MARYJA!

Upodobniony do Ukrzyżowanego

Upodobniony do Ukrzyżowanego

blue line

W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było oznaką miłości do Boga na wzór Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa

To pragnienie miłości nieustannie w jego życiu systematycznie wzrastało. W pewnym momencie stało się dla niego jasne, że dla miłości ku Bogu i bliźniemu nie tylko był gotowy iść aż po krańce ziemi, jako misjonarz, ale chciał być wprost "starym na proch".

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe przeżył swe życie wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego, całkowicie upodabniając się do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Uczynił to na wzór Niepokalanej. W Jej dłonie złożył całe swe życie, a Ona upodobniła go do swego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Św. Maksymilian nade wszystko pragnął doskonale wypełnić wolę Boga, gdyż właśnie w tym zawiera się największa chwała, jaką możemy oddać Stwórcy. Celem jego życia było "oddanie chwały Bogu i to jak największej", czyli jednym słowem świętość. Dość szybko zrozumiał, że Niepokalana jest najprostszą drogą, dzięki której można osiągnąć świętość szybko i łatwo. Niepokalaną kochał jak dziecko i ufał Jej bezgranicznie, czego wyrazem było całkowite się Jej oddanie jako rzecz, narzędzie i własność. Braciom powtarzał: "Im bardziej będziemy Niepokalanej, im bardziej damy się Jej prowadzić, tym skuteczniej Ona posłuży się nami dla największej chwały Bożej i zbawienia wszystkich dusz".

W liście do o. M. Rejentowicza pisze: "W Niepokalanej cała nadzieja! Więc odwagi, Bracie Drogi, przyjedź zginąć z głodu, przemęczenia, upokorzeń i cierpień dla Niepokalanej". Przyświecał mu ten ideał: zdobyć dla Chrystusa cały świat, serca wszystkich i każdego z osobna, zaczynając od siebie samego. "Miłuj nieprzyjaciół, którzy ci przykrości sprawiają. Miłuj Pana Boga w bliźnich. Skarbem są bracia krzyżujący, kochaj ich. Ukrzyżowanym być z miłości ku Ukrzyżowanemu to jedyne szczęście na ziemi" - zapisał Ojciec Maksymilian w swoich notatkach.

Jak Jezus oddał swoje życie za nas na krzyżu, tak i św. Maksymilian jest przykładem całkowitego poświęcenia się dla Boga i bliźniego. Tuż przed kanonizacją Ojca Maksymiliana ówczesny generał Zakonu o. Vitale Maria Bonmarco był na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II. Spośród wielu spraw w pewnym momencie - jak wspomina o. Bonmarco - Papież zadał mu pytanie, jak franciszkanie widzieli by kanonizację Ojca Maksymiliana: czy chcieliby, by był ogłoszony jako święty kapłan czy może jako męczennik. "Odpowiedziałem: jako męczennik i próbowałem udowodnić jakoś tę tezę, choć z teologicznego punktu widzenia było to trudne. W pewnym momencie Papież przerwał mi moje wywody i odpowiedział: «Gdyby Ojciec Maksymilian nie był męczennikiem, to i Chrystus nie jest męczennikiem». Prosta, ale jakże trafna odpowiedź - pomyślałem. Chrystus, podobnie jak Maksymilian, oddał swe życie za człowieka. Od tego momentu byłem pewien, choć na kanonizację przygotowano dwa kolory szat liturgicznych, biały i czerwony, że Ojciec Święty ogłosi naszego współbrata jako męczennika". Warto zauważyć, że już papież Paweł VI w audiencji dla Polaków po beatyfikacji nazwał Ojca Maksymiliana "Męczennikiem miłości", zaś w homilii beatyfikacyjnej podkreślił walor ofiary z życia i nazwał go "nowym męczennikiem z Polski".

Wejdźmy i my na tę słodką i pewną drogę uświęcenia i za przykładem św. Maksymiliana oddajmy się całkowicie w ręce Niepokalanej i pozwólmy Jej zakrólować w naszych sercach.

Oprac. Teresa M. Michałek


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ