MARYJA!

Maksymilianalia

Maksymilianalia


Spotkania środowisk, których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.
v.2960.1 [2021-08-29 10:51]

Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Kolbiańskich "Maksymilianalia − Niepokalanów", to coroczne spotkania środowisk, którym patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe, czyli:

 • honorowych dawców krwi i działaczy społecznych
 • elektryków, energetyków, elektroników
 • krótkofalowców
 • rodzin
 • • abstynentów, uzależnionych od narkotyków
 • dziennikarzy
 • osób więzionych
 • ruchu pro-life i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
 • Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • Miast: Zduńskiej Woli, Pabianic, miejscowości Harmęże
 • Powiatu Oświęcińskiego
 • parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana
 • Spotkania organizuje Społeczny Komitet Organizacyjny "Maksymilianalia − Niepokalanów". Komitet powołany został 1 maja 2019 r. i zajmuje się promowaniem wiedzy o życiu i działalności św. Maksymiliana. Promuje również honorowe krwiodawstwo oraz wszelką działalność charytatywno-społeczną. Pierwsze Maksymilinalia odbyły się 8 października 2016 r., w ramach obchodów 75. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Kluby Honorowych Dawców Krwi oraz delegacje stowarzyszeń posiadające sztandary proszone są o uczestniczenie w spotkaniu z pocztami sztandarowymi. Jest również możliwość przygotowania wystawki opowiadającej o działalności społecznej, nie tylko krwiodawczej, np. strzeleckiej, turystycznej czy patriotycznej, przez organizacje i stowarzyszenia. Wszelkie grupy chcące się zaprezentować prosimy o wcześniejszy kontakt, celem umieszczenia grup na mapie spotkania.
 • Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie zawierające dane:
  • nazwę grupy i dane kontaktowe (nazwa, telefon, adres e-mail)
  • pełną nazwę pocztu sztandarowego o ile klub/stowarzyszenie go wystawi na uroczystościach
  • liczebność grupy
  • nazwę "daru ołtarza" (w nawiasie napisać krótko co to jest) jeżeli będzie składać

Wszelkie koszty związane z udziałem w Spotkaniu ponoszą uczestnicy spotkania.

Kontakt z organizatorem:

  Społeczny Komitet Organizacyjny "Maksymilianalia − Niepokalanów"
 • e-mail: maksymilianalia@gmail.com
 • telefon: 602 691 188 - przewodniczący Komitetu: Henryk Zając
 • adres: Henryk Zając, pl. Czarnieckiego 80/27, 05-070 SULEJÓWEK

Maksymilianalia - Niepokalanów 2023
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2022
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2021
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2020
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2019
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2018
Więcej
Maksymilianalia - Niepokalanów 2017
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.