MARYJA!

Wybaw nas, Panie!

Wybaw nas, Panie!


Książkę można nabyć w sklepie internetowym wydawnictwo.niepokalanow.pl lub w księgarni w Niepokalanowie.

Broszura Wybaw nas, Panie! - to odpowiedź na moje i twoje niepokoje; na niepewność jutra, o moją przyszłość i przyszłość tych, którzy są bliscy mojemu sercu! Ta sytuacja daje nam możliwość do nawrócenia serca, do zwrócenia się ku Bogu, który jako jedyny jest Panem historii i życia. On jest Źródłem życia i On daje właściwą perspektywę spojrzenia na czas pandemii. Niech teksty Pisma Świętego, papieża Franciszka i wstawiennictwo bł. Rafała Chylińskiego będą dla nas źródłem siły, otuchy i umocnienia oraz zawierzenia Bogu przez ręce Niepokalanej Pośredniczki Łask.

W tych dniach łączymy się z chorymi, rodzinami, z tymi, którzy cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Pragnę dziś modlić się także za duszpasterzy, którzy powinni towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie: niech Pan da im siły i umiejętności do wyboru najlepszych środków służących pomocy. Drastyczne środki nie zawsze są dobre i o to się modlimy: niech Duch Święty obdarzy duszpasterzy umiejętnością rozeznawania, aby podejmowali takie rozwiązania, które nie pozostawiają samego świętego ludu Bożego. Oby lud Boży czuł, że duszpasterze towarzyszą mu z pocieszającym Słowem Bożym, sakramentami i modlitwą

Franciszek, Homilia w czasie Mszy w Domu św. Marty, 13 marca 2020

Takim duszpasterzem był ojciec ubogich w strapieniu czasów zarazy bł. Rafał Chyliński - franciszkanin, samarytanin czasów saskich, powiernik ludzkich niepokojów, przyjaciel marnotrawnych synów i mąż wytrwałej modlitwy, nasz wspaniały współbrat, brat pokory i prostoty. Czego uczy nas dziś?

(ze wstępu)

Do broszury jest dołączony obrazek z bł o. Rafałem i modlitwą za jego wstawiennictwem.

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ