MARYJA!

Maryja – Matka Jedności Kościoła i narodu

Maryja – Matka Jedności Kościoła i narodu


Niepokalanów, 20 października - konferencja ogólnopolska "Kolbianum".

Konferencja Ogólnopolska

Maryja - Matka Jedności Kościoła i narodu

Niepokalanów, 20 października 2023

10:45Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w tematykę: O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv - dyrektor "Kolbianum"
10:55Maryja jako Matka Jedności w świetle Ewangelii św. Jana - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, UKSW
11:20Maryja – mater unitatis u św. Augustyna - Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, UAM
11:50Specyfika maryjno-mariologiczna encykliki "Redemptoris Mater" papieża Jana Pawła II - O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv, UKSW - "Kolbianum
12:15Dyskusja
13:50Maryja a jedność chrześcijan w dzisiejszym dialogu ekumenicznym - O. prof. Andrzej Napiórkowski, UPJPII
14:15Maryja a jedność wierzących w liturgii Kościoła - Ks. prof. Waldemar Pałęcki, KUL
14:40Dyskusja
15:00Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:40Miejsce Maryi w polskiej teologii narodu - ks. prof. Arkadiusz Wuwer, UŚ
16:05Maryja w nauce o narodzie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Ks. prof. Janusz Szulist, UMK
16:30Wpływ maryjnych objawień w Gietrzwałdzie na polską jedność narodową - P. dr Alicja Święcicka, UKSW - "Kolbianum"
16:55Dyskusja
17:20Podsumowanie - O. Ryszard Żuber OFMConv - prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

Fot. Dephositphotos

Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa

Niepokalanów, 21 października - konferencja ogólnopolska, inauguracja Roku Akademickiego w "Kolbianum".

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu

Konferencja naukowa, Niepokalanów, 13-14 października 2017 r.

W łączności z Maryją - sympozjum

Sympozjum: Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ