MARYJA!

Rekolekcje z Maryją

Rekolekcje z Maryją


v.5276.3

Rekolekcje z Maryją - do indywidualnego odprawiania

Jeśli pragniesz bliskości Boga i chcesz zdobyć się na wysiłek, a nie stać cię na wyjazdy i pobyt w ośrodkach rekolekcyjnych, możesz skorzystać z rekolekcji on-line.

Rekolekcje Sylwester z Maryją 2020, które odbyły się on-line w Niepokalanowie na przełomie Starego i Nowego Roku 2020/2021, są teraz dostępne do samodzielnego odprawienia.

Rekolekcje te można odprawiać w dowolnym momencie roku liturgicznego. Bóg jest ponadczasowy, a rekolekcje są przede wszystkim Jego dziełem. W czasie rekolekcji spotykają się dwie strony: człowiek i Bóg. Ten, który jest Miłością, pragnie mówić do swoich dzieci, pragnie ich pocieszać, leczyć, uczyć i prowadzić. Nie odbywa się to bez aktywnego udziału człowieka, który pragnie słuchać Boga i otwierać się na Jego łaski. Rekolekcjonista i słowo, które głosi, jest tylko narzędziem w Bożych rękach. Dobre rekolekcje to minimum 51% Boga, 30% rekolektanta, 15% osób, które się modlą za rekolekcje, a reszta należy do rekolekcjonisty. Można powiedzieć, że rekolekcje to dzieło Boga w duszy ludzkiej przy świadomym jej udziale.

Rekolekcje Sylwester z Maryją 2020 były omodlone przez wiele osób i zostały dołączone do codziennej Mszy św., sprawowanej w niepokalanowskiej kaplicy klasztornej przez 365 dni 2021 r. za wszystkich uczestników, którzy podejmują trud odprawienia tych rekolekcji.

Każde rekolekcje są walką duchową. W spotkaniu z Bogiem przeszkadza nam zły duch. Szatan używa różnych sztuczek (rozproszenia, zniechęcenia, zmęczenia, senność, natłoku myśli złych i dobrych, braku czasu, pośpiech itp.), aby odciągnąć nas od rekolekcji. Jak zatem odprawić "Rekolekcje z Maryją" w domu?

Po pierwsze: Zaplanuj czas na rekolekcje.

Rekolekcje można odprawić na dwa sposoby: jako 3, 4-dniowe (można wykorzystać weekend lub kwarantannę) lub rozłożone na 12 dni, po 2 godziny dziennie, najlepiej o tej samej porze, np. wieczorem po skończonych obowiązkach.

Po drugie: Zadbaj o ciszę

Zatroszcz się o ciszę zewnętrzną (kategorycznie w tym czasie odwołaj wszelkie spotkania, wyłącz telefon i nie używaj mediów).

Zatroszcz się o ciszę wewnętrzną (wycisz emocje, nie wracaj do przeszłości ani nie wybiegaj w przyszłość, nie analizuj i nie roztrząsaj spraw i problemów itp.).

Po trzecie: Zadbaj o klimat osobistego "domu rekolekcyjnego"

Wybierz dogodne miejsce, w którym się dobrze czujesz, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Można na te dni wyjechać do jakiegoś sanktuarium, domu na wsi, wynająć pokój w górach itp.

Poinformuj domowników o swoich rekolekcjach i ustal potrzebne zasady.

Zrób konieczne zakupy, aby w tym czasie nie chodzić do sklepów. W czasie rekolekcji zajmujemy się tylko Bogiem i tym, co ON do nas mówi w ciszy serca. Kiedy my zajmujemy się Bogiem, wtedy ON zajmuje się nami.

Po czwarte: Przez modlitwę zadbaj o relację z Bogiem.

Aby uzyskać upragniony owoc rekolekcji, trzeba zatroszczyć się o modlitwę. Najlepszą i najbardziej skuteczną modlitwą jest Różaniec Święty.

Plan Rekolekcji

  • Każdą konferencję proszę poprzedzić odmówieniem jednej części Różańca (5 tajemnic - 5 "dziesiątek"). Różaniec można odmówić samemu lub skorzystać z transmisji (np. Radio Maryja, internetowej TV Niepokalanów o 20:30 lub innych).
  • Po odsłuchaniu konferencji, proszę co najmniej 30 minut być przed Bogiem: może to być adoracji Najśw. Sakramentu (w kościele albo on-line), adoracja Krzyża Chrystusowego lub modlitewna lektura Pisma Świętego. Ma to być modlitwa, polegająca na słuchaniu, a nie na mówieniu. Proszę w tym czasie nie odmawiać żadnych modlitw (litanii, koronki, itp.). Ten element rekolekcji jest niezmiernie ważny, dlatego proszę go potraktować bardzo odpowiedzialnie. Można go tak scharakteryzować: usłyszeć Boga, który mówi w ciszy.
  • Cały blok modlitewny (Różaniec, konferencja i bycie przed Bogiem) powinien trwać około 2 godzin. Pomiędzy blokami modlitewnymi proszę zrobić przerwę dla spożycia posiłku, odpoczynku itp., minimum 1 godzinę.
  • W czasie rekolekcji proszę nie podejmować żadnych dodatkowych postów i umartwień, tylko to, co jest twoim codziennym zwyczajem. W czasie przerw nadal trwamy w ciszy.
  • Konferencje zostały przygotowane na kanale YouTube/@TvNIEPOKALANOW, w formacie audio. Pod każdym nagraniem w komentarzu jest link do oryginalnej wersji filmu (nagrania z Różańcem, Mszą św. i innymi modlitwami). W wersji audio zostały zaprezentowane tylko treści nauczania. Można dowolnie korzystać z jednej i drugiej wersji.

  • Do pobrania nagrania audio. Można je przegrać na inny nośnik dla ułatwienia korzystania.

  • Można pobrać teksty do medytacji wykorzystane w rekolekcjach.

Po piąte: Zaplanuj udział w Eucharystii

Proszę, jeśli to możliwe, o codzienne uczestnictwo w Eucharystii oraz o skorzystanie ze spowiedzi świętej. Osoby chore i na kwarantannie mogą korzystać z transmisji Mszy św. Jednak przy pierwszej okazji proszę udać się do kościoła na Mszę św. i jeśli to możliwe przystąpić do Komunii św.

Po szóste: Odnów/ponów Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

Na koniec mojej konferencji o zawierzeniu Maryi (Konferencja VII) jest możliwość dokonania aktu oddania siebie i wszystkich swoich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Osoby, które już w przeszłości dokonały takiego lub innego aktu oddania Matce Najświętszej, mogą swoje zawierzenie ponowić i pogłębić oddając Maryi kolejne sprawy.

Po siódme: Daj świadectwo

Łaski Boże to nie ogórki, aby je w sobie kisić. Każdy dar, dany nam przez Boga, nie jest naszą osobistą własnością. Mamy obowiązek świadczenia o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Kiedy inni, którzy mają podobną sytuację do naszej, słyszą o Bożej interwencji, to odnajdują drogę, jak postąpić. Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu i jeśli zadziałał raz, to może to powtórzyć. Składanie świadectwa umacnia ponadto naszą wiarę. Proszę o nadsyłanie świadectw związanych z rekolekcjami na e-mail: poczta@niepokalanow.pl.

Po ósme: Przyjmij Boże błogosławieństwo

Niech Niepokalana Wszechpośredniczka Łask ma Cię w swojej opiece i niech Cię strzeże, niech Jej wstawiennictwo wyprasza potrzebne Ci łaski. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Do dzieła!

Linki do nagrań na kanale Niepokalanów na YouTube:

Wprowadzenieyoutu.be/LSAiRfneQMs
1. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA Iyoutu.be/lY2J4AIQl4k
2. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IIyoutu.be/yknlw6fz0O4
3. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IIIyoutu.be/qjfFQlc-edk
4. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IVyoutu.be/Ebr7QOUMh9M
5. BLOK MODLITEWNY Na przełomie rokuyoutu.be/V2x5G9pNChE
6. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA Vyoutu.be/vGleK51UIgM
7. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIyoutu.be/cA5_91sphnk
8. BLOK MODLITEWNY Z Maryją w Nowy Rokyoutu.be/6JlGb2hjC34
9. BLOK MODLITEWNY Modlitwa Uwielbieniayoutu.be/K7RFMZfyDK8
10. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIIyoutu.be/0rJpCgrXEBE
11. BLOK MODLITEWNY KAZANIEyoutu.be/FDZ0hh0smEE
12. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIIIyoutu.be/t5D3NNh99Z8

Konspekt rekolekcji - wykaz nagrań i tekstów z Pisma Świętego do medytacji oraz inne teksty, dla poszczególnych bloków modlitewnych:

1. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA I - o. Mirosław KopczewskiMt 5,6-8; Pwt 4,7; Jr 23,5-8
Księga Ezechiela 37,1-14 oraz Światowy zjazd demonów - Ks. Sławomir Kostrzewa
2. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA II - o. Mirosław KopczewskiPSALM 139; Łk 2,21; Łk 15,1-10; Łk 15,11-31
3. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA III - o. Mirosław KopczewskiKsięga Rodzaju 3,1-24
4. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA IV - o. Mirosław KopczewskiMt 18,21-22; Mt 18,23-35; Mt 6,8-15; Łk 23,33-34 oraz Modlitwa o przebaczenie (o. Robert DeGrandis)
5. BLOK MODLITEWNYNa przełomie roku - o. Mirosław KopczewskiŁk 1,26-38; Łk 2,1-7; Łk 2,8-20; Łk 2,22-38; Łk 2,41-52
6. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA V - o. Mirosław KopczewskiKsięga Rodzaju 3,15; Apokalipsa św. Jana 12,1-18
7. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VI - o. Mirosław KopczewskiŁk 1,39-45; Mt 21,28-32; Łk 1,46-56
8. BLOK MODLITEWNYZ Maryją w Nowy Rok - o. Mirosław KopczewskiLb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 1 P 5,5-11
9. BLOK MODLITEWNYModlitwa uwielbienia - o. Mirosław KopczewskiMt 5,33-37; Ap 3,14-22; J 20,1-18
10. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VII - o. Mirosław KopczewskiAkt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi
11. BLOK MODLITEWNYKazanie - o. Remigiusz TrockiŁk 18,9-14; Mt 3,1-12
12. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VIII - o. Remigiusz TrockiŁk 4,1-13; Ga 5,16-26; Ef 6,10-20
Maryjne rekolekcje kapłańskie

Rekolekcje dla kapłanów w duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Rekolekcje MI

Propozycje rekolekcji na różne okazje

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ