MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Sakramentu chrztu w naszej Bazylice udzielamy na Mszy św. o godz. 10:00 w trzecią niedzielę miesiąca. W innych sytuacjach po Mszy św. o godz. 11.30 w niedzielę.

Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub jedno z nich. Należy to zrobić osobiście w kancelarii parafialnej.

Rodzice i chrzestni dziecka są zobowiązani do uczestniczenia w jednorazowej katechezie, która odbywa się w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 18:30 w kancelarii parafialnej.

Prosząc o chrzest należy przedstawić następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • dane personalne rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania),
  • jeżeli chrzestni są spoza naszej parafii – zaświadczenie, umożliwiające im pełnienie funkcji ojca lub matki chrzestnej,
  • pisemną zgodę własnego proboszcza (dotyczy dzieci spoza naszej parafii),

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy (przyjęli sakrament bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z nauczaniem Kościoła). Należy wybrać jednego chrzestnego lub jedną chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę).

Pisma
OJCA

DZIEDZICTWO

Rycerstwo Niepokalanej

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

WIĘCEJ

Rycerstwo Niepokalanej