MARYJA!

Maksymilianalia
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Maksymilianalia

Spotkania środowisk, których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Spotkania środowisk, których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe:

 • Honorowych Dawców Krwi
 • Elektryków
 • Energetyków
 • Elektroników
 • Rodzin
 • Uzależnionych od narkotyków
 • Dziennikarzy
 • Osób więzionych
 • Ruchu Pro-Life
 • Krótkofalowców
 • Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
 • Miast: Pabianic, Zduńskiej Woli, miejscowości Harmęże
 • Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • Sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach
 • parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana
 • Środowiska kolbiańskie i wszyscy, którym bliski jest Święty Maksymilian Maria Kolbe są zaproszone do uczestnictwa w tym Spotkaniu.
 • Kluby HDK i wszystkie zapraszane struktury posiadające sztandary proszone są o uczestniczenie w spotkaniu z pocztami sztandarowymi - członkowie pocztów sztandarowych w strojach galowych, grup zawodowych lub w strojach regionalnych.
 • Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie zawierające dane:
  • nazwę grupy, Klubu HDK i dane kontaktowe (nazwa, telefon, adres e-mail)
  • pełną nazwę pocztu sztandarowego o ile klub go wystawi na uroczystościach
  • liczebność grupy i środek transportu
  • nazwę "daru ołtarza" (w nawiasie napisać krótko co to jest) jeżeli będzie składać

Wszelkie koszty związane z udziałem w Spotkaniu ponoszą uczestnicy spotkania (pielgrzymi).

Adres do korespondencji:

Henryk Zając
pl. Czarnieckiego 80/27, 05-070 SULEJÓWEK

e-mail: pielgrzymkihdk@gmail.com

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie