MARYJA!

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej


Niepokalanów 2023 - "Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie"
5693.2023.4 : Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej : Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie

Nic tak nie oczyszcza modlitwy, jak czytanie Bożych Pism

Ewagriusz z Pontu, List IV, do abby Lucjusza

DO ODSŁUCHANIA: Zaproszenie na rekolekcje i warsztaty biblijne do Niepokalanowa

Organizuje:Bractwo Słowa Bożego
Data:10-12 lutego, 24-26 marca, 12-14 maja 2023
godzinki jako medytacja biblijna luty 2022 plakat
Miejsce:Dom Rekolekcyjny, Niepokalanów
Zapisy:Klementyna Pawłowicz-Kot, tel. 606 105 281, e-mail: bsbrekolekcje@gmail.com
Co proponujemy?
  • Trzy spotkania weekendowe (piątek popołudnie-niedziela obiad) w warunkach zewnętrznego wyciszenia.
  • Spotkanie rekolekcyjno-warsztatowe w czasie wakacji (24-29 lipca 2023) Słowo Boga blisko nas.
Każde z tych spotkań obejmuje:
  • konferencje
  • modlitwa liturgiczna, wspólnotowa i osobista oparta na Piśmie Świętym
  • modlitewne kręgi biblijne i godziny biblijne
  • czas na osobiste przemyślenia i modlitwę
  • możliwość rozmowy duchowej
Co trzeba ze sobą wziąć?
  • Pismo Święte (Stary i Nowy Testament)
  • notes i coś do pisania

Koszty

Weekendowe spotkanie
pokój 1-osobowy z łazienką - 360 zł
pokój 2-osobowy z łazienką - 310 zł
pokój 2-osobowy bez łazienki - 290 zł
Lipcowe rekolekcje
pokój 1-osobowy z łazienką - 800 zł
pokój 2-osobowy z łazienką - 680 zł
pokój 2-osobowy bez łazienki - 630 zł

Z ufną modlitwą!
Joanna Człapska - Bractwo Słowa Bożego
(tel. 607 036 592)


Spotkanie I (10-12 lutego 2023)

Modlitwa ustna zakorzeniona w Biblii: Godzinki jako medytacja biblijna

Spotkanie II (24-26 marca 2023)

Medytacja biblijna jako ćwiczenie osobiste i wspólnotowe

Spotkanie III (12-14 maja 2023)

"Lectiodivina" jako/a styl życia

Rekolekcje i warsztaty (24-29 lipca 2023)

Słowo Boga blisko nas

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Formacja kobiet

Formacja kobiet - spotkania i inicjatywy dla kobiet pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

Post Daniela w Niepokalanwie 2023

27 lutego - 5 marca, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Perspektywy islamu

3 maja w Niepokalanowie Guy Pages wygłosi konferencje nt. islamu, jak się sam przedstawia, jak widzi go rozum i jak postrzega go wiara katolicka.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ