MARYJA!

Pisma Ojca Kolbego

Pisma Ojca Kolbego


55.2

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Pisma (część I i II)

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów


Święty Maksymilian Kolbe pozostawił po sobie bogatą spuściznę, nazywaną często dziedzictwem kolbiańskim. Stanowią ją przede wszystkim świadectwa braci z Niepokalanowa, więźniów z Pawiaka i z Auschwitz oraz innych ludzi, którzy znali go osobiście. Drugą częścią spuścizny po św. Maksymilianie są dzieła, które po sobie pozostawił: Niepokalanowy, czasopisma... Trzecią część dziedzictwa kolbiańskiego stanowią ludzie żyjący jego duchem, zwłaszcza członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Wreszcie czwarta część spuścizny to pisma św. Maksymiliana. W ich skład wchodzą:

 1. Listy (kartki pocztowe, telegramy, dopiski do listów autorstwa innych osób), do których udało się dotrzeć.
 2. Notatki z rekolekcji i rozmyśań.
 3. Pamiętniki.
 4. Artykuły, referaty, komunikaty, szkice, regulaminy.

 5. Zamów w Wydawnictwo Niepokalanów


  Internetowe wydanie pism św. Maksymiliana

  Internetowe wydanie pism św. Maksymiliana (POMK 1) pierwotnie zostało opracowane w oparciu o pierwsze kompletne wydanie "studyjne", utrwalone w maszynopisie w Niepokalanowie w 1970 r. i w 1971 r. powielone w Rzymie w kilkuset egzemplarzach. W 2007 r. ukazała się I część Pism św. Maksymiliana, zawierająca jego listy, czyli tomy I-IV z wydania "studyjnego". Rok później została wydana część II, zawierająca pamiętniki i artykuły Świętego. Obie części są do nabycia na stronie Wydawnictwa OO. Franciszkanów wydawnictwo.niepokalanow.pl .

  Obecna wersja internetowa (POMK 2.0.2) jest w fazie rozwojowej i systematycznie aktualizowana z wydania "studyjnego" tak, by była zgodna z papierowym wydaniem dwutomowym z lat 2007-2008. Dlatego w opracowaniach naukowych powinno porównać się wersje cytowanych fragmentów z wydaniem papierowym.

  pisma.niepokalanow.pl


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św.…

Kultura / Sztuka

Filmy, nagrania, wydarzenia kulturalne (wystawy, spektakle, olimpiady, festiwale), pieśni, poezja, twórczość artystyczna…

Sympozja / Zjazdy

Spotkania dotyczące św. Maksymiliana M. Kolbego i jego dziedzictwa.