MARYJA!

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie 2020


Bóg jest pośród nas!

Dziś narodził się wam Zbawiciel (Łk 2,11)

Narodzenie Pana Jezusa jako wydarzenie historyczne, przekracza gra-nice czasu i przestrzeni. Św. Franciszek z Asyżu, rozważając tę tajem-nicę w Greccio, powiedział: "Chrystus co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana". Św. Maksymilian dodaje, że stało się to moż-liwe dzięki Niepokalanej, która stale pomaga nam w narodzinach Jezu-sa. To najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia staje się dla nas rzeczywistością i jest uobecniane w sposób szczególny podczas Mszy świętej.

Świętując Boże Narodzenie utwierdzamy się, że Bóg jest pośród nas, a jego obecność jak światło rozjaśnia wszelkie ciemności. Dziś, kiedy doświadczamy wielu zagrożeń, czy to ze strony epidemii czy "ulicy", atakującej Kościół, potrzebujemy Chrystusowego światła, nadziei i mocy. Niech Jezus przychodzący jako Emmanuel, będzie źródłem nie-wyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża. Radosnych i błogosławionych świąt!

W imieniu całej wspólnoty klasztornej

O. Mariusz Słowik - Gwardian

Niepokalanów, Boże Narodzenie 2020

Najnowsze
Wiadomości

13.01.2021

Niepokalanów pod opieką św. Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

09.01.2021

Prorok każdego czasu
8 stycznia - 127. rocznica urodzin i chrztu sw. Maksymiliana Kolbego.

08.01.2021

Funjob: Chrzest
FunJob: interaktywne spotkanie MI w usłudze Teams - pierwsze w nowym 2021 r. odbyło się…

06.01.2021

Objawienie Pańskie
Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę…

05.01.2021

Obleczcie zbroję Bożą
51. spotkanie Oddaj się Maryi było poświęcone tematowi walki duchowej.
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ