MARYJA!

Non stop z Maryją

Non stop z Maryją

blue line
7 stycznia - 75. spotkanie "Oddaj się Maryi".

"Matka Boża nigdy nas nie zawiedzie, ona przychodzi zawsze ze swoim Synem. Jedyne, co musimy zrobić, to posłuchać Jej słów: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" - takie przesłanie można było wynieść ze spotkania "Oddaj się Maryi", które odbyło się 7 stycznia.

W nowym roku, w pierwszą sobotę stycznia, w Niepokalanowie odbyło się 75. spotkanie "Oddaj się Maryi". Spotkanie miało miejsce w wigilię urodzin św. Maksymiliana. Podczas konferencji wprowadzającej o. Piotr M. Lenart zachęcił do wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, co uczyniło tego dnia ponad sto osób.

"W tym nowym roku chcemy non stop przybiegać do naszej niebieskiej Mamusi, chcemy być non stop w Jej rękach, zawsze do Niej uciekać się, w każdej sytuacji" - mówił podczas konferencji wprowadzającej o. Mirosław Korczewski - inicjator spotkań "Oddaj się Maryi". Wskazał on również na Maryję, która jak w Kanie Galilejskiej zawsze wstawia się za nami; którą Jej Syn zawsze wysłucha, ilekroć Ona się do Niego zwróci. Według o. Mirosława, oddanie się Maryi jest najlepszą życiową "inwestycją", ponieważ "tam, gdzie Ona wchodzi, Ona zmienia powoli tę rzeczywistość i prowadzi nas bezpiecznie do portu zbawiania", jak również chce, abyśmy przez oddanie Jej swojej woli pełnili Wolę Bożą, a w ten sposób weszli na najpiękniejszą i najprostszą drogę do uświęcenia.

Po konferencji można było wysłuchać świadectw osób, które doświadczyły w swoim życiu działania Matki Bożej.

Konferencja wprowadzająca i świadectwa.

Mszy świętej przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik. On też poprowadził modlitwę zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz poświęcił akty zawierzenia. Podczas homilii, którą wygłosił o. Ignacy Kosmana, zebrani zostali zachęceni do trwania z Chrystusem - prawdziwej Światłości świata. "Obowiązkiem wierzącego jest nie dopuścić, by ciemności nas ogarnęły". O. Ignacy zachęcił do oddania swoich rodzin Niepokalanej, od której możemy uczyć się zawierzenia Bogu. "Ona całkowicie zaufała Bogu, wniosła do swoich domów światło Chrystusa". Kaznodzieja w prostych słowach przybliżył na czym polega zawierzenie się Matce Bożej. "Zawierzenie odbywa się w ciszy, bo tylko wtedy można usłyszeć przesłanie Maryi. Ona uczy nas słuchania Boga". Kaznodzieja zauważył, że prawdziwe zawierzenie niesie z sobą potrzebę służby innym oraz prymat Boga, który w naszym życiu ma być najważniejszy. Służba jest jednym z głównych owoców zawierzenia siebie Nieopalanej. Zawierzenie nie oznacza leniuchowania, ale aktywnego współpracowania z łaską Bożą. Zawierzenie, to ciągła walka o nasze zbawienie, walka z grzechem, walką z samym sobą. Zawierzenie, to swego rodzaju trud, trud zaproszenia Jezusa do naszego serca, do naszych domów; to powtarzanie w praktyce codziennego życia słów: "bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi".

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po obiedzie konferencję o pokonywaniu kryzysów małżeńskich wygłosił Jacek Pulikowski - od wielu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne. Podczas konferencji prelegent dzielił się metodami pracy nad sobą, które są pomocne przy budowaniu wzajemnych relacji. Najważniejszymi z nich to słuchanie siebie nawzajem oraz dobre chęci. W budowaniu relacji należy dbać o to, aby nie utracić miłości. Ważnym aspektem jest też czerpanie z łask sakramentalnych, gdyż czasem bez łaski Bożej nie potrafimy przezwyciężyć problemów.

Jacek Pulikowski, konferencja jak pokonać kryzys małżeński.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


sala św. Bonawentury, konferencja wprowadzającaO. Mirosław Kopczewski, konferencja wprowadzającasala św. Bonawentury, akty zawierzeniabazylika, Eucharystiabazylika, EucharystiaO. Ignacy Kosmana, homiliabazylika, Eucharystiabazylika, Eucharystia, przewodniczy o. Mariusz Słowik - gwardian

Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ