mamy ogromną walkę o czystość ludzi młodych - zauważył prelegent. - Walka o czystość, to walka o człowieka i o ludzkie dusze".

W trakcie spotkania można było wysłuchać świadectw osób młodych o tym, jak one przeżywają czystość i czym ona jest dla nich.

Konferencja ks. Jerzego Molewskiego TChr moderatora krajowego Ruchu Czystych Serc (RSC).

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ