MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

W 2017 r. obchodzimy setną rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian Maria Kolbe. Ten wielki polski Święty wart jest poznania przez rzesze naszych Rodaków. Z tą myślą przygotowaliśmy konspekt pielgrzymki Śladami św. Maksymiliana. Mamy nadzieję, że pomoże on w zorganizowaniu wyjazdu, podczas którego uczestnicy będą mogli bliżej poznać Ojca Kolbego. Trasa pielgrzymki obejmuje Zduńską Wolę, Pabianice i Niepokalanów. Wyjazd został zaplanowany jako pielgrzymka jednodniowa. Konspekt zawiera orientacyjne koszty szczegółowe.

Informacje wstępne

Po podjęciu decyzji o organizacji pielgrzymki Śladami św. Maksymiliana w pierwszej kolejności należy:

 1. Wybrać termin pielgrzymki

  Najdogodniejszym terminem realizacji pielgrzymki jest sobota.

  Uwaga! Dni, kiedy w poszczególnych miejscach odbywają się uroczystości, co wiąże się z większą liczbą pielgrzymów, a tym samym utrudnieniem w sprawnej realizacji proponowanego programu:

  - 8 stycznia, 14/15 sierpnia, 10 października;

  - w poniedziałki muzeum – Dom Narodzin św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli jest nieczynny;

  - w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Niepokalanowie ma miejsce Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej - co wiąże się z większą liczbą pielgrzymów.

 2. Skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za realizację pielgrzymki w Zduńskiej Woli, Pabianicach, Niepokalanowie (wspólnie uzgodnić termin):

  a) Zduńska Wola - Marta Cieślak (kom. 518 014 879);

  b) Pabianice - ks. Proboszcz Henryk Eliasz (kom. 602 637 171);

  c) Niepokalanów - Informacja (tel. 46 864 21 31).

 3. Przygotować szczegółowy kosztorys pielgrzymki (Załącznik nr 1: Przykładowy schemat kosztorysu).

 4. Zamówić autokar (przekazać Przewoźnikowi program pielgrzymki wraz z ważnymi adresami, umówić godzinę zbiórki i odjazdu oraz powrotu, uzgodnić możliwości wyświetlenia filmu w autokarze oraz ewentualną możliwość skorzystania w czasie postoju z minibarku z herbatą/kawą).

 5. Ogłosić w Parafii plan zorganizowania pielgrzymki i termin zapisów (Załącznik nr 2: Afisz z programem i ogólnym opisem).

Następnie należy:

 1. Rozpocząć zbieranie chętnych, tworząc Listę uczestników wraz z numerami telefonów (Załącznik nr 3: Tabelka na listę uczestników pielgrzymki.

 2. Ponownie skontaktować się z osobami w Zduńskiej Woli, Pabianicach, Niepokalanowie - podać liczebność grupy i średni wiek uczestników pielgrzymki.

 3. Zgłosić przyjazd grupy w miejscu zamówienia obiadu (opcjonalnie)

 4. Ubezpieczyć grupę, np. poprzez stronę internetową ideafairplay.pl/fundacjan - wspierając przy okazji Fundację Niepokalanej.

  ideafairplay.pl/fundacjan

 5. Umówić się na kontrolę policyjną na dzień wyjazdu.

Przed wyjazdem należy:

 1. Przygotować Teczkę Organizatora.

  - listę Uczestników z numerami telefonów;

  - program pielgrzymki;

  - ważne adresy i numery telefonów;

  - dowód ubezpieczenia.

 2. Przygotować wydruk tekstów liturgicznych i psalmu na dany dzień (dla osób, które będą posługiwały w czasie Eucharystii w Zduńskiej Woli).

 3. Ewentualnie przygotować materiały do autokaru: CD – np. odpowiednia muzyka, film Życie za życie reż. K. Zanussiego, 1991 rok (czas trwania: 90 min.).

W dzień wyjazdu

Zanim wyruszy autokar, należy:

 1. Pamiętać o przeprowadzeniu kontroli autokaru przez Policję.

 2. Sprawdzić obecnych według listy zapisanych uczestników.

Na rozpoczęcie pielgrzymowania warto:

 1. Poprowadzić modlitwę w intencji pielgrzymki.

 2. Udzielić błogosławieństwa kapłańskiego.

 3. Przedstawić informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy autokarem.

 4. Przypomnieć program pielgrzymki oraz zasady dobrego funkcjonowania w grupie i współtworzenia wspólnoty pielgrzymkowej (punktualność, informowanie o oddalaniu się od grupy, omówienie sprawy postojów, planowanego czasu na posiłek, składania ofiar itd.).

 5. Wybrać osoby, które będą posługiwały w czasie Eucharystii.

 6. Ewentualnie wybrać osoby odpowiedzialne za konkretne sprawy w czasie trwania pielgrzymki (np. fotografujący, odpowiedzialny za zdjęcia grupowe itp.).


Opcja 1: Wyjazd z Warszawy

zbiórka o 6.45

Warszawa - Zduńska Wola (6.45 - 9.45) – ok. 190 km

W trakcie przejazdu do Zduńskiej Woli warto/należy:

 1. Wprowadzić pielgrzymów w ogólną tematykę pielgrzymki.

 2. Poprowadzić wspólną modlitwę, śpiewanie pieśni (przećwiczenie pieśni na Eucharystię)

 3. Ewentualnie włączyć film o św. Maksymilianie.

 4. Zrobić 25-minutową przerwę na rozprostowanie nóg, skorzystanie z toalety, posiłek (przypomnieć o poście eucharystycznym). Sugerowane miejsce postoju: Sięganów (stacja Orlen, McDonald’s, McCafe, liczne toalety; stacja dysponuje też dużą liczbą zadaszonych stolików na otwartej przestrzeni).

  Uwaga! Warto ogłosić, że to ostatnia szansa na toaletę przed Mszą św. Po przyjeździe do Zduńskiej Woli zostaje jedynie trochę czasu na przygotowanie się do Mszy św.

 5. Na pół godziny przed przyjazdem do Zduńskiej Woli telefonicznie powiadomić panią Martę Cieślak (kom. 518 014 879).

Zduńska Wola (9.45 - 13.00)

 1. Bezpłatne parkingi znajdują się:
  – na przeciwko Bazyliki (adres: Kościelna 20);
  – przy ul. Kościelnej (po tej samej stronie co Bazylika) za Centrum Ogrodniczym.

 2. Po wyjściu grupy autokar przejeżdża przed Dom Narodzin Ojca Maksymiliana, gdzie po zwiedzeniu wszystkich miejsc będzie wsiadała cała grupa.

Ramowy plan pobytu w z Zduńskiej Woli

10.00-10.45

Msza św. w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli (w jej trakcie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).

10.45-11.00

czas na modlitwę indywidualną oraz możliwość skorzystania z WC.

11.00-11.20

Opowiadanie lokalnego przewodnika o bazylice i chrzcie św. Maksymiliana.

11.20-11.30

Przejście do Domu Urodzenia św. Maksymiliana.

11.30-12.15

Zwiedzanie z przewodnikiem Domu Urodzenia św. Maksymiliana (na koniec możliwość zakupu dewocjonaliów, np.: relikwie III stopnia – 3 zł, oprawiony wizerunek Ojca Kolbego – 20 zł, ocynowany wizerunek Ojca Kolbego – 28 zł, grupa otrzyma bezpłatne pocztówki z pamiątkową pieczęcią).

12.15-13.00

Czas na gorący posiłek (płatny indywidualnie).

Sugerowane miejsca:

 • tawerna u Włocha BePe ul. Kościelna 24; tel. +48 43 825 12 66;
 • restauracja W Kamienicy pl. Wolności 6; tel. +48 43 823 00 05;
 • bar mleczny Jedynak ul. Kościelna; kom. 693 99 959.

Zduńska Wola - Pabianice (13.00-13.40) – ok. 40 km

Przed wyjazdem należy pamiętać o skontaktowaniu się z Pabianicami – ks. proboszczem Henrykiem Eliaszem (kom. 602 637 171). W razie trudności z dodzwonieniem się, wysłać SMS-a.

W trakcie przejazdu do Pabianic:

 1. Wspólna modlitwa różańcowa (lub czas na ewentualny odpoczynek).

 2. Przedstawienie planu pobytu w Pabianicach.

Pabianice (13.40-14.30)

Bezpłatny parking znajduje się z lewej strony kościoła, przy pomniku.

Pobyt w kościele pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach

13.40-14.10

Spotkanie z ks. Proboszczem i zwiedzanie kościoła pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach (grupa otrzyma bezpłatne broszurki z historią świątyni i historią życia Ojca Kolbego).

14.10-14.20

Czas na modlitwę indywidualną w miejscu objawienia się Niepokalanej młodemu Rajmundowi Kolbemu.

14.20-14.30

Grupowe zdjęcie przed pierwszym w Polsce pomnikiem św. Maksymiliana.

Pabianice - Niepokalanów (14.30 - 16.15) – ok. 130 km

Propozycje na czas przejazdu do Niepokalanowa:

 1. Wspólna modlitwa.

 2. Pieśni.

 3. Film o św. Maksymilianie.

 4. Informacja na temat Rycerstwa Niepokalanej i możliwości wstąpienia do MI.

 5. W razie potrzeby: krótki postój na toaletę.

 6. Na pół godziny przed przyjazdem do Niepokalanowie należy telefonicznie powiadomić Informację w Niepokalanowie (tel. +48 46 864 21 31).

Niepokalanów (16.15 - 18.30)

Po lewej stronie od Bazyliki (przy torach kolejowych) znajduje się parking (opłata: dobrowolna ofiara).

Pobyt w Niepokalanowie

16.15-16.30

Możliwość skorzystania z WC. Przejście do Sanktuarium św. Maksymiliana.

16.30-17.00

Nabożeństwo Maryjne w Sanktuarium św. Maksymiliana.

Do decyzji – możliwość wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, zawierzenia parafii Matce Bożej. Warto pomyśleć o jakiejś pamiątce dla parafii

17.00-17.30

Spotkanie z Przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum św. Maksymiliana – ciąg dalszy historii jego życia.

Nabycie i uroczyste rozdanie Cudownych Medalików.

17.30-17.45

Zwiedzanie ostatniej celi św. Maksymiliana w Niepokalanowie.

17.45-18.00

Grupowe zdjęcia przed bazyliką.

18.00-18.30

Czas wolny na modlitwę.

Niepokalanów - Warszawa (18.30-19.45) – ok. 50 km

Propozycje na czas przejazdu do Warszawy:

 1. Odpoczynek.

 2. Modlitwa dziękczynna za pielgrzymkę i jej owoce / pieśni.

 3. Krótkie podsumowanie – przypomnienie miejsc odwiedzonych w czasie pielgrzymki.

 4. Quiz z ciekawymi pytaniami.

 5. Zapowiedź Mszy św. dziękczynnej w Parafii / spotkania dla Uczestników z oglądaniem zdjęć.

 6. Błogosławieństwo kapłańskie na zakończenie pielgrzymki.

Zakończenie pielgrzymki (19.45)

 1. Sprawdzenie czy uczestnicy zabrali wszystkie swoje bagaże z autokaru.

 2. Sprawdzenie porządku w autokarze.


Opcja 2: Wyjazd z m. Łódź

zbiórka o 7.45

Łódź - Zduńska Wola (8.00-9.00) - ok. 60 km

W trakcie przejazdu do Zduńskiej Woli warto/należy:

 1. Wprowadzić pielgrzymów w ogólną tematykę pielgrzymki.

 2. Poprowadzić wspólną modlitwę, śpiewanie pieśni (przećwiczenie pieśni na Eucharystię)

 3. Na pół godziny przed przyjazdem do Zduńskiej Woli telefonicznie powiadomić panią Martę Cieślak (kom. 518 014 879).

Zduńska Wola (9.00 - 12.15)

 1. Bezpłatne parkingi znajdują się:
  - na przeciwko Bazyliki (adres: Kościelna 20);
  – przy ul. Kościelnej (po tej samej stronie co Bazylika) za Centrum Ogrodniczym.

 2. Po wyjściu grupy autokar przejeżdża przed Dom Narodzin Ojca Maksymiliana, gdzie po zwiedzeniu wszystkich miejsc będzie wsiadała cała grupa.

Ramowy plan pobytu w Zduńskiej Woli

9.00-9.45

Msza św. w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli (w jej trakcie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).

9.45-10.00

czas na modlitwę indywidualną oraz możliwość skorzystania z WC.

10.00-10.20

Opowiadanie lokalnego przewodnika o bazylice i chrzcie św. Maksymiliana.

10.20-10.30

Przejście do Domu Urodzenia św. Maksymiliana.

10.30-11.30

Zwiedzanie z przewodnikiem Domu Urodzenia św. Maksymiliana (na koniec możliwość zakupu dewocjonaliów, np.: relikwie III stopnia – 3 zł, oprawiony wizerunek Ojca Kolbego – 20 zł, ocynowany wizerunek Ojca Kolbego – 28 zł, grupa otrzyma bezpłatne pocztówki z pamiątkową pieczęcią).

11.30-12.30

Czas na gorący posiłek (płatny indywidualnie).

Sugerowane miejsca:

 • tawerna u Włocha BePe ul. Kościelna 24; tel. +48 43 825 12 66;
 • restauracja W Kamienicy pl. Wolności 6; tel. +48 43 823 00 05;
 • bar mleczny Jedynak ul. Kościelna; kom. 693 99 959.

Zduńska Wola - Pabianice (12.15 - 13.15) – ok. 40 km

Przed wyjazdem należy pamiętać o skontaktowaniu się z Pabianicami – ks. proboszczem Henrykiem Eliaszem (kom. 602 637 171). W razie trudności z dodzwonieniem się, wysłać SMS-a.

W trakcie przejazdu do Pabianic:

 1. Wspólna modlitwa różańcowa (lub czas na ewentualny odpoczynek).

 2. Przedstawienie planu pobytu w Pabianicach.

Pabianice (13.15-14.15)

Bezpłatny parking znajduje się z lewej strony kościoła, przy pomniku.

Pobyt w kościele pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach

13.15-13.45

Spotkanie z ks. Proboszczem i zwiedzanie kościoła pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach (grupa otrzyma bezpłatne broszurki z historią świątyni i historią życia Ojca Kolbego).

13.45-14.00

Czas na modlitwę indywidualną w miejscu objawienia się Niepokalanej młodemu Rajmundowi Kolbemu.

14.00-14.15

Grupowe zdjęcie przed pierwszym w Polsce pomnikiem św. Maksymiliana.

Pabianice - Niepokalanów (14.15 - 16.10) – ok. 130 km

Propozycje na czas przejazdu do Niepokalanowa:

 1. Wspólna modlitwa.

 2. Pieśni.

 3. Film o św. Maksymilianie.

 4. Informacja na temat Rycerstwa Niepokalanej i możliwości wstąpienia do MI.

 5. W razie potrzeby: krótki postój na toaletę.

 6. Na pół godziny przed przyjazdem do Niepokalanowie należy telefonicznie powiadomić Informację w Niepokalanowie (tel. +48 46 864 21 31).

Niepokalanów (16.00 - 18.30)

Po lewej stronie od Bazyliki (przy torach kolejowych) znajduje się parking (opłata: dobrowolna ofiara).

Pobyt w Niepokalanowie

16.10-16.30

Możliwość skorzystania z WC. Przejście do Sanktuarium św. Maksymiliana.

16.30-17.00

Nabożeństwo Maryjne w Sanktuarium św. Maksymiliana.

Do decyzji – możliwość wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, zawierzenia parafii Matce Bożej. Warto pomyśleć o jakiejś pamiątce dla parafii

17.00-17.30

Spotkanie z Przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum św. Maksymiliana – ciąg dalszy historii jego życia.

Nabycie i uroczyste rozdanie Cudownych Medalików.

17.30-17.45

Zwiedzanie ostatniej celi św. Maksymiliana w Niepokalanowie.

17.45-18.00

Grupowe zdjęcia przed bazyliką.

18.00-18.30

Czas wolny na modlitwę.

Niepokalanów - Łódź (18.30-20.00) – ok. 90 km

Propozycje na czas przejazdu do Łodzi:

 1. Odpoczynek.

 2. Modlitwa dziękczynna za pielgrzymkę i jej owoce / pieśni.

 3. Krótkie podsumowanie – przypomnienie miejsc odwiedzonych w czasie pielgrzymki.

 4. Quiz z ciekawymi pytaniami.

 5. Zapowiedź Mszy św. dziękczynnej w Parafii / spotkania dla Uczestników z oglądaniem zdjęć.

 6. Błogosławieństwo kapłańskie na zakończenie pielgrzymki.

Zakończenie pielgrzymki (19.45)

 1. Sprawdzenie czy uczestnicy zabrali wszystkie swoje bagaże z autokaru.

 2. Sprawdzenie porządku w autokarze.

Informacje końcowe

Zachęcamy do zamieszczenia informacji o pielgrzymce na stronie internetowej Parafii, aby propagować kult św. Maksymiliana i wiedzę na temat Rycerstwa Niepokalanej.

Załączniki format akcja

Załącznik nr 1: Afisz z programem i ogólnym opisem

.docx

POBIERZ

Załącznik nr 2: Przykładowy schemat kosztorysu

.docx

POBIERZ

Załącznik nr 3: Tabelka na listę uczestników pielgrzymki

.docx

POBIERZ

© MI Polska

Pliki do pobrania

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA