MARYJA!

Maksymilianalia - Niepokalanów 2023

Maksymilianalia - Niepokalanów 2023


VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i Elektroników; Rodzin; Krótkofalowców; Dziennikarzy; Drukarzy; parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana; szkół i stowarzyszeń im. św. Maksymiliana; działaczy społecznych i wszystkich czcicieli św. Maksymilian.

NIEPOKALANÓW, 23 września 2023

W roku 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
100 rocznicy urodzin laureatki nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej
80 rocznicy "Krwawej Niedzieli" na Kresach RP
160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

7:00 - 15:00 Praca Stacji Okolicznościowej Polskiego Związku Krótkofalowców

8:00 Różaniec (kaplica-sanktuarium św. Maksymiliana)

9:00 - 14:00 Akcja honorowego oddawania krwi w ambulansie

9:00 - 14:00 Prezentacja działalności grup i stowarzyszeń

9:00 Panorama Tysiąclecia (w podziemiach bazyliki)

9:45 Misterium Męki Pańskiej (sala św. Bonawentury)

11:00 Eucharystia (bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask)

12:30 Konferencja w sali św. Bonawentury (prelekcje gości + gala wyróżnień)

14:00 Posiłek z niepokalanowskiej kuchni (za ofiarą)

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:30 Rozesłanie wspólnoty pielgrzymów

Uwaga: W Niepokalanowie można:

Wszelkie informacje, uwagi, propozycje, zgłoszenia, wnioski, proszę kierować na adres e-mail:

maksymilianalia@gmail.com lub tel. +48 602 691 188


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Maksymilianalia - Niepokalanów 2022

VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i…

Maksymilianalia - Niepokalanów 2021

VI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i…