MARYJA!

Matka nadziei z Niepokalanowa

Matka nadziei z Niepokalanowa

blue line
Obraz Matki Bożej, Królowej Polski w Gdyni i jego niepokalanowskie korzenie.

"Maluj, dziecko, Niepokalaną tak, jak ci serce dyktuje, a na kolanach szukaj zawsze natchnienia do Jej obrazów" - powiedział św. Maksymilian do br. Felicissimusa, który przez całe życie malował obrazy Matki Bożej. Jeden z jego obrazów zdobią korony na głowie Matki Bożej, a Ona sama doznaje czci jako Królowa Polski i Matka Nadziei.

Ten cudowny obraz namalowany został w 1961 r. przez ucznia św. Maksymiliana oraz zakonnika z Niepokalanowa br. Felicissimusa Marię Sztyka.

Gdynia i św. Maksymilian

Klasztor i kaplica św. Antoniego w Gdyni od początku istnienia związana była z osobą św. Maksymiliana. Podczas poświęcenia obiektu w maju 1937 r. na uroczystościach był obecny św. Maksymilian. Gdyński klasztor odwiedził on jeszcze dwa razy przed wybuchem II wojny światowej. To w tym klasztorze organizowano różne konferencje i spotkania, związane z działalnością oddziału "Małego Dziennika". Tam bracia z Niepokalanowa znajdowali przyjazne gościnne miejsce podczas swoich "wypadów ewangelizacyjnych" i promocyjnych niepokalanowskich czasopism. Dla tego tworzącego się ośrodka kultu św. Antoniego Ojciec Maksymilian użyczył nawet pożyczki na rezerwę dla klasztoru w Gdyni. Nie było dziwne, że w 1948 r., kiedy o. Alojzy Urbaniak OFMConv organizował od nowa życie parafialne, poprosił o pomoc zakonników z Niepokalanowa.

Dzieło niepokalanowskiego artysty

Br. Felicissimus w 1961 r. namalował obraz Matki Bożej, Królowej Polski, który urzekał swoim pięknem. Uroczyście został on intronizowany 30 kwietnia 1961 r. Tak ten dzień wspomina sam artysta:

Trzeba było dużo namozolić się zanim doszło do ukoronowania naszych wspólnych poczynań. Nie żałowaliśmy sił wspólnie z br. Pawłem Sokalskim, aby dzień poświęcenia obrazu Matki Bożej wypadł jak najuroczyściej. Gwardian i proboszcz w Gdyni ułożył bogaty program na ten dzień. 30 kwietnia na wszystkich Mszach świętych ogłoszono uroczyste poświęcenie obrazu Matki Bożej. O godz. 16 kościół wypełniał się po brzegi. Lud odśpiewał uroczyste Bogurodzica. Po trzykrotnym sygnale gongiem dźwięczny głos kornetów odegrał hejnał królewski, a złota zasłona powoli rozchylała się, ukazując postać Królowej Polski, u której stóp obijał się biały orzeł w koronie. Był to moment najpiękniejszy i najbardziej rozrzewniający.

Tego dnia twórca obrazu tak modlił się do Niepokalanej:

Matko Boża, oto moje niegodne ręce namalowały ten obraz. Spraw, bym Cię mógł ujrzeć kiedyś w niebie.

Obraz symbol

Cudowny wizerunek Matki Bożej jest niezwykłym świadkiem wiary i symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę.

W 1962 r. obraz był umieszczony w jednym z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała, która szła ulicami miasta. Posunięcie to było odważne, zważywszy na czasy komuny, gdyż u stóp Maryi umieszczony jest biały orzeł w koronie.

To publiczne wystawienie obrazu spowodowało jego rozgłos. Ludzie coraz częściej zjawiali się u franciszkanów, by pomodlić się u stóp Królowej Polski. Pamiętną okazała się data 17 grudnia 1970 r., czyli "czarny czwartek". W tym dniu ludzie, uciekając przed milicją, schronili się na Wzgórzu, u św. Antoniego oraz u boku Matki Bożej. Przed obrazem w tych dniach dniem i nocą modliło się setki ludzi.

Obraz, który kilka miesięcy wcześniej uległ pożarowi, ale cudownie ocalał (spłonęły tylko ramy), stał się symbolem walki o niepodległość. Ludzie spontanicznie zaczęli nazywać Maryję Matką Nadziei.

W 1993 r. przed obrazem dokonano pierwszej uroczystej duchowej adopcji dziecka poczętego.

Przy obrazie z upływem czasu przybywało różnego rodzaju wotów. Jednym z pierwszych był bursztynowy różaniec z Wilna. Do różańca dołączono krzyż, w którym umieszczono woreczki z ziemią pobraną z miejsc straceń ludzi na Pomorzu: z Kępy Oksywskiej, Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r., krzyży przy Urzędzie Miasta Gdańska, jak również spod szpitala w Redłowie, gdzie dokonywano aborcji dzieci poczętych. W 2010 r. umieszczono relikwie z rożnych miejsc męczeństwa narodu polskiego: z Katynia, Miednoje, Bykowni na Ukrainie, z Ponar k. Wilna i ze Smoleńska.

Sanktuarium nadziei

14 sierpnia 2011 r. metropolita gdański bp Sławoj Leszek Głódź dokonał koronacji łaskami słynącego obrazu. 10 listopada 2011 r. Metropolita ustanowił kościół św. Antoniego w Gdyni sanktuarium Matki Bożej Królowej Matki Nadziei i św. Maksymiliana Marii Kolbego. W dekrecie napisał:

Niech to sanktuarium stanie się na Ziemi Gdańskiej nowym miejscem kultu naszej Matki i niech jednoczy wokół Jej Syna, byśmy coraz bardziej kierowali się w relacjach międzyludzkich miłością, której przykładem jest życie św. Maksymiliana Kolbego, i uświadamiali sobie, jak bardzo współczesny człowiek potrzebuje nadziei, zwłaszcza tej, której źródłem jest Chrystus.

Obraz Maryi Matki Nadziei w Gdyni (mal. br. Felicissimus Sztyk)
Obraz Maryi Matki Nadziei w Gdyni (mal. br. Felicissimus Sztyk).

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

05.06.2023

Sekret bycia z Maryją
"Niepokalanów mnie stworzył" - napisał ks. Franciszek Blachnicki. Podobnie mogą powiedzieć dwaj franciszkanie: o. Piotr…

02.06.2023

Serce Jezusa i MI
Przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusa - to hasło charakteryzuje całe życie założyciela Rycerstwa Niepokalanej.

30.05.2022

Rocznica deportacji
Pod koniec maja 1941 św. Maksymilian, z transportem liczącym ponad 300 osób, został przewieziony w…

27.05.2023

Podwójny Jubileusz
W Dnu Matki, 26 maja 2023, mieszkańcy i sympatycy Teresina celebrowali podwójny jubileusz, 50-lecia Gminy…

23.05.2023

Matka Świętego
Gdyby każda matka dała takich synów Kościołowi, naprawdę niedługo nastąpiłoby całkowite odrodzenie świata całego, nie…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ