MARYJA!

W obronie życia

W obronie życia


Codzienna Eucharystia w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu.
v.4681.2023.2

Każdego miesiąca w pierwszą sobotę o godz. 11:00 w bazylice w Niepokalanowie jest sprawowana zbiorowa Msza św. w intencji wynagrodzenia za aborcję i inne grzechy przeciwko życiu.

Życie jest największym darem Boga. Już w 1932 r. w kodeksie karnym RP wprowadzono możliwość zabijania nienarodzonych dzieci. W ciągu kilku lat aborcja stała się prawdziwą plagą polskiego społeczeństwa, dlatego przedwojenny Rycerz Niepokalanej przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną, udzielając pomocy rodziną w ratowaniu ich dzieci.

Zabijanie nienarodzonych należy do największych grzechów ludzkości oraz jest źródłem nieszczęść, chorób psychicznych i fizycznych, depresji, rozpadu rodzin, nałogów, przestępstw oraz samobójstw. Jednym z jego skutków jest syndrom poaborcyjny, który dotyka kobiet i mężczyzn. Nieodpokutowana aborcja jest źródłem wielu tragedii życiowych.

W Niepokalanowie poprzez wspólną modlitwę i ekspiację oraz sprawowane Msze św. w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu chcemy temu zaradzić.

Wierzymy, że miłość Boża, wyrażona najpełniej w dobrowolnej śmierci Jezusa Chrystusa jest zdolna uwolnić nas od wszelkich konsekwencji popełnionych czynów i przywrócić nam wolność. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).

Każdy może dołączyć się do zbiorowej Mszy św. odprawianej w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11:00. Nie trzeba podawać danych osób za które chcemy się modlić, wystarczy złożyć ofiarę, a sercu przed Bogiem wzbudzić intencję. Można to uczynić:

  • na furcie lub na informacji klasztornej (gdzie bracia przyjmują intencje mszalne) złożyć ofiarę z podaniem intencji: Na Mszę św. wynagradzającą w pierwszą sobotę miesiąca;
  • zaklejoną kopertę z napisem Na Mszę św. wynagradzającą w pierwszą sobotę miesiąca i ofiarą złożyć do skarbony w bazylice lub kaplicy św. Maksymiliana;
  • intencje można nadsyłać mailowo na adres: poczta@niepokalanow.pl, a ofiarę złożyć na konto: Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie), Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, PKO BP S.A. I O/Sochaczew 07 1020 1185 0000 4302 0012 3869, kod BIC (Swift): BPKOPLPW - z tytułem wpłaty Na Mszę św. wynagradzającą w pierwszą sobotę miesiąca;
  • przekazem pocztowym na adres: Niepokalanów, ul. Św. Maksymiliana M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, z dopiskiem Na Mszę św. wynagradzającą w pierwszą sobotę miesiąca.

W ten sam sposób można także zamówić indywidualne Msze św. wynagradzające za grzechy przeciwko życiu, pisząc: w intencji wynagrodzenia za wszystkie grzechy popełnione w rodzinie (bez podawania nazwiska i imion). Msza św. zostanie odprawiona w pierwszym wolnym terminie. Msze św. z podaniem terminu można zamówić na furcie lub informacji klasztornej w Niepokalanowie

Broszurki do pobrania

Kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcjipobierz docx
Modlitwa Matki 1pobierz docx
Modlitwa Ojca 1pobierz docx
Nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem za grzechy przeciwko życiupobierz docx
W obronie nienarodzonych s.1pobierz pdf
W obronie nienarodzonych s.2pobierz pdf

Zob.: konferencje p. Wiesławy Kowalskiej i świadectwa "ocaleńca"


Nabożeństwo Pokutne Trzech Sobót
Więcej
Modlitwa i ekspiacja za Nienarodzonych
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Związek Mszalny

365 dni modlitwy

Komunia Święta niskoglutenowa

W bazylice w Niepokalanowie można przyjąć Komunię Świętą niskoglutenową

Transmisja na żywo

Transmisje nabożeństw i Mszy świętych z Niepokalanowa przez kanał YouTube/NIEPOKALANÓW-TV

Różaniec z Niepokalanowa

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej o powstrzymanie wojen i rozpowszechniania się zarazy, o…

Nowenna do Niepokalanej

Nowenny przygotowujące do dobrego przeżycia uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.