MARYJA!

Sympozja

SympozjaMaryja – Matka Jedności Kościoła i narodu
Więcej
Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa
Więcej
Obchody 80 rocznicy męczeństwa św. Maksymiliana
Więcej
Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu
Więcej
W łączności z Maryją - sympozjum
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Do ideału MI

Dni modlitwy i formacji

Maksymilianalia

Spotkania środowisk, których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.